סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
16/4/2019

הודעה על איתור אריזות מאצוות התכשיר Xylonor Epinephrine שלא אושרה לשיווק בישראל

אנו מפנים את תשומת ליבכם לכך כי אריזות של אצוות התכשיר Xylonor Epinephrine שמספרה B23153AD (בעל הרישום: א.לוי דנטל בע"מ, תאריך ייצור: 10/03/2018, תאריך תוקף: אוקטובר 2020) אותרו בשטחי הרשות הפלסטינאית, אף כי אצוות התכשיר לא אושרה לשיווק בישראל. הודעה בדבר האירוע נמסרה למשרד הבריאות כנדרש ואנו פועלים בהתאם להנחיותיהם בנושא.

● למען הזהירות המתבקשת, אנו מדגישים כי אין לעשות שימוש בתכשירים מהאצווה הנ"ל וכן יש להודיע לבעל הרישום של התכשיר, חברת א. לוי דנטל בע"מ (בטלפון 052-2597756 או דוא"ל eli.levydentaldepot@gmail.com), בכל מקרה בו מתגלה פריט מהאצווה הנ"ל, על מנת לתאם איסוף של התכשירים.