סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
16/4/2019

שביעות רצון המתרפא ושינויים באיכות החיים לאחר טיפול ב-Invisalign

מטרת הטיפול האורתודונטי הינה ליצור סגר אידיאלי נורמלי שהינו יציב מבחינה פונקציונלית ומורפולוגית. עם זאת, כמה הבדלים דקים משפיעים על שביעות הרצון של המתרפאים לאחר טיפול אורתודונטי. ההבדלים במורכבות, בעמידה בדרישות ובמוטיבציה, והגדילה והסתגלות הביולוגית הינם משתנים שיש לשקול כאשר מעריכים את תוצאות הטיפול. לדברי מחברי המאמר, מכשירי יישור אורתודונטיים שקופים אשר נכנסו לשוק מבטיחים את היתרונות של תנועה אורתודונטית עם מכשיר שקוף ואסתטי יותר. שביעות רצון המתרפא בסביבה של טיפולי בריאות הינה תחום עניין מרכזי בענף שירותי הבריאות. המושג של שביעות הרצון הינו ריכוז האמונות של המטופל יחד עם איכות השירות אותו מספק צוות רפואת השיניים המקצועי. אחת הדרכים לקבוע את כל אחת מהמטרות והערכים של המתרפא הינה באמצעות סקרים. המידע הזה יכול לסייע לרופא לספק טיפול אישי ולשפר את רמת השירות וכתוצאה מכך לקבל תוצאת טיפול חיובית יותר. לדעת מחברי המאמר, ההיגיון מצביע על כך שבעקבות טיפול אורתודונטי תשתפר רווחת המתרפאים ואיכות חייהם. ההנחה כי האסתטיקה של החיוך הדנטו-אלבאולרי הינה גורם מפתח לאטרקטיביות ואושר, הובילה לעלייה האחרונה בפופולריות של הטיפול האורתודונטי בילדים ומבוגרים. מצב זה מודגם על ידי התפיסה של איכות החיים הקשורה לבריאות הפה,(OHRQoL) אשר קובעת כי בריאות פה טובה אינה קשורה יותר רק לתפקוד לקוי או להיעדר מחלה אורלית. הקונספט הזה כולל גם את ההשפעה של מצבים אורליים על הביטחון העצמי וחיי החברה.
בסקירה שיטתית שפורסמה בשנת 2007 נקבע, כי היציבות המורפולוגית משפיעה על שביעות הרצון של המתרפאים בטווח הארוך. גורמים אחרים המביאים לשביעות רצון הם התוצאה האסתטית הסופית, תפיסת היתרונות החברתיים מהתוצאה, שינויים בתפיסה העצמית במהלך הטיפול, ואיכות הטיפול הקשורה לאינטראקציות בין צוות רפואת השיניים למתרפא. מחקרים קודמים נוספים העריכו את הגורמים הקשורים עם אי שביעות רצון, כגון אורך הטיפול, הסוג של מכשירי הרטנציה ותכונות האישיות של המתרפא. גם השפעות הטיפול האורתודונטי על איכות החיים נמדדו במספר מחקרים אשר הראו כי מתרפאים דיווחו על קיום שיפורים בתפיסה של איכות החיים הקשורה לבריאות הפה לאחר טיפול אורתודונטי. עם זאת, הם דיווחו על ירידה באיכות החיים במהלך הטיפול, ומייחסים זאת לאי נוחות פיזית, כולל כאב ומגבלות תפקודיות ואי נוחות פסיכולוגית.
במחקרים קודמים שנערכו בקשר לשביעות רצונם של המתרפאים מטיפול באמצעות Align Technology) Invisalign - סנטה קלרה, קליפורניה), נעשה שימוש בשאלונים ללא תוקף או שהיו קצרים בהערכת איכות החיים הקשורה לבריאות הפה. מחקרים אלו הסיקו, כי הטיפול ב-Invisalign היה קשור בשביעות רצון גבוהה יותר ובבריאות האורלית של המתרפאים לעומת טיפול אורתודונטי קבוע וכי איכות החיים הקשורה לבריאות הפה והיגיינת הפה הושפעו במעט לרעה מהשימוש ב-Invisalign בהשוואה למתרפאים שלא עברו טיפול אורתודונטי. המחברים מציינים כי למיטב ידיעתם, לא קיימים מחקרים שבדקו את השפעת הטיפול במכשירי יישור שיניים שקופים באופן בלעדי על שביעות רצון המתרפא ואיכות החיים באמצעות כלים מאומתים בעבר.

מטרה

המחקר הנוכחי, מאוניברסיטת אלברטה שבקנדה, נערך בארבע ערים מרכזיות, על מנת להעריך את שביעות הרצון של מתרפאים משינויים באיכות החיים הקשורה לבריאות הפה מיד לאחר טיפול אורתודונטי באמצעות מערכת Invisalign. לצורך המחקר גויסו מתרפאים מבוגרים ממרפאות שיניים פרטיות בקנדה, אשר עברו סקר באמצעות שילוב של שני שאלונים מאומתים, שאלון ההשפעות הדנטליות על חיי היומיום ושאלון שביעות רצון המתרפא. ההערכה נעשתה באמצעות 94 שאלות, שהתמקדו במידות שונות של שביעות רצון ושינויים באיכות החיים. בסך הכול השתתפו במחקר 81 מתרפאים, מהם 29.6 אחוזים גברים ו-70.4 אחוזים נשים, שטופלו באופן בלעדי במערכת Invisalign. השיפורים המשמעותיים ביותר נצפו בקטגוריות המראה והאכילה והלעיסה, כאשר המתרפאים הגיבו באופן חיובי ליותר מ-70 אחוזים מהשאלות בקטגוריות אלו.
דחיסת מזון בין השיניים, אשר השפיעה על 24 אחוזים מהמשתתפים, וכאב שהשפיע על 16 אחוזים היו המקורות הנפוצים ביותר לאי שביעות רצון. עם זאת, חוויות שליליות אלו לא היו חזקות מספיק על מנת להפחית את החוויה החיובית הכוללת עליה דיווחו המתרפאים. ההופעה והשיפור במערכת הדנטלית והפנים היו בקורלציה חזקה. מתאם קנוני של גורמי השאלון של שביעות רצון המתרפא הראה, כי לקשר בין הרופא למתרפא היה מתאם משמעותי עם היבטים מצביים, שיפור דנטופציאלי וקטגוריה שיורית. ביטויים מקטגוריית היחסים בין הרופא למתרפא כגון "האורתודונט התייחס אלי בכבוד", "הסביר בזהירות כיצד יהיה הטיפול", היו קשורים לשביעות רצון גבוהה יותר של המתרפאים.
מסקנות מחברי המאמר הן כי למרות ששינויים חיוביים בקטגוריות ההופעה והאכילה נקשרו לשביעות רצונם של המתרפאים, היחסים בין הרופא למתרפא היוו גורם עם התאמה טובה ביותר להיבטים מרובים של שביעות רצון המתרפאים.


Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 153: 834-841, 2018