סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
2/5/2019

שביעות רצון מהטיפול והגורמים המשפיעים עליה בקרב מתרפאים אורתודונטים מבוגרים

טיפול אורתודונטי נהיה מקובל יותר בקרב מבוגרים. מספר המתרפאים האורתודונטיים המבוגרים בארצות הברית, גדל מ-15.4 ל-23 אחוזים בין השנים 1981 ו-2013; בהתאם לכך, המספר היחסי של הרופאים האורתודונטים המטפלים במבוגרים, גדל גם כן באותה תקופה מ-51 ל-98.6 אחוזים. סקר של חברי האגודה האורתודונטית האמריקאית דיווח גם כן כי שיעור המתרפאים האורתודונטים המבוגרים (גילאי 54-18) עלה ב-14 אחוזים בין השנים 2012-2010. עם הזדקנות האוכלוסיות במדינות האסייתיות, אחוז המתרפאים האורתודונטים בגיל העמידה (גיל 40 ומעלה) הוכפל גם כן בין השנים 2012-2008.
למתרפאים מבוגרים יש לעיתים קרובות צרכי טיפול מורכבים, בנוסף לנטייה לבעיות בסגר. ניתן לבחור בטיפול אורתודונטי כחלק מהטיפול הבין-תחומימטעמי שימור או שיקום לאחר אובדן שיניים או בעיות בחניכיים, או כדי למנוע הידרדרות נוספת הנגרמת על ידי מחלות אורליות. מבוגרים מודאגים יותר מהטיפול ומראים עמדות פעילות לעבר ההתקדמות ותוצאות הטיפול שלהם. מוטיבציה, ציפייה ורמת שביעות רצון סובייקטיבית לאחר טיפול אורתודונטי במתרפאים מבוגרים עשויים להיחשב פרמטרים חשובים על מנת למדוד את התוצאה הכוללת והחשיבות של הטיפול האורתודונטי. עם זאת, לדברי מחברי המאמר, במסגרות של ההגדרות הקליניות הנוכחיות, התוצאות האורתודונטיות מוגדרות בעיקר באמצעות תכונות מורפולוגיות אובייקטיביות על ידי מומחים לאורתודונטיה, בעוד ההערכה של התוצאות הסובייקטיביות עדיין מוגבלת, במיוחד בקרב מבוגרים. שביעות רצון המתרפא מוגדרת בדרך כלל כשיפוט של הערך הנקלט ותגובה מתמשכת לגירויים הקשורים לשירות, לפני, בזמן ואחרי השימוש בשירות. בעבר דווח כי שביעות רצון המתרפא מהטיפול האורתודונטי נמצאת בטווח רחב של 95-34 אחוזים, אבל נתונים אלה מייצגים בעיקר את שביעות הרצון עבור יישור השיניים או שביעות רצון פשוטה מתוצאות הטיפול במתרפאים מתבגרים והמטפלים שלהם, ואילו דיווחים על רמת שביעות הרצון של מתרפאים אורתודונטים מבוגרים הינם מוגבלים. במחקר שבו נבדקה הבחירה בין האפשרויות החלופיות של מרוצים או לא מרוצים מתוצאות הטיפול האורתודונטי, 97 אחוזים ענו שהם מרוצים אך 22 אחוזים מנשאלים אלו הצביעו על מצבים לא מספקים, כך ש-78 אחוזים מהם סווגו כמרוצים לחלוטין.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך בקוריאה הדרומית, בראשונה על מנת לפתח שאלון פשוט הניתן ליישם על מנת להעריך את רמת שביעות הרצון הסובייקטיבית לאחר טיפול אורתודונטי. לאחר מכן, נערך סקר פרוספקטיבי בקנה מידה גדול על מנת לקבוע את רמת שביעות הרצון מהטיפול בקרב מתרפאים מבוגרים ולהעריך כיצד גורמי המאכסן כגון גיל, מין, מוטיבציה לטיפול, דאגות ואי נוחות יכולים להשפיע על רמת שביעות הרצון. החוקרים עיצבו שאלון, אשר נועד למדוד את רמת שביעות הרצון ב-10 פריטים: שביעות רצון כללית, יישור השיניים, מראה הפנים, אכילה ולעיסה, ביטחון בחיוך ודימוי עצמי, מצב הרטנציה, משך הטיפול, עלויות הטיפול, הכוונה להמליץ על טיפל אורתודנטי לאחרים והקלה מדאגות קודמות בנוגע לטיפול. נעשה שימוש בסולם Likert של 5 נקודות. שביעות הרצון הכוללת חושבה על ידי ממוצע ציוני Likert מתוך עשרת הפריטים. בוצעה הערכה של תוצאות הסקר בקרב 298 מבוגרים. באשר לשאלת שביעות הרצון הכוללת, נמצא כי 45.0 אחוזים היו מרוצים מאוד, ו-39.9 אחוזים מרוצים, מה שמביא ליחס של שביעות רצון של 84.9 אחוזים. הציון של סך הכל שביעות הרצון היה 3.9. רמת שביעות הרצון של יישור השיניים, הביטחון בחיוך והדימוי העצמי היו גבוהים באופן משמעותי מזו של מראה הפנים ואכילה ולעיסה. מתרפאים בגיל 50 ומעלה היו יותר מרוצים מהמתרפאים הצעירים מהם, והגברים היו מרוצים יותר מהנשים.
מסקנות מחברי המאמר הן כי מתרפאים מבוגרים היו בסך הכל מרוצים מאוד מהטיפול האורתודונטי. הגיל, המין, המוטיבציה, הדאגות הצפויות ואי הנוחות השפיעו על רמת שביעות הרצון.

Lee R, Hwang S, Lim H, et al. Treatment satisfaction and its influencing factors among adult orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 153: 808-817, 2018