סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
8/5/2019

השימוש באמצעי מניעה ביחסי מין אורו-גניטליים ושכיחות פפילומה אורלית של בני אדם

על פי נתוני תוצאות המעקב האפידמיולוגי האחרון, שכיחות סרטן חלל הפה והלוע הייתה 11.2 לכל 100,000 בני אדם משנת 2010 עד 2014. מגמות חדשות בעולם ובארצות הברית מראות על שכיחות גוברת של קרצינומות אורו-פרינגיאליות של תאי קשקש, אשר יוחסו לשיעורים העולים של הזיהום בווירוס הפפילומה האנושיHPV) ). ברחבי העולם ניתן לייחס בממוצע 31 אחוזים מכלל הסרטן מסוג זה לווירוס הפפילומה. לפי האומדנים האחרונים, השכיחות המדווחת של כל סוגי ה-HPV האורלי בקרב מבוגרים בארצות הברית בגילאי 69-18 נעה בין 11.5-7.3 אחוזים.
וירוס הפפילומה מזני 16 ו-18מהווה את הגורם לכמעט 83 אחוזים מכלל הקרצינומות האורו-פרינגיאליות של תאי קשקש, עםHPV מזן 16 עצמו הנמצא באופן חיובי ב-80 אחוזים מתוך קרצינומות אלו. כן דווח בשנת 2010 על שכיחות של אחוז אחד עבור זיהום של HPV מזן 16 בקרב כל המבוגרים בארצות הברית בגילאי 69-14 שנים, מצב המציין כי בשל שכיחות זו, יותר מ-3 מיליון בני אדם נמצאים כיום בסיכון לפתח סרטן אורו-פרינגיאלי הקשור לווירוס הפפילומה. מחברי המאמר מציינים, כי סביר יותר שסוגי סרטן אלו החיוביים ל- HPV, יתרחשו בקרב בני אדם פעילים מבחינה מינית, כגון אלו המדווחים על מין אורו-גניטלי או גם כל סוג של מין, כאשר עקב קיום מוגבר של יחסי מין אורו-גניטליים הולכים וגדלים סיכוני הזיהום. מגע אורלי-גניטלי נחשב כמנגנון ההדבקה העיקרי של ווירוס הפפילומה למערכת האוויר והעיכול העליונים. המרכז לבקרת מחלות (CDC) של ארצות הברית ממליץ על שימוש במחסומים כגון קונדומים וסכרים דנטליים בעת קיום יחסי מין אורו-גניטליים על מנת להפחית את הסיכוי לקבל או להידבק בזיהומים המועברים בעת מגע מיני (CDC, 2017), והוצע כי השימוש בהגנה בעת קיום יחסי מין אלה עשוי להפחית את הסיכון של ההדבקה ב-HPV. עם זאת, המחקר על ההשפעה של השימוש באמצעי מניעה במהלך יחסי מין אורו-גניטליים הינו מוגבל וה- CDC מזהה גם כי בשלב זה, נדרש מחקר נוסף על מנת לשפר את ההבנה שלנו על הדרך בה מועבר HPV אורלי וכיצד ניתן למניעה.

מטרה

החוקרים ביקשו לבחון את השכיחות המתואמת של זיהום HPV מסוג 16 או 18 בקרב אוכלוסייה אמריקאית ארצית מייצגת שנדגמה בשנים 2009 עד 2014, באמצעות הדיווח על שימוש באמצעי מניעה במהלך מין אורו-גניטלי בקרב נבדקים בגילאי 59-18 שאינם מחוסנים כנגד HPV. נערך ניתוח של חתך רוחב של בני אדם בגילאי 59-18 בעלי היסטוריה של מין אורו-גניטלי באמצעות סקר הבריאות והתזונה הלאומי (NHANES) משנת 2009 עד 2014. מודלים של רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים הותאמו למגדר, מספר כולל של שותפים למין אורו-גניטלי, מצב העישון וצריכת האלכוהול. נעשה ניתוח משוקלל עבור הייצוג הלאומי באמצעות שימוש בכלי המדגם של NHANES. המדגם של 4,357 בני אדם ייצג באופן ארצי 68,680,333 אנשים. 6.6 אחוז דיווחו על שימוש תמידי או בדרך כלל באמצעי מניעה במהלך מין אורו-גניטלי, ו-1.3 אחוז היו חיוביים לזיהום HPV מסוג 16 או 18. בניתוח המתואם, נמצאו המשתמשים באמצעי המניעה בסיכון נמוך יותר להיות חיוביים ל-HPV מסוג 16 או 18, בהשוואה לאלו שלא דיווחו על שימוש כזה.
מסקנת מחברי המאמר, היא כי שימוש באמצעי מניעה במהלך יחסי מין אורו-גניטליים עשוי לסייע בהפחתת השכיחות של זיהומי HPV מסוג 16 או 18. לכן, השימוש באמצעי מניעה צריך להיות מקודם לא רק במהלך יחסי מין רגילים, אלא גם באורו-גניטליים. ממצא זה חשוב במיוחד בקרב אנשים ללא חיסון כנגד HPV.

Gupta A, Perkins RB, Ortega G, et al. Barrier use during oro-genital sex and oral human papillomavirus prevalence: Analysis of NHANES 2009-2014. Oral Diseases 25: 609-616, 2019