סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
22/5/2019

יעילות של שטיפת פה המכילה 3 אחוזי פוטסיום ניטרט להקלה על רגישות יתר של הדנטין

רגישות יתר של הדנטין (DH) הינה מצב אורלי שכיח, כואב, אשר יכול להשפיע על איכות החיים, כולל פעילויות יומיומיות כגון אכילה ושתייה. רגישות כזו יכולה להתפתח כאשר הטובולי של הדנטין נחשפים לאחר נסיגת חניכיים או אובדן חומר זגוגית בשל שחיקה או ארוזיה. התיאוריה ההידרודינמית של רגישות יתר של הדנטין מייחסת את כאב הרגישות החד והחולף הנוצר כתגובה לגירוי חיצוני תרמי, נדיף, קשור למגע, אוסמוטי או כימי לתנועה של הנוזל בתוך הטובולי הפתוחים של הדנטין, אשר מגרה את סופי העצבים בקצה הטובולוס שבכיוון המוך. גישות עיקריות לניהול רגישות יתר של הדנטין כוללות סתימת הטובולי הפתוחים של הדנטין עם גורמים חוסמים, על מנת להפחית את תנועת הנוזל ועיכוב התִמסורת העצבית של גירוי הכאב באמצעות הפחתת הפעילות העצבית במוך, תוך שימוש בגורמים כגון יונים של אשלגן. בהתייחס לכך, קיימות עדויות ממחקרים קליניים, כי משחות שיניים המכילות מלחי אשלגן יכולות להפחית רגישות והינן יעילות בהקלה על הכאב של רגישות יתר של הדנטין, כאשר נעשה בהן שימוש במסגרת משטר ההיגיינה היומית של הפה. שטיפות הפה מספקות אמצעי חלופי לאספקת יוני אשלגן לצומת שבין הדנטין והמוך. למרות שנחקרו פחות מאשר משחות שיניים, גם היעילות של שטיפות פה המכילות מלחי אשלגן (2 אחוז פוטסיום ציטראט, 2.4 או 3 אחוז פוטסיום ניטרט [KNO3]) נבדקה במחקרים אקראיים מבוקרים להקלה על רגישות יתר של הדנטין.
במחקרים המשווים שטיפות פה של KNO3 עם בקרה שלילית או שטיפת פה עם פלצבו, דיווחו החוקרים על שיפורים ברגישות מקו הבסיס, ואף על שיפורים משמעותיים ברגישות יתר של הדנטין, לעומת הבקרות בהן השתמשו בהתאמה.

מטרה


המחקר הנוכחי, שנערך בארצות הברית, הינו השלישי בסדרה, ובוצע על מנת להשוות בין היעילות הקלינית של תמיסה ניסיונית לשטיפת הפה המכילה 3 אחוז KNO3, המשמשת כנספח לצחצוח שיניים עם משחת שיניים רגילה המכילה פלואוריד, להקלה על רגישות יתר של הדנטין, לעומת צחצוח שיניים עם משחת שיניים המכילה פלואוריד בלבד. לאחר 4 ו-8 שבועות העריכו החוקרים את היעילות של טיפול פעמיים ביום, באמצעות תגובת המשתתפים לגירוי נדיף (אוויר) תוך שימוש בסולם הרגישות של Schiff, סולם דירוג ויזואלי VRS)) וגירוי על ידי מישוש, כאשר סף המישוש נרשם ביחידות של גרם. החוקרים ערכו מחקר קליני אקראי בן 8 שבועות, בקבוצות מקבילות, במרכז בודד שכלל 191 משתתפים עם רגישות יתר של הדנטין. המשתתפים חולקו באקראי לשימוש פעמיים ביום של תמיסה לשטיפת הפה המכילה 3 אחוז פוטסיום ניטרט (KNO3), בתוספת משחת שיניים עם פלואוריד או משחת שיניים זהה עם פלואוריד בלבד. התוצאה הנמדדת העיקרית הייתה שינוי בתגובה לגירוי של נידוף (אוויר) מקו הבסיס לאחר שמונה שבועות, כפי שנמדדה באמצעות סולם הרגישות של .Schiff תוצאות משניות היו תגובה לגירוי אוויר עם סולם הרגישות של Schiff לאחר 4 שבועות וסולם דירוג ויזואלי (48 שבועות) ותגובה לגירוי של מישוש (4 ו-8 שבועות). שתי הקבוצות הראו שיפור משמעותי סטטיסטית ברגישות לנידוף (אוויר) לאחר 48 שבועות. בשבוע הרביעי והשמיני נצפו שיפורים משמעותיים בהשוואה לנקודת הבסיס ברגישות למגע רק בקבוצת שטיפת הפה של KNO3.
השוואות בין טיפולים לכל מדדי הרגישות בשתי נקודות הזמן הראו ירידה סטטיסטית משמעותית יותר ברגישות יתר של הדנטין בשטיפת הפה ב-KNO3 בהשוואה לקבוצת משחת השיניים בלבד. בדרך כלל המשתתפים סבלו היטב את הטיפולים.
מסקנות מחברי המאמר הן, כי שימוש של 3 אחוז KNO3 לשטיפת הפה פעמיים ביום, מלווה בצחצוח שיניים עם משחת שיניים המכילה פלואוריד, מביא לשיפורים משמעותיים ברגישות היתר של הדנטין לעומת משחת השיניים עם פלואוריד בלבד. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי תוספת של 3 אחוז KNO3 של שטיפת פה למשטר היגיינת הפה הטיפוסית של צחצוח שיניים עם משחת שיניים עם פלואוריד מספקת אסטרטגיה חלופית לניהול רגישות היתר של הדנטין.

* הערה: חלק מהחוקרים מועסקים על ידי חברת GSK Consumer Healthcare, אשר מייצרת חלק מהחומרים שנוסו ומימנה את המחקר.Hall C, Sufi F, Milleman JL, et al. Efficacy of a 3% potassium nitrate mouth rinse for the relief of dentinal hypersensitivity An 8-week randomized controlled study. JADA 150: 204-212, 2019