סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
18/6/2019

הקשר בין עשן טבק מהסביבה לבין הסיכון לעששת חמורה בגיל הרך

לעששת חמורה של הגיל הרך (S-ECC) יש השלכות חמורות על השיניים הנשירות, המשפיעות על הבריאות הכללית, הרווחה ואיכות החיים של הילד. האקדמיה האמריקאית של רפואת השיניים לילדים (AAPD) הציעה כי יש להכיר בעששת מוקדמת (ECC) כבעיה בריאותית ציבורית חשובה. מחלה זו הוגדרה כנוכחות של שן עששתית אחת או יותר עם או ללא נגעי קוויטציה או שן חסרה (בשל עששת), או עם משטחי שיניים עם סתימות בכל שן נשירה בילד בגיל 71 חודשים או צעיר יותר. בקרב ילדים בגיל פחות מ-3 שנים, כל סימן של עששת על פני שטח חלקים מעיד על קיום עששת חמורה של הגיל הרך. מגיל 3 עד 5, קיום נגע קוויטציה אחד או יותר, שיניים חסרות (בשל עששת), או משטחים חלקים עם סתימות בשיניים הקדמיות המקסילריות, או מדדי עששת, חסר, או סתימות של ≥4 (גיל 3), ≥5 (גיל 4), או ≥6 (גיל 5) משטחים מהווה לפי האקדמיה האמריקאית של רפואת השיניים לילדים מצב של עששת חמורה של הגיל הרך S-ECC. עששת השיניים עלולה לגרום סיבוכים מרובים לבריאות הילדים, כגון כאב, מורסות, אובדן תיאבון וחוסר יכולת לאכול, וכן לנטל כלכלי משמעותי למשפחות. לאחרונה הוצע כי לילדים אשר חשופים לעשן טבק בסביבה (ETS) יש סיכון מוגבר להתפתחות עששת בשיניים הנשירות. כן דווח, כי רמת קוטינין גבוהה בסרום הייתה קשורה באופן משמעותי עם עלייה בסיכון לקיום שיניים עששתיות ועם סתימות בקרב ילדים בארצות הברית בגילאי 4 עד 11 שנים.
מחברי המאמר מציינים, כי כמה מחקרים קודמים הצביעו על כך כי עשן טבק בסביבה היה קשור באופן משמעותי עם עששת מוקדמת גם לאחר בקרה על המצב הסוציו-אקונומי. עם זאת, ככל הידוע להם, לא נערך מחקר על הקשר בין עשן טבק בסביבה לבין עששת חמורה של הגיל הרך.

מטרה

מחקר החתך המוצלב הנוכחי נערך בעיר אחת ביפן על מנת לברר את גורמי הסיכון מקרב בני המשפחה, כולל עישון בסביבה, עבור התפתחות עששת חמורה של הגיל הרך בקרב ילדים יפנים בני 3 שנים.
במחקר השתתפו 2,825 ילדים בגילאי 3 שנים. לאחר אי הכללת אלו שחסרו להם הערכים הנחוצים, נכללו בסך הכל 2,277 ילדים בניתוח הסופי. השאלון העצמי כלל פריטים כגון מין, האם מתגורר בבית אדם מעשן, מספר המעשנים בבית, אכילת חטיפים, שתייה או אכילה של ממתקים לאחר ארוחת הערב, התדירות בה ההורים מברישים את השיניים לילדים, שימוש במשחת שיניים עם פלואוריד, והמצב הסוציואקונומי. נערכו לילדים בדיקות שיניים לשם רישום מספר השיניים עם נגעי עששת, השיניים החסרות, או השיניים המכילות סתימות בכל ילד (dmft). בוצע ניתוח רגרסיה לוגיסטית על מנת להעריך את יחס הסיכויים עבור קיום עששת חמורה של הגיל הרך. המספר הממוצע של השיניים העששתיות, החסרות ועם סתימות (dmft) היה 0.77, השכיחות של עששת השיניים הייתה 20.6 אחוזים. לפחות אדם אחד היה מעשן בבתים של 1,370 מהנבדקים (60.2 אחוזים). לאחר אי הכללה של פריטים בעלי קולינאריות מרובה, היו התוצאות של הניתוח הרב משתני כדלהלן: שתייה או אכילת ממתקים לאחר הארוחה, אכילת חטיפים באופן לא סדיר, ההורים צחצחו את השיניים של הילד שלהם בתדירות נמוכה יותר, קיומם של מעשנים בבית, ומגורים ללא מס היו קשורים באופן משמעותי עם עששת הגיל הרך. אם היו מעשנים במשפחה, נמצא כי הסיכוי לעששת מוקדמת אצל הילדים היה פי 2.09. אם היו יותר משלושה מעשנים, הסיכוי עלה לפי 3.25.
מסקנת המחברים היא, כי מחקר זה מצביע על כך כי קיים קשר משמעותי בין עישון סביבתי של בני משפחה לבין עששת חמורה של הגיל הרך.

Nakayama Y, Ohnishi H, Mori M. Association of environmental tobacco smoke with the risk of severe early childhood caries among 3-year-old Japanese children. Caries Res 53: 268-274, 2019