סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
16/6/2019

האם מתן שירותים דנטליים מפחית את עלויות הטיפול הרפואי הכולל?

מערכת בריאות הפה בארצות הברית נותרה מאז היווסדה נפרדת ביסודה ממערכת הטיפול הרפואי הכללי. הפרדה זו השפיעה באופן דרמטי על מימון בריאות הפה ועל הגישה לשירותי בריאות הפה, במידה רבה כתוצאה של מגמות היסטוריות בתחום הביטוח, החינוך והמקצוע בתוך מערכות הרפואה ורפואת השיניים, במיוחד עבור אוכלוסיות חלשות.
פרסום הדו"ח החשוב של הרופא האמריקני הראשי משנת 2000 בנושא בריאות הפה באמריקה, סיפק פלטפורמה לחיבור הפה לשאר חלקי הגוף. הדו"ח סיפק ראיות על הקשר ההדוק בין בריאות הפה למצבים בריאותיים אחרים. מחקרים שנערכו לאחר מכן מצאו, כי בריאות אורלית לקויה קשורה למצבים מערכתיים רבים, כולל סוכרת, מחלות לב וכלי דם, דלקת ריאות, דיכאון ותת-תזונה. עניין מיוחד ניתן לקשר בין מחלות החניכיים, סוכרת, ומחלות לב וכלי דם, מתוך העלייה בסימנים דלקתיים מערכתיים המתגלים במצבים אלה. ההערכה היא כי כ-40 אחוזים מהבוגרים האמריקאים סובלים ממחלות חניכיים, וכי שיעורי התחלואה המשותפת עם סוכרת ומחלות לב וכלי דם הינם גבוהים. נמצא, כי טיפול במחלת החניכיים מפחית את רמות הסמנים האלה בדם, כגון חלבון ראקטיבי מסוג C. מחברי המאמר מציינים כי במידה וטיפול כזה הינו יעיל, ניתן להעלות על הדעת כי התערבות בעלות נמוכה ובסיכון נמוך, כגון טיפולי חניכיים, עשויה להיות בעלת פוטנציאל להפחתה משמעותית בעלויות הביטוח, למתרפאים ולמערכות הבריאות. עם זאת, מחקרים אשר העריכו את ההשפעה של טיפולי שיניים על תוצאות הבריאות אינם חד משמעיים.
סקירת קוקרן לא מצאה ראיות מספקות לשיפור בקרת מחלת הסוכרת בקרב חולים שקיבלו טיפולי חניכיים. בעוד מערכת Medicare (תכנית פדרלית שנועדה לספק כיסוי ביטוחי רפואי לקשישים) אינה מספקת כיסוי לטיפולי שיניים וכיסויMedicaid (תכנית פדרלית משותפת עם המדינות המסייעת לאמריקנים עם הכנסה נמוכה, ללא קשר לגילם, לשלם את העלויות הקשורות לטיפול רפואי) משתנה ברמת המדינה, מספר רב של חברות ביטוח פרטיות החלו בניסוי של תכניות, המציעות שילוב של טיפול רפואי כללי ובריאות הפה או תמריצים לטיפול בבריאות הפה למתרפאים המזוהים כנמצאים בסיכון גבוה לפתח מחלה אורלית או מערכתית. בהתחשב בפוטנציאל של מחסומים כגון עלות, זמינות, מספק הטיפול והמיקום הגיאוגרפי, שעשויים למנוע מאוכלוסיות מסוימות קבלת טיפול רפואי בפה גם כאשר מסופק להם כיסוי, עדיין לא ברור באם מערכות כאלה יגרמו למעשה לחיסכון עבור המשלמים והמתרפאים.

מטרה

במחקר הנוכחי נערכה סקירה שיטתית, על מנת להעריך את ההשפעה של טיפולי שיניים על ההוצאות הבריאותיות הכוללות עבור מתרפאים עם מצבים בריאותיים כרוניים ומתרפאות בהריון. המחברים ערכו חיפוש במסדי נתונים מרובים, כולל MEDLINE, Embase, Web of Science וממקור רפואת השיניים והמדעים האורליים החל מהמועד המוקדם ביותר הקיים ועד לחודש מאי 2017. שני חוקרים ערכו את הסריקה הראשונית של כל הכותרות והתקצירים שאוחזרו, קראו את הנוסח המלא של המאמרים המתאימים וערכו מיצוי של הנתונים והערכת האיכות של המחקרים הכלולים. הם מצאו רק שלושה מחקרים שפורסמו, אשר בחנו את השפעת טיפולי חניכיים על עלויות טיפולי הבריאות באמצעות נתוני התביעות הרפואיות ורפואת השיניים ממאגרי ביטוח שונים. ממצאי הניתוח האיכותי של המחקרים הללו לא היו חד משמעיים, שכן אחד מתוך שלושת המחקרים הראה עלייה בעלות, ואילו שני המחקרים הנותרים הראו ירידה.
מסקנות המחברים וההשלכות המעשיות הן כי קיום מספר קטן של מחקרים והתוצאות המעורבות שלהם ממחישים את הצורך במחקרים איכותיים על מנת להעריך את ההשפעה של התערבות פריודונטלית על העלויות הכוללות של טיפולי הבריאות.

Elani HW, Simon L, Ticku S, et al. Does providing dental services reduce overall health care costs? A systematic review of the literature. JADA 149: 696-703, 2018