סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
29/7/2019

ערכן של שיניים עם טיפולי שורש בשמירה על משנן פונקציונלי לכל החיים

ערכים מודרניים מקדמים את החשיבות ההולכת וגוברת של שימור השיניים, בין אם לשם האסתטיקה, התפקוד או איכות החיים. זאת למרות שהשיניים עשויות להיחשב, על ידי חלק מהאוכלוסייה, כאיבר בעל חשיבות פחותה להישרדות, שניתן לוותר עליו בנפרד מכוח מספרן הרב של השיניים ותפוצתן בפה. אפשרויות ההחלפה של שיניים שנעקרו, התמקדו באופן מסורתי בתותבות נשלפות או בגשרים קבועים, אך לאחרונה קיימים פחות מצבים של אובדן שיניים ואלו הנותרות שומרות בדרך כלל על שלמותן, יחד עם הזמינות של כתרים וגשרים המחוזקים על גבי שתלים. מצב זה שינה לחלוטין את הדינמיקה של ההתייחסות לנושא; לא זו בלבד שתותבות על גבי שתלים קיבלו עדיפות בדיון, הן אף שינו את הסף לשימור של שיניים פגועות, ולמרבה הצער אף של שיניים שאינן נמצאות בסיכון. לדעת מחברי המאמר, המהירות וההיקף של הרביזיה הזו מתבססים על אופטימיות בלתי מציאותית בכל הקשור ליכולת החיזוי, ההישרדות, ההצלחה והתועלת של שתלים דנטליים בכל תרחיש. המציאות היא, כי לשתלים, כמו לכל אפשרות משקמת אחרת, יש חסרונות, כולל חוסר התאמה לאתרים או למתרפאים מסוימים, כישלון ראשוני של האינטגרציה הקבועה, כשל משני של האינטגרציה שהושגה, כישלון של רכיבים מכניים, פרי אימפלנטיטיס ועוד סוגים של תחלואה, שכיחים פחות.
מחברי המאמר מקווים, כי בעתיד ינצח השכל הישר, והזרם ישוב לכיוון שימור השיניים ככל שיתאפשר בהתאם לשלמות מבנה השן ובריאות החניכיים. האופציות להשתלה צריכות להיבדק כמו כל הטיפולים האחרים, על יתרונותיהן וחסרונותיהן, בדרכים של הקשר ספציפי, ואלו כשלעצמן אינן מחזיקות בשום עליונות על פני שיניים משוחזרות היטב. לרוע המזל, מקורות האינטרנט הזמינים אינם מעדכנים את המתרפאים באופן מספק על אודות האפשרויות הזמינות. לדברי החוקרים, אם כן, על רופא השיניים לספק ייעוץ מתאים כחלק מתהליך ההסכמה מדעת.

מטרה

מאמר זה נכתב על מנת להפנות את תשומת הלב למטרות האסטרטגיות של תכנון איכות חיים אופטימלית של משנן פונקציונלי ואסתטי, ולתפקידן של שיניים המתוחזקות באמצעות טיפולי שורש, העשוי להיות משמעותי בתכנית כזו. מחברי המאמר טוענים, כי התפיסה כי יש לעקור שיניים במידה רבה וככל האפשר עם טיפולי שורש, כאפשרות בת קיימא, היא לקויה ביותר. התועלת של שיניים עם טיפולי שורש חייבת להיות מוגדרת בצורה נכונה וביקורתית, שכן הן עשויות למלא תפקיד משמעותי בתכנית לטווח הארוך, למרות שיש להן מאפיינים ייחודיים אליהם יש להתייחס.
מחברי המאמר מציינים, כי שיניים עשויות ללכת לאיבוד בגלל פרוגנוזה גרועה הקשורה לאי יכולת לשחזור (אובדן מבנה השן בעקבות עששת, שחיקת שיניים, שבר), אובדן תמיכה של החניכיים, זיהום מתמשך (סביב חוד השורש) או כאב/אי נוחות מתמשכים. כל תכנית חלופית צריכה להיות מודעת לסיבה העיקרית לאובדן ולתרומתה העתידית לכישלון בהחלפתה או לשיניים שנותרו. כלומר, יש לשלוט תחילה במחלה הראשונית, או בסיבה, או בנטייה להתפתחותה. בתרחישים מסוימים, גם חוסר יכולת שחזור לא יכול להוות את הפסיקה הסופית בהחלטה אם לעקור שן, או שורש עם טיפול שורש, כי אלו עדיין עשויים לסייע בשמירה על האסתטיקה של הרקמה הרכה באזור הקדמי, לשמור על משטח אוקלוזלי, לתמוך בתותבת על ו/או לשמור על גובה ונפח העצם לשם החלפה בשתל מאוחר יותר (במתרפאים צעירים). במאמר מובאים הסברים מפורטים על אודות הגישות השונות לטיפולי שורש ורמות ההצלחה שלהן. המחברים מסכמים, כי הבחירה של האופציה השמרנית ביותר הראשונה, צריכה להשאיר אפשרויות שחזור פתוחות נוספות לשלבים מאוחרים יותר בחיים, כאשר המצב עלול להיות קשה יותר להסתגלות לשינוי וכאשר שיעורי ההצלחה עלולים להצטמצם. אם ניתן לצפות ממודל שיקומי (בהסתברות של 80 אחוזים) תחזוק של פונקציה לתקופה של חמש עד עשר שנים, לפני הפניה לאפשרות הרדיקלית ביותר הבאה, הרי זה צריך להילקח בחשבון, וניתן לומר כי למודל כזה יש תרומה חשובה למחזור הבריאות. התועלת הקיימת בשיקום, מתרחבת מעבר לתפקוד ולאסתטיקה גם לגורם הזמן של המתרפא, המתפנה להשיג אמצעי תשלום עבור אפשרויות טיפול קיצוניות בשלב מאוחר יותר בחיים. שחזור של שן לאחר טיפול שורש צריך להשיג אסתטיקה, צורה ותפקוד משביעי רצון, תוך שמירה והגנה על הכמות המקסימלית של מבנה השן הנותר ותמיכה בעצם האלבאולרית.


Gulabivala K, Ng Y-L, Value of root-filled teeth in maintaining a functional dentition for life. Brit Dent J 226: 769-784, 2019