סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
8/8/2019

מדידת ההופעה האורופציאלית של המתרפא

קיימת עלייה בהכרה, כי המראה האורופציאלי הינו חלק מהותי באיכות החיים הקשורה לבריאות הפה של האדםOHRQoL) ) והינו תוצאה חשובה של טיפולי השיניים. יתר על כן, מראה הפנים הינו גם בעל משמעות בולטת באטרקטיביות הפיזית של האדם ולכן מהווה גורם בסיסי להערכה העצמית ולאינטראקציות חברתיות. בעקבות החשיבות הגוברת של אסתטיקה בחברה, ליקויים אסתטיים עלולים לגרום לבעיות חברתיות ולהוות חיסרון. מספר מצבים דנטליים (כגון סטיות בתנוחות השיניים או הלסתות מהנורמות המקובלות), קשורים לאסתטיקה לקויה. באופן לא מפתיע, ליקויים אלה מהווים גם מניע חשוב לרצון לקבלת טיפול (למשל, תיקונים הכרוכים ביישור שיניים). אי לכך. לדעת מחברי המאמר, קיומה של שיטה תקפה ואמינה לזיהוי ליקויים הקשורים למצב השיניים, המשפיעים לרעה על האסתטיקה האורופציאלית של המתרפא, הינה חיונית לטיפולים עתידיים שמטרתם לשפר את תפיסת המתרפאים את הופעתם. הסולם האורופציאלי האסתטי (OES) הינו כלי בינלאומי זמין המשמש באופן נרחב להערכת המראה האורופיציאלי. הוא נועד להעריך את ההשפעה הישירה של אסתטיקה פגומה (כלומר, כיצד תופסים המתרפאים את המראה האישי או האורופציאלי שלהם). התפיסה של המראה האורופציאלי הינה ממד באיכות החיים הקשור לבריאות הפה של האדם. נוסף לגרסה השבדית המקורית של הסולם האורופציאלי האסתטי, קיימות גרסאות במספר שפות נוספות, ומאפיינים פסיכומטריים, כגון אמינות ותוקף, מקובלים באופן עקבי. לדברי המחברים, מעניין לציין כי הגרסה האנגלית OES-E לא נחקרה עד כה, כיוון שניתן להניח, כי גרסה זו שימשה לעתים קרובות כבסיס לאדפטציה תרבותית. למרות שמצב זה מרמז על אמינותה של הגרסה הקיימת בשפה האנגלית, נראה כי קיים צורך באימות רשמי בשל חשיבותה של גרסה זו במקרים בהם משתמשים בשפה האנגלית, כמו גם בשל הצורך בהתאמות בין-תרבותיות עתידיות במצבים אחרים. תכונות פסיכומטריות של כלי קשורות מטבען לרקע שבעבורו הן משמשות. מסיבה זו, חשוב לאמת את OES-E באמצעות שיטות ואוכלוסיות שונות. המאפיינים הפסיכומטריים בעבור ה-OES-E בקבוצת "המתרפאים הדנטליים" כחלק חשוב באוכלוסייה, עשויים לספק את הבסיס להערכת המראה האורופציאלי באוכלוסייה זו וכן עשויים לספק מידע נוסף על מבנה המראה האורופציאלי ומדידתו בהשוואה לנתוני רקע אחרים.

מטרה

מחקר זה נועד לקבוע את המאפיינים הפסיכומטריים של ה-OES-E באוכלוסיית מתרפאים דנטליים במינוסטה, ארצות הברית. במחקר החתך הנוכחי נכללו 1,784 מתרפאים דנטליים דוברי אנגלית (גיל ממוצע 56.7 [± 15.8] שנים, 60.0 אחוזים מהם נשים). הגרסה האנגלית של הסולם האורופציאלי האסתטי, המכילה שמונה פריטים, שימשה להערכת המראה האורופציאלי. ממדיות הסולם נבדקה באמצעות ניתוח של מטריצת המתאם של הפריטים, ניתוח מקבילי וניתוח אקספלורטיבי של גורמים. התוקף הקונברגנטי נקבע באמצעות מספר מתאמים בין הסולם האורופציאלי האסתטי לבין פריטים של פרופיל ההשפעה של בריאות הפה למדידת המראה האורופציאלי. האמינות של הסולם האורופציאלי האסתטי הוערכה כעקביות הפנימית של הכלי. כל הניתוחים עבור הממדיות העלו, כי הסולם האורופציאלי האסתטי מיוצג מספיק על ידי גורם אחד. התוקף הקונברגנטי נתמך באמצעות המתאמים של ציון הסיכום של הסולם האורופציאלי האסתטי והמדדים האחרים של המבנה. הבדיקות הסטטיסטיות השונות בהן השתמשו החוקרים והמתאם הממוצע בין הפריטים, גילו כי העקביות פנימית של הסולם הינה מעולה.
מסקנות המחברים הן, כי המחקר הנוכחי מצביע על כך שלסולם האורופציאלי האסתטי בגרסתו האנגלית יש תכונות פסיכומטריות מספיקות כדי לאפיין את ההערכה הגלובלית של המראה האורופציאלי של המתרפא. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי האופי הקצר והיישום הקל הופכים את הסולם האורופציאלי האסתטי לכלי פרגמטי לשם הערכה קלינית של המבנה החשוב של ההופעה האורופציאלית במתרפאים דנטליים.

Reissmann DR, John MT, Enstad CJ, et al. Measuring patients’ orofacial appearance. Validity and reliability of the English-language Orofacial Esthetic Scale. JADA 150: 278-286, 2019