סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
31/8/2019

מחלת החניכיים, דלקת חניכיים וליקוי קוגניטיבי קל

ליקוי קוגניטיבי קל (MCI) הינו מצב מעבר בין תפקוד קוגניטיבי רגיל ואבחון קליני של דמנציה. מחקרים קודמים דיווחו, כי שכיחותו של ליקוי זה נעה בין 3 -23.4 אחוזים בקרב בני אדם בני 65 שנים ומעלה. לסובלים מליקוי קוגניטיבי קל קיים סיכון גבוה להתקדמות לדמנציה ולמוגבלות, העלולות להוביל לנטל חברתי וכלכלי משמעותי. אי לכך, הזיהוי של אנשים הנמצאים בסיכון לקיום ליקוי קוגניטיבי קל, הינו חשוב לשם תכנון אסטרטגיות על מנת לעכב או למנוע את הופעתן של דמנציה ומוגבלות בשנים מאוחרות יותר. מחברי המאמר מציינים, כי בעבר דווח על קשר משוער בין מחלת החניכיים לבין ליקוי קוגניטיבי/דמנציה. לדבריהם, ישנם כמה מנגנונים אפשריים לקיומו של קשר זה. ראשית, מחלת החניכיים עלולה להוות נטל דלקתי מערכתי כרוני באמצעות נוכחות של רמות גבוהות של מדיאטורים דלקתיים. נוסף לכך, חיידקי החניכיים ורכיבים שלהם, כגון (lipopolysaccharide (LPS, עלולים לחדור לסירקולציה המערכתית במתרפאים עם מחלת החניכיים. מתווכים דלקתיים אלו ורכיבי החיידקיים עלולים להפעיל תאי מיקרוגלייה הקיימים במוח (תאי תמיכה לא-עצביים לנוירונים, המהווים את קו ההגנה הראשון במוח) ולעורר דלקת נוירולוגית, אשר בסופו של דבר תורמת לפגיעה קוגניטיבית.
מחקרים רבים עוסקים בקשר בין מחלת החניכיים לבין פגיעה קוגניטיבית/דמנציה. עם זאת, סקירות שיטתיות אשר פורסמו לאחרונה חשפו שהראיות לקשר זה אינן חד-משמעיות. המחברים מציינים, כי למיטב ידיעתם, לא נמצא מחקר אשר בדק את הקשר האורכי בין מצב החניכיים כפי שנקבע באמצעות הערכה קלינית מפורטת, וליקוי קוגניטיבי קל, בקרב אוכלוסייה המתגוררת בדיור קהילתי. אי לכך, ערכו המחברים מחקר פרוספקטיבי לאורך חמש שנים באמצעות בדיקת פה מלאה של נתוני החניכיים שהתקבלו בתחילת המחקר, וכן בחנו את נתוני הבדיקה הקוגניטיבית אשר התקבלו בתחילת המחקר ומספר מרווחי זמן לאחר מכן.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לקבוע אם מחלת החניכיים ודלקת חניכיים קשורות לאירועי ליקוי קוגניטיבי קל בקרב קשישים ביפן המתגוררים בקהילה לאחר כיול עבור גורמים מערפלים חשובים. במחקר השתתפו 179 בני אדם עם שיניים, החיים בדיור קהילתי בעיר טוסה ביפן (62 גברים ו-117 נשים בגיל ממוצע של 80.1 שנים). בתחילת המחקר בוצעו בדיקות חניכיים מלאות בכל הפה שכללו שישה אתרים בכל שן. להגדרת דלקת חניכיים חמורה שימשו הגדרות המקרה אשר פורסמו על ידי הסדנה האירופית לפריודונטיה הגדרת (EWP) והמרכזים לבקרת מחלות והאקדמיה האמריקנית לפריודונטיה הגדרת (CDC/AAP). נוסף לכך, נערך חישוב של אזור המשטח עם דלקת חניכיים (PISA) המשקף את כמות הרקמה הפריודונטלית הדלקתית, באמצעות פרמטרים פריודונטליים קליניים. בדיקות מעקב קוגניטיביות לאבחון ליקוי קוגניטיבי קל, בוצעו על ידי נוירולוגים בפרקי הזמן הבאים: שנה, שנתיים, שלוש שנים וחמש שנים לאחר תחילת המחקר. יחסי הסיכויים (OR) עבור ליקוי קוגניטיבי קל על פי הנוכחות של מחלת החניכיים ודלקת חניכיים בתחילת המחקר, חושבו באמצעות רגרסיה לוגיסטית מדורגת. בתחילת המחקר סבלו 56.4 אחוזים ו-27.4 אחוזים מהמשתתפים ממחלת חניכיים חמורה על פי הגדרות EWP ו-CDC/AAP, בהתאמה. לאחר ההתאמה לתקופת המעקב ולמאפיינים בריאותיים בסיסיים אחרים (גיל, מין, מצב עישון, רמת השכלה, רמת הפעילות הגופנית, השמנה, דיכאון וסוכרת), הייתה מחלת חניכיים חמורה קשורה באופן משמעותי לליקוי קוגניטיבי קל, לפי שתי ההגדרות. על פי הערכת PISA נמצאה דלקת החניכיים קשורה באופן משמעותי ליחס סיכונים גבוה יותר לליקוי קוגניטיבי קל.
מסקנות מחברי המאמר הן, כי מחלת חניכיים חמורה ודלקת חניכיים קשורות לקיומו של ליקוי קוגניטיבי קל בקרב גברים ונשים מבוגרים המתגוררים בדיור קהילתי.

Iwasaki M, Kimura Y, Ogawa H, et al. Periodontitis, periodontal inflammation, and mild cognitive impairment: A 5-year cohort study. J Periodont Res 54: 233-240, 2019