סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
6/9/2019

האם קיים קשר בין עודף משקל/השמנת יתר וסיבוכים בהשתלות דנטליות?

על פי ארגון הבריאות העולמי, עודף משקל והשמנת יתר מוגדרים כצבירה לא תקינה או מופרזת של שומן, העלולה לפגוע בבריאות. נתונים אחרונים מראים, כי השכיחות של תופעת ההשמנה כמעט שולשה מאז 1975. הערכות עולמיות מראות, כי 2.8 מיליון בני אדם מתים מדי שנה בשל מחלות הקשורות להשמנת יתר או עודף משקל, ומצב זה נחשב כאפידמי במדינות בעלות הכנסה גבוהה, בינונית ונמוכה. ההערכה היא, כי כמחצית מאוכלוסיית העולם תסבול מהשמנת יתר עד שנת 2030. השמנת יתר קשורה לשיעורי תמותה ותחלואה גבוהים, כגון יתר לחץ דם, סוכרת מסוג II וטרשת עורקים. לאחרונה הוצע, כי השמנה נמצאת בקורלציה עם מצב דלקתי נמוך, המאופיין בעלייה במרקרים דלקתיים מערכתיים. מצב דלקתי זה תורם לשינויים בתגובת המערכת החיסונית וברמות עולות של חלבון ראקטיבי מסוג C המהווה אינדיקטור לדלקת מערכתית.
בסקירה שיטתית מהעת האחרונה נמצא, כי עלייה בהיקף המותניים, השמנת יתר, עודף משקל ועלייה במשקל, תורמים להחמרה של מדדי החניכיים. אותה מסקנה עשויה לחול גם על שתלים דנטליים, אך עדיין אין הסכמה על כך. למרות שיעור ההצלחה הגבוה יחסית של שתלים בקליניקה, חשוב לזהות מתרפאים הנמצאים בסיכון גבוה יותר לסיבוכים, כגון כישלון מיידי של השתל, המוגדר ככשל האינטגרציה עם העצם או כישלון לטווח ארוך בשל מחלת הפרי אימפלנטיטיס.

מטרה

לאור החששות הגוברים בכל הקשור לשכיחות הגבוהה של עודף משקל והשמנת יתר ברחבי העולם והמספר הגדל והולך של מתרפאים המבקשים לקבל טיפול באמצעות שתלים דנטליים, במחקר הנוכחי ביצעו המחברים סקירה שיטתית של הספרות על אודות הקשר האפשרי בין עודף משקל/השמנה לבין סיבוכים בשתלים דנטליים. להלן השערות האפס שהועלו:
(1) אין הבדל בשיעור הישרדות השתל בין אנשים עם עודף משקל או השמנת יתר לבין אלה הנמצאים בטווח המשקל האידיאלי.
(2) אין הבדלים בין קבוצות אלה לגבי האינדיקטורים המציינים את בריאות השתל, כגון איבוד עצם שולית, עומק כיס בבדיקת מחדר, דימום בעת הבדיקה, או מתווכי דלקת סביב שתלים דנטליים. שני סוקרים עצמאיים ביצעו חיפוש של הספרות באמצעות מאגרי הנתונים של PubMed/MEDLINE, Scopus ו-Cochrane עבור מחקרים שפורסמו עד 1 באפריל 2018. בוצעה מטה אנליזה על מנת לקבוע את ההבדלים בסיכון לכשל שתלים וההפרש הממוצע של אובדן העצם השולית, עומק כיסים בבדיקה ודימום. שישה מחקרים נבחרו כמתאימים לסריקה, בהם נכללו 746 מתרפאים עם 986 שתלים: 609 בקרב בני אדם הסובלים מעודף משקל או שמנים ו-377 בקרב בני אדם שנמצאו בטווח המשקל האידיאלי. ממצאי הסקירה השיטתית הזו מצביעים על כך שיש לקבל את ההשערה הראשונה של החוקרים, שכן לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשיעורי ההישרדות של השתלים בין אנשים עם עודף משקל/השמנת יתר לבין אלו הנמצאים בטווח המשקל האידיאלי (p=0.64). לעומת זאת, ההשערה השנייה נדחתה, מאחר והסקירה הצביעה על קיום הבדלים בהפסד העצם השולית (p<0.00001), בעומק כיסים בבדיקת מחדר (p<0.00001) ובדימום סביב השתלים הדנטליים (p<0.00001).

Monteiro JLGC, Pellizzer EP, Araújo Lemos CA, et al. Is there an association between overweight / obesity and dental implant complications? A systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg 2019; doi:10.1016/. [Epub ahead of print].