סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
19/1/2020

האגף לבריאות השן: עדכון הנחיות בדבר שימוש בטומוגרפיה ממוחשבת מסוג CBCT

נא תשומת לבכם לעדכונים בנושא ההפניה, ביצועה ההדמיה, הפיענוח ושמירת רשומות
פורסם עדכון הנחיות בדבר שימוש בטומוגרפיה ממוחשבת מסוג CBCT

להזכירכם באתר של האגף ישנו דף חקיקה, חוזרים ונהלים - שמכיל רוב ההנחיות של האגף (כולל העדכון הנוכחי) -
 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Dental/Pages/hozer.aspx