סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
5/2/2020

הודעה לצוותי מרפאות שיניים אודות הנחיות להתמודדות עם תחלואת מנגיף קורונה החדש

הודעת אגף לבריאות השן .נכון ליום 4/2/2020
להלן הנחיות ביניים שתתעדכנה בהתאם לצורך ולהתפתחויות:
יש לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות בקישור הבא
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf

במידה ומטופל מוגדר כחשוד להדבקה, אין לבצע טיפול שיניים בקהילה. יש להתנהל על פי הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה (מרפאות הקהילה, מוקדים לרפואה דחופה וצוותי מד"א) (כמפורט בסעיף 7 של הנחיות המשרד שלעיל)

יש להקפיד על כללי מניעת העברת זיהומים לפי נוהל 1.3 של האגף
https://www.health.gov.il/hozer/DT01_03.pdf