סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
2/2/2020

ההשפעה ארוכת הטווח של מברשת שיניים ממונעת על בריאות הפה

קיימות הוכחות רבות לכך, כי הבסיס למניעת מחלות החניכיים ומחלת העששת הוא סילוק רובד השיניים העל-חניכי ושימוש בפלואור, בהתאמה. למרות ששיטות ההיגיינה האישית של הפה, כגון צחצוח השיניים, עשויות למנוע את הצטברות הביופילם ודלקת החניכיים, מבקשים מחברי המאמר לציין, כי כישורי הברשה נכונים הינם חיוניים על מנת להשיג מטרה זו. צחצוח אפקטיבי קשור למספר גורמים משפיעים. בדרך כלל, מיומנויות הצחצוח של ילדים נרכשות דרך ההורים ולוקח זמן לשלוט בהן בצורה מושלמת. הפרסום של מברשות שיניים ממונעות (PTB), מציג אותן כבעלות יכולת הסרת ביופילם טובה, יותר מאשר מברשות שיניים ידניות, כפי שהעידו תוצאות של מחקרי מעבדה. במסגרת של הגדרות קליניות, הן יעילות בהסרת רובד והתמודדות עם דלקת החניכיים. עם זאת, מחקרים המעריכים את היעילות לטווח הרחוק של מברשות שיניים ממונעות על האטת ההתחלה או ההתקדמות של פריודונטיטיס, הינם מוגבלים; מחקרים אלה התמקדו בעיקר ברובד, באבנית או בדלקת החניכיים. נוסף לכך, החוקרים השתמשו במידות קטנות של מדגם (מקסימום 180 נבדקים) וזמני מעקב קצרים, אשר נעו בין שבועות ספורים לשלוש שנים לכל היותר. כמו כן, מחקרים אלו לא כללו בחינת תוצאות במצבים של אובדן שיניים, מצב שהינו בעל חשיבות עליונה בעבור המתרפאים.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לאמוד את ההשפעות האורכיות של שימוש במברשות שיניים ממונעות על:
(א) בריאות החניכיים מבחינת העומק הממוצע של הכיסים בבדיקת מחדר (PD) והאובדן הממוצע של התאחיזה הקלינית
 ( CAL) .
(ב) קיום עששת כותרתית תוך שימוש במדדים שכללו משטחים עם עששת, שיניים חסרות וסתימות (DMFS) ומדדי משטחים עששתיים ועם סתימות (DFS).
(ג) מספר השיניים הקיימות תוך שימוש בנתונים לאורך תקופה של 11 שנים, באוכלוסייה המייצגת קבוצה מבוססת, מתוך מחקר הבריאות בפומרניה, גרמניה(SHIP) .
במחקר נכללו קבוצת משתתפי מחקר הבריאות, אשר בוצעו להם בדיקות דנטליות ונאספו נתונים אודותיהם על ידי ראיונות בפגישות שנערכו בשלוש תקופות לאורך המחקר. נבנו מודלים של רגרסיה ליניארית לשם השוואת הנתונים בין החשיפה (מברשת שיניים ידנית מול ממונעת) לבין משתני התוצאה, אשר כללו את מצב החניכיים באמצעות עומק הכיסים הממוצע בבדיקה וממוצע אובדן התאחיזה הקלינית, מצב העששת ואובדן של שיניים, וזאת תוך התאמה למשתנים מערפלים פוטנציאליים בנקודת הבסיס.
מדגם המחקר הבסיסי הסופי כלל 2,819 משתתפים. מספר משתמשי מברשות השיניים הממונעות עלה מ-18.3 אחוזים במעקב של עד חמש שנים מבדיקות הבסיס, ל-36.9 אחוזים לאחר 16 שנים; משתמשי מברשות השיניים הממונעות היו צעירים יותר; בעלי עומק כיסים ממוצע בבדיקה ואובדן תאחיזה קלינית פחותים באופן משמעותי; הייתה להם התקדמות נמוכה ביותר מ-17.7 אחוזים במדדי המשטחים עם עששת, שיניים חסרות וסתימות, ו-19.5 אחוזים יותר שיניים נותרות בפה מאשר במשתתפים שהשתמשו במברשות שיניים ידניות.
מסקנות מחברי המאמר הן, כי בטווח הארוך נראה, כי מברשת שיניים ממונעת יעילה להפחתת התקדמות ממוצעת של כיסי חניכיים ורמת התאחיזה. כמו כן, גם עלה כי מספר השיניים ששרדו עלה לאורך זמן.

Pitchika V, Pink C, Völzke H, et al. Long-term impact of powered toothbrush on oral health: 11-year cohort study. J Clin Periodontol 2019 Jul; 46(7):713-722.