סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
1/2/2020

שיפור צחצוח השיניים באמצעות אפליקציה בטלפון הסלולרי

מספר מחקרים הראו קשר חיובי בין היגיינת פה טובה לבין שיעורי עששת נמוכים, ומסקנתם היא, כי צחצוח שיניים נאות בילדים נחשב כבעל השפעה גבוהה יותר על מניעת עששת מאשר בקרת תזונה ודיאטה. הרובד הנראה לעין על משטחי השיניים של תינוקות ופעוטות, הינו מנבא להתפתחות עששת בשלבים מאוחרים יותר בחיים. נוסף לכך, בריאות השיניים במשנן הנשיר מהווה אינדיקטור להמשך בריאות השיניים במשנן הקבוע. מחברי המאמר מציינים, כי קיים צורך לשפר את התנהגות השליטה ברובד וצחצוח השיניים בקרב ילדי בית הספר. נמצא, כי הסרת הרובד הייתה יעילה יותר בקרב ילדים שקיבלו הנחיות באופן פרטני בכל הקשור לטכניקת צחצוח השיניים. במחקרים דווח, כי משך זמן הברשת השיניים ארוך יותר בקרב ילדים בני שש, מביא להסרת רובד יעילה יותר, כך שלאחר 2.5 דקות של צחצוח, הושגה ירידה של 82 אחוזים בכמות הרובד.
לצורך צחצוח שיניים מיטבי, הוצעה גישה חדשה של צחצוח ואימון המתרפאים באמצעות אימונים אינטראקטיביים אודות תנועות מברשת השיניים, והפעלה של הטיה בזווית הנחת המברשת. היתרון של מערכת הניווט הזו של מברשת השיניים, הינו בכך שהמשתמש יכול לקבל תמונה ברורה וחיה של תוצאת הצחצוח הנוכחי שלו בעת הפעולה, ויכול לתקן מיד את רמת הצחצוח הבלתי מספק. המחברים מציינים, כי מחקר בשם "ילדים ונוער 3.0" הראה, כי חמישית מהילדים בני שש עד שבע, משתמשים בטלפונים חכמים. לדבריהם, ישנם יישומים רבים התומכים בבריאות הפה היומיומית ומיועדים לקבוצות גיל שונות. עם זאת, עד כה, אף מחקר לא בדק את יעילותם של יישומים אלה בשיפור היגיינת הפה האישית.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לבדוק את היעילות של שיטה למוטיבציה באמצעות מברשת שיניים ידנית, המסופקת עם חיישן גרביטציה משולב ואפליקציה של צחצוח שיניים לילדים בני חמש-שש.
החוקרים ביצעו ניסוי קליני אקראי, במסגרתו 49 ילדים (גיל ממוצע 5.1 ± 0.6 שנים, 27 בנות) הוקצו באופן אקראי לקבוצת ניסוי (n=26) ולקבוצת בקרה (n=23). לכל הילדים סופקו מברשות שיניים ידניות עם חיישן גרביטציה משולב, והם קיבלו הוראות לבריאות הפה. רק הילדים מקבוצת הניסוי קיבלו אפליקציה נוספת לטלפון, להמחשה ותגמול על צחצוח נכון מבחינת צורת הצחצוח והזמן המוקדש. בנקודת הבסיס של המחקר ובביקורים חוזרים לאחר שישה שבועות ו-12 שבועות, נרשמו מדדי הרובד ודימום החניכיים (QHI, PBI) לשם ניתוח והשוואה בין שתי הקבוצות.
בתחילת המחקר לא התגלו הבדלים משמעותיים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הבקרה בכל הנוגע למדדי הרובד והדימום מהחניכיים (QHI: 2.36 ± 0.7 ו-2.42 ± 0.8; PBI: 0.42 ± 0.2 ו-0.47 ± 0.3). בביקורים החוזרים לאחר שישה ו-12 שבועות, קבוצת הניסוי הראתה מדדי בריאות פה טובים יותר באופן משמעותי מבחינה סטטיסטית, בהשוואה לקבוצת הבקרה (בביקור לאחר שישה שבועות: ± 0.8: QHI 0.5 ו- 1.88 ± 0.9; :PBI 0.08 ± 0.1 ו- 0.26 ± 0.2; בביקור לאחר 12 שבועות::QHI 0.44 ± 0.5 ו- 1.49 ± 0.7; :PBI 0.18 ± 0.05 ו-0.21 ± 0.1).
מסקנת מחברי המאמר היא, כי התוצאות מדגישות את האפשרויות של יישום צחצוח שיניים באמצעות הטלפון הסלולרי, לשיפור היגיינת הפה לפחות לטווח הבינוני בילדים בגיל הרך אף לאחר אי הכללת האפליקציה. לדעתם, יש לחקור גם את ההשפעה לטווח הארוך של אפקט החידוש המתואר בצחצוח שיניים בילדים.

Alkilzy M, Midani R, Höfer M, et al. Improving tooth brushing with a smartphone app: Results of a randomized controlled trial. Caries Res 2019; 53:628-635