סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
5/2/2020

היעילות של אינפילטרציה פרוקסימלית של שרף בעיכוב עששת

מבחינת הפרקטיקה הקלינית המושכלת, קיים צורך בבחינה של אפשרויות מוכחות לניהול לא כירורגי של מחלת העששת בשלביה המוקדמים, הפוגעת במשטחים פרוקסימליים ללא קָוויטציה של שיניים קבועות. הסטנדרט של הטיפול כולל הליכי מניעה בלבד, ופרוטוקולים לא פולשניים עד למיקרו פולשניים לפני פנייה לטיפול משקם מסורתי פולשני. ההמשך של פעילות עששתית ללא טיפול עשוי להתקדם ולהוביל לדמינרליזציה של פני השטח של הזגוגית, ולאחר מכן להתפתחות של נגע מתחת לפני השטח של השן. תקופת מעקב ממושכת אחרי נגעי עששת, עלולה לגרום להתפתחות של נגעים עם קָוויטציה.
לדברי מחברי המאמר, הוצג בעבר, כי שיטות מיקרו פולשניות, כגון שימוש בחומרי איטום ואינפילטרציה של חומרי שרף, עוצרות את מהלך מחלת העששת ומעכבים את התקדמותה. לדבריהם, סקירות ספרות שיטתיות תומכות, בדרך כלל, באינפילטרציה פרוקסימלית. המחקר הנוכחי מאתגר את היעילות של אינפילטרציה של שרף, לשם ניהול לא כירורגי של נגעים פרוקסימאליים מתקדמים ללא קָוויטציה באוכלוסייה בעלת סיכון גבוה להתפתחות עששת, החשופה לזמנים מאתגרים מבחינת שיתוף הפעולה שלה. האינפילטרציה הפרוקסימלית בוצעה כתוספת ל"סטנדרט הזהב" של פרוטוקול ניהול לא פולשני באוכלוסייה בעלת סיכון גבוה להתפתחות עששת. תוצאות מחקר קודם אשר נערך שנתיים קודם לכן הראו יעילות של 89 אחוזים.

מטרה 

המחקר הנוכחי נועד להעריך את ההשפעה המעכבת של אינפילטרציה פרוקסימאלית של נגעים על עששת כמחסום קליני, בשילוב עם אמצעים סטנדרטיים לטיפול מניעתי המקובלים כיום בקבוצה של מבוגרים בעלי סיכון גבוה לעששת. השערת המחקר הייתה, כי ההתקדמות של נגעים שלוש שנים לאחר האינפילטרציה תהיה נמוכה משמעותית, בהשוואה לנגעי בקרה שלא עברו אינפילטרציה של שרף. 42 מבוגרים צעירים שהסכימו להשתתף במחקר, היו סומים להקצאת דרכי הטיפול בפני השטח של השיניים, טופלו באינפילטרציה של שרף על פני שטח שנבחרו באופן אקראי, ובמקביל עברו הליך אינפילטרציה מדומה על פני שטח אחרים. שני הטיפולים ניתנו נוסף על משטר הטיפול המקובל כיום (טיפול מונע תקופתי ויישום של לכה המכילה פלואוריד באופן סדרתי), ומתאימים לניהול במצבי סיכון גבוה להתפתחות עששת. כצפוי, בקרב המשתתפים היו תקופות מאתגרות של שיתוף פעולה נמוך בכל הנוגע להיגיינת הפה. מדד התוצאה העיקרי היה התקדמות הנגע בצילומי רנטגן משך שלוש שנים. החוקרים שהיו סומים לחלוקת משטחי השיניים, העריכו כל משטח אשר נחקר להתקדמות הנגע בעזרת סדרת צילומים אשר התקבלו במרווחים במהלך שלוש שנות המחקר. יחסי הנגעים המתקדמים נבדקו באמצעות מבחן סטטיסטי. 29 זוגות נגעים ללא קוויטציה בשיניים אחוריות קבועות, אשר הדגימו נגעי עששת החודרת לתוך פנים הזגוגית או לחלק החיצוני של הדנטין, היו כלולים בניתוח בתוצאות. לא דווח על כל אירועי לוואי. התקדמות רדיוגרפית נרשמה בארבעה מתוך 29 הנגעים שעברו אינפילטרציה (14 אחוזים) וב-14 מתוך 29 נגעי הביקורת (48 אחוזים) .פעולת האינפילטרציה של שרף כתוסף, הראתה יעילות גבוהה בהפחתת סיכון יחסי של 71 אחוזים למשך שלוש שנים. החלק המניעתי היה 86 אחוזים במשטחי האינפילטרציה, לעומת 52 אחוזים בביקורת. אינפילטרציה של שרף הצליחה ב-100 אחוזים לעצור את התקדמות העששת בנגעי אמייל פנימיים, וב-64 אחוזים בנגעי דנטין חיצוניים.
מסקנת מחברי המאמר היא, כי אינפילטרציה מיקרו פולשנית של שרף כפעולה משלימה, נמצאה יעילה באופן משמעותי בהפחתת ההתקדמות של נגעים פרוקסימליים, בהשוואה לניהול רגיל הכולל טיפול בלתי פולשני בלבד. 
 
Peters MC, Hopkins AR Jr, Zhu L, et al. Efficacy of proximal resin infiltration on caries inhibition: Results from a 3-year randomized controlled clinical trial. J Dent Res 2019 doi: 10.1177/0022034519876853. [Epub ahead of print]