סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
1/3/2020

איכות חיים הקשורה לבריאות הפה לפני ואחרי טיפול אנדודונטי

לאחרונה מתקיים שינוי בפרדיגמה של טיפולי הבריאות וצרכי הטיפול מנקודת המבט של המתרפא, מבלי להסתמך על נקודת המבט של הרופאים הקליניים בלבד. לכאב ואי נוחות הנובעים ממחלות אנדודונטיות, יש חשיבות זה מכבר במסגרת שלבי האבחון והתכנון של טיפולים. יתרה מזאת, ניתן לטעון, כי להשפעה ולתוצאה של תסמינים אלו על איכות החייםQoL) ) או חיי היומיום, יש חשיבות בתמיכה בהבנה של נטל המחלות, ובסופו של דבר בקביעת התועלת של הטיפול לחייהם של המתרפאים.
לצורך כך, קיימת התעניינות הולכת וגוברת בבחינת ההשפעה של מחלות אנדודונטיות על איכות החיים הקשורה לבריאות הפה (OHRQoL) ועל מחקרים, לשם זיהוי גורמי מפתח הקשורים להשפעה על איכות החיים. שיקול חשוב נוסף הוא, אם הטיפול עשוי להקל על העומס שיש למחלות הפה על חיי המתרפאים ו/או לשפר את איכות החיים שלהם. ממצאים שהתקבלו מסקירה שיטתית של הספרות לגבי טיפולי שיניים אחרים, סיפקו עדויות לתוצאות חיוביות של יתרון בריאותי מנקודת המבט של המתרפאים, בשטחים כגון: טיפולי שיניים של תותבות מלאות בלסת העליונה, תותבות-על הנתמכות על שתלים בלסת התחתונה ושיקום באמצעות שתלים.
המונח "טיפול אנדודונטי" כולל מגוון רחב של טיפולים, כולל ריפוי החיות של מוך השן, טיפול שורש, טיפול שורש חוזר ואנדודונטיה כירורגית (למשל, כריתה ומילוי של קצה השורש). מספר סקירות ספרות אשר נערכו בשטח האנדודונטיה, שקלו את התוצאות של כאבים ותסמינים הנובעים מהטיפול, ומייחסות תשומת לב גוברת לתוצאות איכות החיים, הן במחקרים אנדודונטיים והן במחקרים קליניים אחרים, כממצאים ראשוניים או משניים.
על מנת להעריך את השפעתם של טיפולים על איכות החיים, אפשר להשתמש במספר גישות, כולל הערכת איכות חיים גנרית הנובעת מבריאות (קביעת מדדי בריאות על ידי שקלול תקנים המייצגים העדפות קהילתיות במצבי בריאות, החשובים לניתוח יעילות ההוצאות בתחום הבריאות והרפואה) ואיכות חיים הקשורה לבריאות הפה. ניתן להשוות בין ההשפעה של טיפול אנדודונטי על איכות חיים גנרית הקשורה לבריאות, לזו של טיפולים דנטליים ורפואיים אחרים, ואף למידת היכולת לניתוח כלכלי של טיפולי הבריאות. עם זאת, קיים חשש לגבי אפשרות ההערכה של השינוי העדין והספציפי של איכות החיים הנובעת מטיפולי שיניים וטיפולים אנדודונטיים, באמצעות הערכת איכות החיים הקשורה לבריאות בכלל, ולכן עולה השימוש הנרחב יותר במדדי איכות החיים הגנרית הקשורה לבריאות הפה. פרופיל ההשפעה על בריאות הפה (OHIP) הינו מדד נפוץ ביותר, כיוון שהינו אמצעי סטנדרטי ומבוסס, אשר הותאם לשימוש במספר שפות ובמדינות רבות. מחברי המאמר מדגישים, כי קיימת הסכמה כי תוצאות של מחקרים צריכות להיות, בסופו של דבר, רלוונטיות ובעלות תועלת למתרפאים, ולא להתמקד אך ורק בהיבטים הטכניים של הטיפול או במודלים של טיפול.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לבחון באופן שיטתי את הספרות העוסקת בקביעת איכות החיים הקשורה לבריאות הפה לפני ואחרי טיפול אנדודונטי.
מחברי המאמר ערכו חיפוש בשבעה מאגרי מידע אלקטרוניים ומתוך 1,038 פרסומים, נכללו בסקירה הנוכחית 16 מאמרים. הם ביצעו ניתוח של מידע על תכנון המחקר, גודל המדגם, אופן ההתערבות/טיפול, השיטות להערכת איכות החיים הקשורה לבריאות הפה והממצאים העיקריים שהתגלו. מבין 16 המחקרים, שלושה היו סקרי חתך, תשעה מחקרים אורכיים וארבעה ניסויים קליניים אקראיים. מחקרי החתך דיווחו על שיפור באיכות החיים הקשורה לבריאות הפה בעקבות טיפול שורש. מחקרי אורך השוואתיים לא זיהו קשר מובהק בין שיפור באיכות החיים הקשורה לבריאות הפה לבין טכניקה מסוימת של אינסטרומנטציה בעת טיפול שורש או מספר המכשירים המשמשים לטיפול. במחקרים קליניים נמצא, כי שיפורים באיכות החיים הקשורה לבריאות הפה, היו כרוכים באופן משמעותי בטכניקה של האינסטרומנטציה, הגישה הכירורגית ושימוש ברכז של טסיות דם במהלך הניתוח. במחקרים שנסקרו, נעשה שימוש במספר שיטות להערכת איכות החיים הקשורה לבריאות הפה, כאשר הדרך הנפוצה ביותר הייתה שיטת פרופיל השפעת בריאות הפה (אם כי הבחינה נעשתה באמצעות גרסאות שונות).
מסקנות מחברי המאמר הן, כי תוצאות הסקירה השיטתית הנוכחית מצביעות על כך שאיכות החיים של מתרפאים השתפרה לאחר טיפול אנדודונטי. לדבריהם, היעדר מחקרי תצפית מעוצבים היטב עם גישות הערכה סטנדרטיות, בשילוב עם הטרוגניות של דרכי תכנון המחקר וההתערבויות, מנע את האפשרות לביצוע סינתזה כמותית. הרלוונטיות הקלינית של הסקירה הזאת היא באמירה, כי ניסויים קליניים פרגמטיים הינם בעלי משמעות רבה יותר להבנת תוצאות הטיפול המרוכזות במתרפא. הסקירה אף מצביעה על כך, כי הטיפול האנדודונטי אכן משפר את איכות החיים, אך עם זאת, על מחקרים עתידיים להשתמש בכלים ובנתונים סטנדרטיים של דיווח, שהינם קריטיים על מנת לאפשר ביצוע של מטה אנליזה.


Neelakantan P, Liu P, Dummer PMH, et al. Oral health-related quality of life (OHRQoL) before and after endodontic treatment: a systematic review. Clin Oral Investig 2020;24:25-36