סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
1/3/2020

סיכון לתגובות לוואי שליליות בעת שימוש באנטיביוטיקה הנרשמת על ידי רופאי שיניים

מרשמי אנטיביוטיקה על ידי רופאי השיניים מהווים כעשרה אחוזים מכלל המרשמים הניתנים במסגרת הטיפול הראשוני. מחברי המאמר מציינים, כי אף על פי שתרופות אנטיביוטיות הן חומרים טיפוליים ומניעתיים בעלי תפקיד חשוב ביותר, הן קשורות, כמו כל תרופה אחרת, לסיכון לתגובות תרופתיות שליליות (ADR). אי לכך, חשוב כי רופאי השיניים יהיו מודעים לסיכונים הפוטנציאלים הקשורים לגורמי האנטיביוטיקה שהם רושמים.

מטרה
מחקר זה בוצע על מנת להעריך את נוהלי מרשם האנטיביוטיקה בקרב רופאי השיניים באנגליה בין השנים 2010 ועד 2017 ולכמת את הסיכון לתגובות תרופתיות שליליות הקשור לסוגי חומרי האנטיביוטיקה שהם רושמים בדרך כלל. המחברים סיכמו את הנתונים של השנים 2010 עד 2017 של המרשמים הדיגיטליים של שרותי הבריאות הלאומיים בבריטניה (ה- NHS), ונתונים של ניתוח "הכרטיסים הצהובים" (מערכת בריטית לאיסוף מידע לגבי חשד לתגובות שליליות לתרופות, המאפשרת פיקוח על תרופות וחיסונים הנמצאים בשוק). כל זאת, על מנת לכמת את מרשמי האנטיביוטיקה הניתנים במסגרת הדנטלית באנגליה וכן את שיעורן וסוגיהן של התגובות התרופתיות השליליות הקשורים אליהם. במהלך תקופת המחקר נאמד סך ממוצע של 23,624 רופאי שיניים העובדים באופן פעיל באנגליה. 64.8 אחוזים מכלל המרשמים לאנטיביוטיקה ברפואת השיניים, היו לאמוקסיצילין, תרופה אשר אף היוותה את הגורם בעל השיעור המדווח הנמוך ביותר לתופעות לוואי קטלניות (0.1 / מיליון מרשמים) וכלל התגובות התרופתיות השליליות (21.5 / מיליון מרשמים).
החוקרים מציינים, כי אמוקסיצילין נמצא, בהתאמה, כגורם אפשרי לתגובות תרופתיות שליליות פי שלושה פחות משאר הפניצילינים: פניצילין V ואמוקסיצילין + חומצה קלבולנית, ונראה שהוא מהווה תרופה בטוחה מאוד במתרפאים ללא היסטוריה של אלרגיה לפניצילין. לעומת זאת, לקלינדמיצין, המשמש לעתים קרובות במתרפאים הסובלים מאלרגיה לפניצילין, נמצא שיעור התגובה הפטאלית הגבוה ביותר (2.9 / מיליון מרשמים) ואף בסך כל תופעות הלוואי השליליות (337.3 / מיליון מרשמים), עם זיהומי Clostridiode difficileכגורם מרכזי לפרופיל התגובות התרופתיות השליליות של התרופה. לחלופות אחרות של אמוקסיצילין, קלָריתרומיצין ומֵטרונידזול, אף שהן גרועות משמעותית בהשוואה לאמוקסיצילין, היו פי שלושה וכמעט פי חמישה פחות סיכויים לגרום לתגובות תרופתיות שליליות מאשר לקלינדמיצין.
המחברים דירגו את גורמי האנטיביוטיקה הנפוצים ביותר הנרשמים על ידי רופאי השיניים, החל מבעלי הסבירות הנמוכה ביותר ועד לבעלי סבירות גבוהה לגרום לתגובות תרופתיות שליליות, כדלקמן: אמוקסיצילין <קֵפלוספורינים <אריתרומיצין <טטרציקלינים <אָזיתרומיצין <מטרונידזול <קלריטרומיצין <אמוקסיצילין + חומצה קלבולנית <פניצילין V<קלינדמיצין. מסקנת החוקרים היא, כי מחקר זה אישר את רמת הבטיחות הגבוהה יחסית הקשורה לשימוש באמוקסיצילין על ידי רופאי השיניים ואת השיעורים הגרועים יותר באופן משמעותי, של תופעות לוואי קטלניות ולא קטלניות הקשורות בפניצילינים וחלופות אחרות לאמוקסיצילין במתרפאים שהם אלרגים לפניצילין. מבין סוגי האנטיביוטיקה הנרשמים בדרך כלל על ידי רופאי שיניים, היה לקלינדמיצין בפרט השיעור הגבוה ביותר של תופעות לוואי קטלניות ולא קטלניות.

Thornhill MH, Dayer MJ, Durkin MJ, et al. Risk of adverse reactions to oral antibiotics prescribed by dentists. J Dent Res 2019; 8(10):1081-1087