סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
13/3/2020

השוואה בין שתלים קצרים של 6 מ"מ לשתלים ארוכים של 11 מ"מ

לשם שיקום קשת מלאה של לסת תחתונה ללא שיניים
השימוש הקליני בשתלים דנטליים בשיקום של מתרפאים מחוסרי שיניים באופן חלקי או מלא, מייצג הליך מתועד היטב עם תוצאות צפויות ביותר לטווח הארוך. עם זאת, אחת המגבלות העיקריות בכל הקשור למיקום נכון של השתל, נותרה הזמינות של כמות עצם מספקת באתר השתל. במקרה של גובה עצם מופחת, ניתן להחדיר מִתקני אורך סטנדרטיים רק לאחר טיפולים כירורגיים משחזרים מתקדמים, עם עלייה, כתוצאה מכך, בעלויות הכספיות והביולוגיות עבור המתרפא (עלויות כספיות נוספות, זמן טיפול ארוך יותר, תחלואה מוגברת לאחר הטיפול וסיכון גדול יותר לסיבוכים). השימוש בשתלים קצרים לשיקום אתרים אָטרופיים על מנת להימנע מהחסרונות הקיימים בהליכי האוגמנטציה של העצם האנכית, התרחב מאוד בשנים האחרונות, עם תוצאות מבטיחות. שתלים קצרים מציעים יתרונות מבחינת ניתוח פחות פולשני, קלות הטיפול והפחתת הסיכון לפגיעה במבנים אנטומיים, ובכך תומכים בתפיסה של "ניתוח ממזער לחצים". מסיבה זו סביר להניח, כי ניתן לעשות בהם שימוש גם במצבים קליניים אשר בהם ניתן להשתמש בשתלים ארוכים יותר.
מחברי המאמר מציינים, כי יעילותם של שתלים דנטליים קצרים עלתה לאחרונה לדיון בספרות, וכי שתלים קצרים נקשרו מבחינה היסטורית לשיעורי כישלונות גבוהים, בהשוואה לשתלים ארוכים יותר. מספר ביקורות שיטתיות של מחקרים עדכניים יותר, לעומת זאת, לא הצליחו למצוא הבדל בשיעור ההישרדות של שתלים קצרים לעומת ארוכים, המונחים בעצם בלתי מטופלת או שעברה טיפולי רגנרציה.
מחברי המאמר מציינים, כי בדוח הקונצנזוס האחרון אשר התמקד בהשפעה של אורך השתל, נכללו ונדונו נתונים של מטה אנליזות, אשר מקורם במחקרים בהם השתמשו בשתלים באורך תוך-גרמי של ≤6 מ"מ. בקונצנזוס הנדון הדגישו המחברים, מצד אחד, את הפרוגנוזה ברת-ההשוואה של שתלים קצרים וארוכים במונחים של הישרדות השתל והתותבת ואובדן העצם השולית, אך מאידך, את הסיכון לכישלון גבוה יותר ב-30 אחוזים לשתלים קצרים לאורך זמן, כמו גם את הצורך הנוסף במחקרים אקראיים מבוקרים, מעוצבים היטב, עם תקופת מעקב ארוכה. לדעתם, על מנת לבצע השוואה אמינה בין הביצועים הקליניים של שתלים קצרים וארוכים, יש לערוך השוואה בהתאם לאיכות עצם דומה, גובה עצם זהה (תוך הנחה כי יותקנו שתלים קצרים באתרים המסוגלים לקבל אף שתלים ארוכים יותר), ובהתאם לרזולוציה של אותו סוג של חוסר שיניים באמצעות פתרון זהה של תותבות.

מטרה
הניסוי הקליני המבוקר האקראי הנוכחי בא להעריך את היעילות של שתלים קצרים באורך של 6 מ"מ בהשוואה לשתלים באורך של 11 מ"מ התומכים בתותבות קבועות בקשת מלאה בלסת התחתונה, במתרפאים עם חוסר שיניים מלא בלסת זו ללא צורך באוגמנטציה של עצם. השערת האפס הייתה, כי לא יימצא הבדל מבחינת שינוי רמת העצם השולית בין שתלים קצרים וארוכים מעת התקנת התותבת למשך שנה אחת ושלוש שנות מעקב.
30 מתרפאים בשלושה מרכזי מחקר באיטליה נבחרו לשם טיפולי שיקום קבוע של קשת מלאה בלסת התחתונה, הנתמכת על ידי חמישה שתלים. המתרפאים הוקצו באופן אקראי, בזמן הניתוח, מחציתם לקבוצת הניסוי (שתלים באורך 6 מ"מ) ומחציתם לקבוצת הביקורת (שתלים באורך 11 מ"מ). לא בוצע הליך של אוגמנטציה של עצם. לאחר שלושה חודשים (נקודת הבסיס), הוצבה בפיות המשתתפים תותבת של קשת מלאה עם שלוחה דיסטלית. השינוי ברמת העצם השולית סביב השתל ,(MBLc) שיעור ההישרדות של השתל והתותבת וסיבוכים ביולוגיים או טכניים, הוערכו לאחר שנה ולאחר שלוש שנים.
30 משתתפים עם 150 שתלים הוערכו לאחר שנה, ו-28 מהם עם 140 שתלים הוערכו לאחר שלוש שנים. בתקופות אלו לא התרחש אובדן של שתלים או תותבות. לא נרשם הבדל משמעותי בין הקבוצות באשר לסיבוכים ביולוגיים או טכניים. לא נרשם הבדל סטטיסטי משמעותי (p>0.025) בערכי השינוי הממוצע ברמת העצם השולית סביב השתלים בתוך הקבוצות, או ביניהן. ממוצע השינוי ברמת העצם היה 0.01 ± 0.19 מ"מ ו-0.04 ± 0.21 מ"מ לאחר שנה, ו-0.10 ± 0.24 מ"מ ו-0.02 ± 0.25 מ"מ לאחר שלוש שנים (קבוצות הניסוי והבקרה, בהתאמה).
מסקנות מחברי המאמר הן, כי שתלים קצרים באורך של 6 מ"מ עשויים לשמש אפשרות אמינה כאשר משתמשים בהם לשיקום לסת תחתונה מחוסרת שיניים באופן מוחלט. לדבריהם, יש לאשר את התוצאות הללו על ידי נתוני מעקב ארוכים יותר, הלקוחים ממחקרים קליניים מבוקרים אקראיים מעוצבים היטב.

Guida L, Annunziata M, Esposito U, et al. 6‐mm‐short and 11‐mm-long implants compared in the full‐arch rehabilitation of the edentulous mandible: A 3‐year multicenter randomized controlled trial. Clin Oral Impl Res 2020;31:64-73