סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
24/3/2020

מגמות השכיחות של סרטן השפה, חלל הפה והלוע: נטל המחלות העולמי 2017-1990

סוגי סרטן השפה, חלל הפה והלוע (OCP) נכללים בקודים C00 עד C14 ברביזיה העשירית של הסיווג הבינלאומי של מחלות. קלסיפיקציה זו מהווה רשימת סיווגים רפואיים של ארגון הבריאות העולמי (WHO), המכילים קודים למחלות שונות, כולל, בין היתר, סימנים ותסמינים, ממצאים חריגים וסיבות חיצוניות לפציעה או מחלות (ICD-10). גידולים סרטניים אלו מהווים קטגוריה חשובה במחלות הפה, בשל השפעותיהם המשמעותיות על איכות חייהם של החולים. על פי מאגר נתונים שפורסם על ידי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן - GLOBOCAN, ייתכן כי מקרים של סרטן השפה, חלל הפה והלוע גרמו ל-241,450 מקרי מוות ברחבי העולם בשנת 2012, כאשר באותה השנה דווח על 443,000 מקרים חדשים ברחבי העולם. נתונים אלה עלו ל-350,000 ו-710,000 בהתאמה, בשנת 2018.
בעבר דווח בספרות המדעית על המגמות והתפוצה הגאוגרפית של סוגי סרטן השפה, חלל הפה והלוע ברמות לאומיות, כולל בארצות הברית, קנדה, פורטוגל וסין, וברמה יבשתית באוקיאניה, דרום אמריקה ואירופה. הדו"ח העולמי האחרון בנושא מגמות ההיארעות של סרטן השפה, חלל הפה והלוע (פורסם ב-2013), כלל נתונים לגבי מאגר שכיחות הסרטן בחמש יבשות. במחקרים שצוינו, דווח על מגוון רחב של שינויים שנתיים בשיעורי ההיארעות, בין פחות מ-10 אחוזים ליותר מ-40 אחוזים באזורים שונים. שינויים כאלה עשויים להיות בחלקם עקב מערכת הסריקה המשופרת והנגישות לטיפול רפואי, תוך היתכנות, במקרים מסוימים, לאבחון יתר.
עם זאת, חסרה הערכה מעודכנת ומקיפה של מגמות ההיארעות של סרטן השפה, חלל הפה והלוע, וכן אין תשובה לשאלה, אם השכיחות המשתנה של סוגי סרטן אלו הינה תופעה עולמית, המשפיעה באופן לא פרופורציונלי על קבוצות דמוגרפיות או אזוריות ספציפיות. יתר על כן, היעדר פירוט של המגמות הגלובליות של סרטן השפה, חלל הפה והלוע מביא להתפתחות אתגרים בביצוע מחקר של מודלים סיבתיים במגמות אלו. מחברי המאמר מציינים, כי המחקר הגלובלי על אודות הנטל של מחלות (Global Burden of Disease (GBD מספק מערך נתונים ייחודי אודות 359 מחלות (כולל סרטן השפה, חלל הפה והלוע) ב-195 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם. בשנת 2013 הוצגו האומדנים הראשונים של הנטל העולמי של מצבים אורליים, מתוך מערכי הנתונים של מחקרי ה-GBD לשנת 2010, כולל עששת, דלקת חניכיים ואובדן שיניים. לאחרונה, עדכנו החוקרים את המידע על כלל בעיות בריאות הפה באמצעות נתוני מחקר ה-GBD לשנת 2015. עם זאת, לא פורסם מחקר המנתח את מגמות ההיארעות העולמיות של סרטן השפה, חלל הפה והלוע באמצעות מערך הנתונים של GBD.  

מטרה
המחקר הנוכחי נועד לעדכן את המגמות העולמיות בשכיחות סרטן השפה, חלל הפה והלוע ולזהות אוכלוסיות פגיעות משנת 1990 ועד 2017 באמצעות מערך הנתונים של המחקר הגלובלי על אודות נטל המחלות לשנת 2017. נתוני השכיחות של סרטן השפה, חלל הפה והלוע, הכוללים את הקודים של סרטן השפתיים וחלל הפה(C00 – C08) , סרטן נזו-פרינגיאלי (C11) וסוגי סרטן לוע אחרים (C09 – C10, C12 – C13), התקבלו ממחקר ה- GBD של שנת 2017, הכולל נתונים מ -195 מדינות וטריטוריות משנת 1990 ועד 2017. החוקרים חילצו את נתוני שכיחות מקרי סרטן השפה, חלל הפה והלוע בהתאם לסיווגי המין, הגיל, האזור והמדינות הספציפיות, ושיעורי השכיחות התקנית לגיל (ASIR) , באמצעות הכלי להחלפת נתוני הבריאות הגלובליים – קטלוג נתונים חדש של נתונים דמוגרפיים בריאותיים, בריאות הציבור והבריאות הגלובלית, אשר פותח על ידי המכון למדד ולהערכה של הבריאות (HME)  באוניברסיטת וושינגטון, ארצות הברית. החוקרים אימצו את קטגוריות הגיל בהתאם למחקר הגלובלי של נטל המחלות, וקבעו שלוש קבוצות גיל (49-15 69-50 ,ו-70+). בסך הכול קובצו 195 המדינות והטריטוריות ל-21 אזורים גיאוגרפיים, על בסיס קווי דמיון אפידמיולוגיים ורצף גיאוגרפי. נעשה שימוש בבסיס מדד סוציו-דמוגרפי לשם סיווג האזורים לחמש רמות סוציו-דמוגרפיות (רמה נמוכה, נמוכה אמצעית, אמצעית, גבוהה אמצעית וגבוהה).
מבין 678,900 אירועים של חולים הסובלים מסרטן השפה, חלל הפה והלוע שנודעו בשנת 2017, יותר מהמחצית היו חולים עם סרטן חלל הפה. משנת 1990 עד 2017, פחתה השכיחות העולמית המשוערת למחלת סרטן נזו-פרינגיאלי באופן דרמטי, בעוד ששכיחות הסרטן בשפתיים, בחלל הפה וסוגי סרטן אחרים של הלוע גדלה. נצפו שיעורי שכיחות על פי גיל גבוהים יותר בקרב גברים מאשר בנשים, בכל קבוצות הגילאים. עם זאת, בנשים נמצאו יותר וריאציות בהערכת אחוזי השינוי השנתיים בהשוואה לגברים. קבוצת האוכלוסייה בגילי 15 עד 49 הציגה את שיעורי השכיחות על פי גיל הנמוכים ביותר, עם ערכים גדולים יותר של הערכת אחוזי השינוי השנתיים בהשוואה לבני הגילים 50 עד 69 ו-70+. בעוד שמדינות בעלות הכנסה גבוהה היו בעלות שיעורי שכיחות על פי גיל גבוהים יותר, עם שונות מועטה של הערכת אחוזי השינוי השנתיים, שיעורי השכיחות על פי גיל השתנו על פני אזורים עם הכנסה נמוכה/בינונית עם וריאציות גדולות יותר של הערכת אחוזי השינוי השנתיים. בדרום אסיה ומזרח אסיה היו שיעורי שכיחות על פי גיל והערכת אחוזי השינוי השנתיים הגבוהים ביותר לסרטן השפתיים וחלל הפה, בהתאמה.
מסקנת החוקרים היא, כי במהלך תקופת המחקר עלתה השכיחות העולמית של סרטן השפה, חלל הפה והלוע בקרב נשים, בנות 15 עד 49 שנים, ובני אדם ממדינות עם הכנסה נמוכה/בינונית, למעט מקרי הסרטן הנזו-פרינגיאלי, שהיו במגמה עולמית של ירידה.

Du M, Nair R, Jamieson L, et al. Incidence trends of lip, oral cavity, and pharyngeal cancers: Global burden of disease 1990-2017. J Dent Res 2019, doi: 10.1177/0022034519894963