סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
24/3/2020

נטל תסמינים בקרב חולי סרטן הראש והצוואר בשנה הראשונה לאחר האבחון

סרטן הראש והצוואר (HNC) מהווה, על פי הערכות, כ-10-5 אחוזים מכל סוגי הסרטן באירופה ובצפון אמריקה, והוא אחד מסוגי הסרטן הנפוצים באסיה ובדרום מזרח אסיה. הטיפול במחלות אלו כרוך בניתוחים, הקרנות והקרנות כימיות, באופן עצמאי או בשילוב. למרות שטיפולים רב-מודליים אלו פועלים לריפוי המחלות, הם גם משפיעים לרעה על איכות החיים בטווח הקצר והארוך(QOL) ועל רווחת המטופל, עם שיעורי רעילות גבוהים. לדיספאגיה קשה (דרגה 3) בקרב 87% מהחולים בקרבם השתמשו בכל שבוע במהלך טיפולי הקרנות עוצמתיות (IMRT) בקריטריונים של תופעות לוואי של מינוחי מכון הסרטן הלאומי. כאב מתון, עייפות ומוקוזיטיס (דרגה 2) היוו את ממצאי הרעילות הנוספים שצוינו לטווח הקצר. חשוב מכך, תסמינים לא מבוקרים עלולים להוביל להפרעות טיפול לא מתוזמנות, או לשינוי בתכניות הטיפול, וכתוצאה מכך לתגובה אונקולוגית גרועה יותר. יש עדויות לכך שאפילו הפרעה של קרינה ביום אחד של טיפול בסרטן הראש והצוואר, עשויה לגרום לירידה בשיעור הבקרה המקומי, מצב המדגיש את החשיבות להכרה ולניהול מוקדם של תסמינים במהלך הטיפול.
מחברי המאמר מציינים, כי במחוז אונטריו שבקנדה קיימות תכניות אזוריות לטיפול בסרטן הראש והצוואר מהמתקדמות בעולם. החולים מבוטחים במסגרת מערכת בריאות המנוהלת על ידי הממשלה ומאורגנת באחד משבעה מרכזי סרטן אזוריים (RCC). כחלק מתכנית אזורית לניפוי תסמינים, אשר הוקמה בשנת 2007 על ידי "הגוף לטיפול בסרטן באזור אונטריו" (CCO), משלימים המטופלים הערכת סימפטומים באמצעות סולם ההערכה של סימפטומים של אדמונטון (SAS),  במהלך ביקורי מרפאה במרכזי הסרטן האזוריים. זאת על מנת לאפשר את סקירת התסמינים המדווחים על ידי החולה בזמן אמת, על ידי המטפל. ציוני סולם ההערכה של הסימפטומים המסופקים בעת המפגש עם החולים, נאספים באופן מרכזי על ידי הגוף המקומי לטיפול בסרטן, וכך נוצר אוסף התוצאות הגדול ביותר המדווח על ידי החולים (PRO) עבור חולי סרטן ברחבי העולם. לדבריהם, חשוב למנף את ציוני סולם ההערכה של הסימפטומים שדווחו על ידי המטופלים, על מנת להגדיר את התזמון, ההיקף והגורמים הקשורים לנטל הגבוה של תסמינים במהלך הטיפול בסרטן ולאחריו.
סקירה קודמת של מחברי המאמר בנושא מדדי הסימפטומים בשנה שלאחר האבחנה של מחלת הסרטן, הצביעה על כך כי חולים בסרטן אורופָרינגיאלי סבלו מציוני התסמינים הגבוהים ביותר מבין כל חולי הסרטן. ממצא מדאיג זה מדגיש את הפוטנציאל של טיפול תומך טוב יותר לירידה בסימפטומים של תחלואה בתקופה זו.

מטרה
המחקר הנוכחי נערך על מנת לנסות ולהבין את הסיבות לנטל הגבוה החל על חולים הסובלים מסרטן הראש והצוואר. היעדים העיקריים של החוקרים היו: 1. לבחון את חומרת הסימפטומים ואת מסלולי התהליך 12 חודשים לאחר האבחנה, לפי המיקום הראשוני של הגידול. 2. לזהות גורמים הקשורים לציונים גבוהים של סולם ההערכה של הסימפטומים עבור חולי סרטן הראש והצוואר.
החוקרים ערכו ניתוח רטרוספקטיבי של חולים אשר אובחנו כסובלים מסרטן הראש והצוואר באונטריו, קנדה, משנת 2007 ועד 2015, תוך שימוש במאגר מידע ניהולי גדול. הם השתמשו במדד של תשעה תסמינים נפוצים הקשורים לסרטן, אשר נרשמו בבסיס הנתונים עבור 13,827 חולים עם סרטן הראש והצוואר, וקשרו אותם לפרמטרים אחרים במאגר. התוצאה העיקרית של המחקר, הצביעה על דיווחים עצמאיים של כאב מתון עד קשה בשנה שלאחר האבחנה של הסרטן. ניתוח סטטיסטי שימש לזיהוי גורמים הקשורים לכאב מתון עד קשה. החוקרים ערכו מחקר קבוצתי תיאורי רטרוספקטיבי על מנת להעריך את ציוני סולם ההערכה של סימפטומים של אדמונטון בקרב חולים המאובחנים עם סרטן תאי קשקש של חלל הפה, האורופָרינקס, הלרינקס וההיפופָרינקס שנמצאו ברישומי הסרטן באזור אונטריו מינואר 2007 ועד דצמבר 2015.
החולים שנכללו במחקר היו בני 18 ומעלה, היה להם ביטוח בריאות תקף, והם השלימו לפחות הערכה אחת של סולם הסימפטומים של אדמונטון בתוך 12 חודשים לאחר האבחנה. מבין 13,827 החולים עם סרטן הראש והצוואר אותם זיהו החוקרים, 4,793 סבלו מתסמין אחד לפחות של סרטן, או טיפול בסרטן במהלך 12 החודשים שלאחר האבחנה. בקרב חולים אלו, 60 אחוזים מהם דיווחו, כי הם סובלים מכאב מתון עד קשה ו-65 אחוזים דיווחו, כי הם בעלי תיאבון ירוד. נשים אשר עברו קרינה כימית ואלו שקיבלו אבחנה של סרטן אורופרינגיאלי או סרטן חלל הפה, היו בסיכון מוגבר לסבול מכאבים עזים (P<0.01). החוקרים הגיעו למסקנה, כי מרבית החולים עם סרטן הראש והצוואר מדווחים על ציוני כאב גבוהים, וכי התסמינים שלהם היו הגבוהים ביותר במהלך הטיפול, במיוחד עבור אלו שקיבלו קרינה או קרינה כימית. לדעתם, מחקר זה מדגיש את הצורך להיות פרואקטיביים בטיפול בתסמינים עבור חולים העוברים טיפול בסרטן הראש והצוואר .רופאי השיניים צריכים להיות ערים לדרכים לניהול הסימפטומים האורליים של חולים, אשר אובחנו כסובלים מסרטן הראש והצוואר ועוברים טיפול.

Allen-Ayodabo CO, Eskander A, Davis LE, et al. Symptom burden among head and neck cancer patients in the first year after diagnosis: Association with primary treatment modality. Oral Oncol 2019. doi: 10.1016/j.oraloncology.2019.09.026.