סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
25/3/2020

רופאי שיניים בדרך למרפאה למתן טיפול שיניים דחוף

הודעה לציבור רופאי השיניים
 רופאי שיניים בדרך למרפאה למתן טיפול שיניים דחוף חייבים להצטייד בכרטיס
רופא נושא תמונה )תעודת חבר באחד האיגודים המקצועיים( או רישיון מורשה
לעיסוק בריפוי שיניים בצרוף תעודה מזהה.