סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
28/4/2020

החל מ-27/04/2020 ניתן לבצע טיפולי שיניים מעבר לטיפולים דחופים

הודעה לרופאי השיניים
לפי המתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת, שפרסמה
חטיבת הרפואה ב-2020.4.26 ,החל מ-2020.4.27 ניתן לבצע טיפולי שיניים מעבר לטיפולים
דחופים, למעט באזורים שהוגדרו כ"מוגבלים" בתקנות שעת חירום שמפרסמת הממשלה מעת
לעת, בהם ניתן עדיין לבצע רק טיפולי שיניים דחופים.
רשימת האזורים המוגדרים כ"מוגבלים" מתעדכנת מעת לעת וניתן למצאה בקישור הבא:
http://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
האגף לבריאות השן, בשיתוף עם הסתדרות רופאי השיניים, הקים "צוות תגובה" למתן מענה
לשאלות מקצועיות הנוגעות לטיפולי שיניים ונגיף קורונה. שאלות בנושא ניתן להפנות לכתובת:
.dentalcorona@moh.gov.il

ד"ר לנה נטפוב 
מנהלת האגף לבריאות השן