סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
7/5/2020

מידות דיגיטליות לעומת מידות קונבנציונליות להשתלה

מסקנת החוקרים היא, כי מידות שתלים בקשת מלאה באמצעות הסורקים הדיגיטליים, היו מדויקות יותר באופן משמעותי מהמטבעים הקונבנציונליים בטכניקה של הכף הפתוחה.
מקובל, כי התאמה אופטימלית של תותבות שלמות המקובעות על שתלים דנטליים, הינה חיונית להצלחה ארוכת הטווח שלהן ולפיכך, ישנה חשיבות רבה לבניית שיקום המתאים באופן מדויק. הדיוק של יציקת המאסטר של השתל משפיע על ההתאמה הפסיבית של התותבות הנשענות על השתל, והדיוק של הטכניקה המשמשת למידות, משפיע בעיקר על הדיוק של יציקת המאסטר של השתל. המידות המדויקות של השתל מהוות תנאי מוקדם אינטגרלי להשגת יציקת מאסטר מדויקת, אשר הינה המפתח לבניית תותבת המתאימה באופן מדויק. ישנן טכניקות שונות ללקיחת מידות לשתלים, המשמשות לבניית יציקה מוגדרת שתביא לייצור של תותבת המתאימה באופן מדויק. לאחרונה הוכנסו לשימוש נהלים דיגיטליים ללקיחת מידות בשטחי הפרותטיקה הקבועה והשתלים. לדברי מחברי המאמר, תהליכים אלו עשויים, מטבעם, להקטין את השגיאות הקיימות במטבעים קונבנציונליים וביציקות גבס. מידות דיגיטליות באמצעות סורק אופטי אינטרה אורלי (IOS) חוסכות את בחירת הכפות, הערבוב והפולימריזציה של חומרי המטבע, וחיטוי ומשלוח החומר למעבדה. נוסף לכך, קיים היתרון של נוחות המתרפא. המידות הדיגיטליות נשלחות ומאוחסנות בצורה אלקטרונית, דבר הגורם לשיפור ביעילותן. נכון להיום, מערכות הווידאו IOS הפופולריות ביותר בשוק הן: CEREC) Omnicam ,(3shape) TRIOS המיוצר על ידי Sirona) וסורק הפרדה אמיתית M (3ESPE).
מחקר השוואתי שנערך בעבר במתרפאים מחוסרי שיניים לחלוטין, בדק את הדיוק של מידות דיגיטליות של שתלים באמצעות מערכת TRIOS לעומת מטבעים קונבנציונליים, בתרחיש של חמישה שתלים בלסת תחתונה מחוסרת שיניים. המחקר העלה, כי אין הבדל בין מידות דיגיטליות ומידות רגילות. לדעת המחברים, לא קיימים נתונים בכל הנוגע לדיוק של מידות דיגיטליות לשתלים שנעשו עם סורקי Omnicam והפרדה אמתית, לעומת מטבעים מקובלים. לכן, לדעתם, מחקר המעריך את הדיוק של מידות דיגיטליות של קשת מלאה באמצעות IOS כגון Omnicam וסורק הפרדה אמתית לעומת מטבעים מקובלים, יתרום לאימות דיוקה של טכנולוגיה זו.

מטרה
המחקר הנוכחי בתנאי מעבדה נערך על מנת להשוות שני סורקים אינטרה אורליים שונים זה עם זה (CEREC Omnicam ו-הפרדה אמתית של 3M) ועם מטבעי שתלים קונבנציונליים, במונחים של דיוק בעבור יציקה של לסת תחתונה שלמה מחוסרת שיניים לחלוטין. ההשערה הייתה, כי מטבעים עם כפות פתוחות יהיו מדויקים יותר מאשר המידות הדיגיטליות של שתלים בקשת מלאה. החוקרים ייצרו יציקת מאסטר מגבס, המייצגת לסת תחתונה מחוסרת שיניים הכוללת חמישה אנאלוגים לשתלים עם חיבור פנימי מסוג Straumann Bone Level RC (באזל, שווייץ). שלושה שתלים מרכזיים היו מקבילים, ואלו שבקצוות מימין ומשמאל הונחו בזוויות של 10° ו-15°. נעשה שימוש בשיטת הכף הפתוחה לשם מטבעים קונבנציונליים עם פוליאתר (n=10), ואילו מידות דיגיטאליות נלקחו עם שני סורקים אופטיים אינטרה אורליים (CEREC Omnicam ו-3M True Definition). יציקת המאסטר ויציקות המבחן של המטבעים הקונבנציונליים עברו דיגיטציה באמצעות סורק ברזולוציה גבוהה לשם קבלת תיעוד דיגיטלי. ניתוח סטטיסטי מסוג מבחן וולץ' הצביע על קיומם של הבדלים בעלי משמעות סטטיסטית בין הקבוצות (p<0.001), ומבחנים נוספים הראו סטיות תלת-ממדיות בין כל הקבוצות שנבדקו (p<0.001).
מסקנת החוקרים היא, כי מידות שתלים בקשת מלאה באמצעות הסורקים הדיגיטליים, היו מדויקות יותר באופן משמעותי מהמטבעים הקונבנציונליים בטכניקה של הכף הפתוחה. נוסף לכך נמצא, כי המידות הדיגיטליות באמצעות מערכת הסריקה של True Definition הביאה להפחתה משמעותית בסטיות התלת-ממדיות, בהשוואה לסורק של Omnicam.


Amin S, Weber HP, Finkelman M, et al. Digital vs. conventional full-arch implant impressions: A comparative study. Clin Oral Impl Res 28: 1360-1367, 2017