סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
13/10/2020

הוראת מנהל של ראש שרותי בריאות הציבור בענין הגדרת החלמה לפי זמן וללא בדיקת החלמה

הוראת מנהל לפי סעיף 20 (1)לפקודת בריאות העם, 1940 וולעניין סעיף 2ב(ג) והגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020 - עדכון 12.10.20
סימוכין: מסמך זה מחליף את הוראת מנהל מיום 12.8.20 מס' סימוכין: 327095120
ואת הוראת המנהל מיום 9.7.20 מס' סימוכין 292584620

להוראת המנהל הקליקו כאן