אחת המטרות העיקריות של טיפול שורש הינה למנוע או למגר זיהום בתוך תעלת השורש
על מנת למנוע את עקירת השן. תוצאת הטיפול נחקרה בעבר באופן מסורתי על ידי הערכה קלינית ורדיוגרפית של מצב הרקמות סביב השורש, אך גם את הישרדות השן שעברה טיפול שורש. למרות זאת, לדעת מחברי המאמר, תוצאות אחרות הקשורות לבריאות הינן חשובות גם כן, כגון השפעת הטיפול על חיי היומיום ועל שביעות רצון המתרפא. לדבריהם הספרות הנוגעת בתוצאות המרוכזות במתרפא לאחר טיפול שורש הינה דלילה. זאת כאשר אפשרות הטיפול הנוספת היא לרוב עקירת השן והחלפתה בתותבת.

מטרה

המחקר הנוכחי נועד להשיג הבנה רבה יותר לגבי נקודת המבט של המתרפא על ידי הערכת השפעת טיפול השורש במונחים של איכות חיים והאיכות המתואמת לשנות חיים (QALY), בהשוואה למתרפאים שעברו עקירת שיניים.
בפרקטיקה היומיומית ישנו דיון מתמשך בשאלה אם להציל את השן הטבעית עם טיפול שורש ושיקום או לעקור אותה ואולי להחליפה בשתל ושיקום. בעבר הוכח כי לאובדן שן טבעית ישנה השפעה שלילית משמעותית על איכות החיים הקשורה לבריאות הפה,
ולכן סבורים החוקרים כי יש עניין רב לחקור באופן פרוספקטיבי את השפעת הטיפול על חיי היומיום על ידי השוואה בין אפשרויות הטיפול השונות. לשם העבודה הנוכחית, גייסו החוקרים מתרפאים עם טיפול שורש או לאחר עקירה משש מרפאות בשירות השיניים הציבורי הכללי בשבדיה במהלך תקופה של שמונה שבועות שנקבעה מראש. נעשה שימוש בשלושה כלי מדידה שונים: פרופיל ההשפעה על בריאות הפה בהערכת איכות החיים הקשורה לבריאות הפה (OHRQOL), הערכת איכות חיים הקשורה לבריאות (HRQOL) והאיכות המתואמת לשנות חיים (QALY) ושאלון ספציפי למחלות להערכת שביעות הרצון לגבי טיפול השורש. ההערכה באמצעות שאלונים נבדקה עם תחילת הטיפול ואחרי חודש. מאפיינים מבוססי מתרפאים וספציפיים לשיניים התקבלו מהרישומים שנערכו בעת טיפולי השיניים. במחקר נכללו 85 מתרפאים. החלוקה בין המינים הייתה אחידה, עם 43 נשים ו-42 גברים. הגיל הממוצע היה 51.1 שנים. 48 מתרפאים (56.5 אחוזים) עברו עקירת שיניים, ו-37 מתרפאים (43.5 אחוזים) החלו טיפולי שורש. שיעור התגובה לשאלון בתחילת המחקר היה 95.3 אחוזים, ובמעקב של חודש היה 74.1 אחוזים. לאחר אי הכללת השיניים הטוחנות השלישיות שנעקרו (n=20), התקבלו שתי קבוצות רלוונטיות וברות השוואה, אשר כללו 65 מתרפאים לשם אנליזה נוספת. לאחר מעקב נמצא, כי המתרפאים שהחלו טיפול שורש רשמו שיפור משמעותי באיכות חיים הקשורה לבריאות.
מסקנות מחברי המאמר הן, כי בקבוצת מתרפאים שהחלה טיפול שורש או עקירת שיניים כקבוצת ביקורת להתחלת טיפול השורש הייתה השפעה חיובית על תפיסת איכות החיים הקשורה בבריאות. המתרפאים שנכללו אשר עברו טיפול שיניים במרפאה כללית רשמו שביעות רצון גבוהה לגבי טיפול השורש.

E Wigsten, Kvist T, Jonasson P, et al. Comparing quality of life of patients undergoing root canal treatment or tooth extraction. J Endod 2020; 46(1): 19-28