במתרפאים אשר סובלים ממחלת החניכיים, שני השלבים הראשונים של טיפול החניכיים הינם הסרת הרובד באופן מכני ומקצועי וטיפול תת-חניכי באמצעות מכשירים, הכולל סקיילינג והקצעת שורשיםSRP) ). יעילותו של טיפול זה תועדה היטב בכמה סקירות שיטתיות, במונחים של עליות ברמות התאחיזה הקליניתCAL) ) והפחתה בעומק הכיסים במדידה באמצעות מחדר.(PPD)

לאחר טיפולי סקיילינג והקצעת שורשים, נדרש שלב של תחזוקה של טיפול החניכיים, על מנת למנוע את הישנות המחלה ולהאריך את התוצאות החיוביות של הטיפולים הפעילים. למרות זאת, כיסים שיוריים עדיין עשויים להתקיים במהלך התחזוקה, במיוחד באתרים שבהם קשה להשיג פירוק יסודי והסרה מוחלטת של האבנית, כגון אלו עם כיסים עמוקים ראשוניים או בסמוך למבנים אנטומיים (כגון חריצים התפתחותיים, קיום של פוסה, אזור פורקציה, ואזורים קעורים בשורשים). בעבר הוצגו מספר שיטות לשם טיפול בכיסים שיוריים, כגון שימוש בגורמים אנטי מיקרוביאליים, מודולציה של המאכסן וטיפול רגנרטיבי. חומרים אנטי מיקרוביאלים אשר ניתנים באופן סיסטמי או מקומי, הינם הגורמים הנפוצים ביותר והשפעותיהם נבדקו במספר מחקרים. מחברי המאמר טוענים, כי מתן מערכתי של אנטיביוטיקה כתוסף לסקיילינג והקצעת שורשים לטיפול בכיסים שיוריים הציג תוצאות חיוביות. עם זאת, תופעות לוואי, כגון הפרעות במערכת העיכול או התפתחות עמידות של חיידקים ושיתוף פעולה נמוך מצד המתרפאים, מהווים דאגה מרכזית. חומרים אנטי מיקרוביאליים מקומיים בשחרור מושהה עשויים לשפר את תוצאות הדבריטמנט המכני, ולהניב הפחתה נוספת של הכיסים. כתוספת לסקיילינג והקצעת שורשים ובשלב התחזוקה, משמש גם טיפול אנטי מיקרוביאלי פוטודינמי (aPDT) שהינו בעל השפעה פוטנציאלית של הרג חיידקים וכנגד פתוגנים שונים בחניכיים. היעילות היחסית של חומרים אנטי מיקרוביאליים נלווים בטיפול בכיסים שיוריים עדיין אינה ברורה.

מטרה

הסקירה השיטתית הנוכחית והמטה אנליזה של הרשת נערכו על מנת לענות על השאלה הבאה: בהתבסס על עדויות ממחקרים קליניים אקראיים, אילו גורמים אנטי מיקרוביאליים נלווים מקומיים הינם היעילים ביותר במתרפאים עם כיסים שיוריים במהלך טיפול חניכיים תומך, בהשוואה לטיפול תת-חניכי באמצעות מכשור בלבד, מבחינת השינויים בעומק הכיסים הנמדדים באמצעות מחדר ורמות התאחיזה הקלינית ?המחברים ביצעו חיפוש בספרות, באמצעות מאגרי מידע אלקטרוניים ובאופן ידני עד ל-31 במאי 2020, כאשר בסקירה נכללו 22 מחקרים. התוצאה העיקרית הייתה השינויים בעומק הכיסים במדידה באמצעות מחדר. השפעות הטיפול בין הקבוצות נאמדו באמצעות הבדלים ממוצעים משוקללים וכן מטה אנליזה של הרשת. בקבוצה בה השתמשו בצ'יפ של כלורקסידין ובקבוצת הסיבים של טטרציקלין הושגה במהלך מעקב של שישה חודשים הפחתה משמעותית של עומק הכיסים במדידה באמצעות מחדר. תכשירים נלווים אנטי מיקרוביאלים נוספים לא השיגו שיפורים משמעותיים, בהשוואה לטיפולי סקיילינג והקצעת שורשים בלבד. ההבדלים בין הטיפולים הנלווים לא היו משמעותיים מבחינה סטטיסטית. ממצאים דומים נצפו עבור עליות ברמות התאחיזה הקלינית.

מסקנת מחברי המאמר היא, כי תכשירים אנטי מיקרוביאליים מקומיים נלווים השיגו הפחתה נוספת בעומק הכיסים במדידה באמצעות מחדר ובעליות ברמות התאחיזה הקלינית, בכיסים שנותרו למעקב של עד שישה חודשים. סיבי טטרציקלין ןצ'יפ של כלורהקסידין השיגו תוצאות טובות יותר מאשר תרופות אנטי מיקרוביאליות אחרות.

Wang CY, Yang YH, Li H, et al. Adjunctive local treatments for patients with residual pockets during supportive periodontal care: A systematic review and network meta-analysis. J Clin Periodontol 2020; 47: 1496-1510