מחברי המאמר קובעים, כי חווית ילדות שלילית (ACE) מהווה בעיית בריאות ציבור רצינית הניתנת למניעה. המונח ACE מתייחס ל"כל סוג של התעללות כולל פיזית, פסיכולוגית והתעללות מינית, כמו גם חוסר תפקוד משפחתי, כגון מחלת נפש של ההורים, אלימות בין בני זוג (IPV), שימוש הורי בסמים ופרידה הורית המתרחשת לפני גיל 18". מספר הילדים שחווים התעללות, הזנחה, או אלימות ברחבי העולם הוערך בסביבות מיליארד אחד בשנת 2015. לפי מרכזי הבקרה והמניעה של מחלות (CDC), העלות הכספית של הטיפול בילדים המתגלים מדי שנה לכל החיים מוערכת ב-124 מיליארד דולר. לכל ילד ששורד התעללות, עלויות אלו דומות לעלות של טיפול בשבץ מוחי או בסוכרת סוג 2. קיימות הערכות שהעלויות המשולבות המיוחסות ל-ACE עולות אחוז אחד מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) ב-28 מדינות באירופה, עם שיעור חציוני שעולה על שני אחוז. חשיפה ל- ACEמגבירה את הסבירות להתפתחות כרונית של מחלות כגון סרטן, דיכאון, חרדה, עיכוב חינוכי, תחלואה ותמותה. במספר מחקרים נבדק הקשר בין חשיפה ל-ACE לבין בריאות הפה. חוקרים מצאו קשר שלילי בין חשיפה ל-ACE לבין איכות החיים הקשורה לבריאות הפה והסבירות להתפתחות עששת בקרב ילדים ומתבגרים. התגלה גם כי חשיפת ל- ACE השפיעה לרעה על מספר השיניים הנותרות בפה, מספר הסתימות, ביקורים במרפאת השיניים וניקוי שיניים בקרב מבוגרים.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי נערך על מנת לסקור באופן שיטתי את הספרות בנוגע לקשרים בין חשיפה ל-ACE לבין בריאות הפה בקרב מבוגרים.

החוקרים ערכו בינואר 2022 חיפוש במאגרי המידע האלקטרוניים הבאים: MEDLINE, Cochrane, Web of Science, CINAHL דרך EBSCOhost, ProQuest, ScienceDirect ו-Google Scholar. הנתונים חולצו באופן עצמאי על ידי שני סוקרים. איכות המחקרים הוערכה באמצעות סולם ניוקאסל-אוטווה. מבין 292 המאמרים שזוהו, ארבעה עמדו בקריטריונים לזכאות. כל המחקרים שנכללו היו מחקרי חתך איכותיים משביעי רצון. התוצאות הדנטליות כללו: ביקור אחרון במרפאת השיניים, ניקוי שיניים אחרון, מספר השיניים עם שחזורים, מספר עקירות השיניים, ומספר השיניים שנותרו בפה. המחקרים הצביעו על כך כי חשיפה ל-ACE הייתה קשורה באופן שלילי לבריאות הפה. היחס בין ציון ACE לבין מדדי תוצאות בריאות הפה נמצאו פרופורציונליים באופן ישיר.

 

מסקנות

 

לדעת המחברים, קיים קשר ישיר בין ACE לבריאות אורלית ירודה. יתר על כן, הוכח שהקשר הינו של תגובה למינון. בהתחשב בכך שהמאמרים בספרות היו של מחקרי חתך בלבד, לא ניתן לקבוע בוודאות את קשרי הסיבתיות, לכן פרשנות התוצאות צריכה להיות זהירה. לדברי המחברים, למרות מיעוט המחקרים על ההשפעות של ACEs על בריאות הפה, העדויות הנוכחיות דורשות להגביר את הפעולות להדגשת המניעה של ACE ולפיתוח תוכניות להגברת החוסן ואימוץ חוקים התומכים באסטרטגיה ארוכת טווח לזיהוי מי שיכולים להיות מושפעים ולספק להם טיפולי שיניים בצורה היעילה ביותר האפשרית על מנת לענות על צרכיהם הייחודיים.

 

Bahanan L, Ayoub S. The association between adverse childhood experiences and oral health: A systematic review. J Public Health Dent 2023; 83: 169-176