לדברי מחברי המאמר, וירוס הפפילומה האנושי (HPV) הוא הזיהום השכיח ביותר המועבר במגע מיני. כמעט כל הגברים והנשים הפעילים מינית נגועים ב-HPV בשלב מסוים בחייהם. בשנת 2018 בלבד, דווחו יותר מ-43 מיליון זיהומי HPV, ולמרות שרוב הזיהומים הללו הם אסימפטומטיים ובדרך כלל נרפאים מעצמם, אנשים מסוימים עשויים לפתח יבלות אנו-גניטליות וסרטן. בכל שנה גורם הנגיף ל-36,000 מקרי סרטן חדשים בארצות הברית, כולל סרטן צוואר הרחם, האורופרינקס, האנוס, הנרתיק והפין.

סרטן האורופרינקס (OPC) הינו כיום סוג הסרטן השכיח ביותר מבין כל סוגי הסרטן הקשורים ל-HPV ועובר את שיעורי סרטן צוואר הרחם בארצות הברית. OPCs הם קבוצה של סוגי סרטן המתרחשים בחלק האחורי של הגרון, כולל בסיס הלשון והשקדים. בעשור האחרון, שיעורי סרטן צוואר הרחם ירדו, אך שיעורי סרטן האורופרינקס הקשורים ל-HPV היו בעלייה. סרטן האורופרינקס מהווה 40 אחוזים מכלל סוגי הסרטן המיוחסים ל-HPV ו-80 אחוזים ממקרי הסרטן המיוחסים ל-HPV בקרב גברים.

חיסוני HPV בטוחים ויעילים למניעת סרטן הקשורים לנגיף הפפילומה זמינים ומומלצים מאז 2006 לבּנות ומ-2011 לבּנים. למרות יתרונות והמלצות ברורים, רמות החיסון נגד HPV אינם אופטימליים ונכון לשנת 2019, רק 54 אחוזים מהמתבגרים בגילאי 13 עד 17 קיבלו חיסון לנגיף, ושיעורי החיסונים בקרב גברים היו נמוכים יותר (51.8 אחוזים) מאשר בקרב נשים (56.8 אחוזים). חיסון נגד HPV מומלץ בדרך כלל בגיל 11 או 12, אך ניתן להתחיל בו כבר בגיל תשע, והוא מומלץ לכל אדם עד גיל 26 שלא חוסן מספיק מוקדם יותר.

מטרה

החוקרים ביקשו להשתמש בנתונים מייצגים של סקר ארצי, על מנת לבחון את הידע והתפיסות לגבי חיסונים בקרב מבוגרים בנושא הקשר בין נגיף הפפילומה לבין בריאות הפה. המשתתפים במחר היו מבוגרים (בני 18) אשר השלימו סקר ארצי של עמדות, חוויות והתנהגויות של צרכנים ומתרפאים בנושא בריאות הפה. מודלים של רגרסיה לוגיסטית תיאורית ורבת-משתנים קבעו את הקשר בין תפיסות לגבי HPV לבין עמדות כלפי תפקידם של המטפלים ברפואת השיניים, כולל הידע לגבי HPV, המלצת לחיסון HPV ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים. אחד מכל שלושה מבוגרים (32.8 אחוזים; n=5,320), הצהיר כי החיסון נגד HPV הינו חשוב מאוד, 1 מכל 2 אמר שהוא חשוב במידה מסוימת (48.1 אחוזים), ו-1 מכל 5 אמר שהוא לא חשוב (19.1 אחוזים) במניעת סרטן הפה והגרון. ליותר ממחצית (56.7 אחוזים) מהמבוגרים היו תפיסות חיוביות לגבי תפקידם של ספקי טיפולי השיניים בחינוך ל-HPV והיה להם נוח לדון בחיסון ה-HPV עם מטפלים אלו (59.4 אחוזים). למבוגרים בעלי ידע על הקשר בין HPV ובריאות הפה ולאלו שקיבלו המלצה על חיסון HPV מרופא השיניים, היה 2.5-2.0 סיכוי גבוה יותר לדיווח חיובי עבור כל שלוש התוצאות.

מסקנות

לדעת המחברים, רוב המבוגרים חשים בנוח לדון ב-HPV ובחיסון ה-HPV עם רופא השיניים שלהם. ניתן לשפר תפיסות לגבי חשיבות החיסון במניעת סרטן הפה והלוע ותפקידם של רופאי השיניים במניעת HPV באמצעות הגדלת הידע של מבוגרים על הקשר בין HPV לבריאות הפה. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי המעורבות של נותני הטיפול של רפואת השיניים בשיחות בנושא HPV עם מתרפאים עשויה להגביר את הידע שלהם על הקשר בין הנגיף ובריאות הפה ואת הבנתם לגבי תפקידו של החיסון במניעת סרטן חלל הפה.

Naavaal S, Demopoulos CA, Kelly A, et al. Perceptions about human papillomavirus vaccine and oropharyngeal cancers, and the role of dental care providers in human papillomavirus prevention among US adults. J Am Dent Assoc 2023: 154(4): 321-329