לדברי מחברי המאמר, מטרת המילוי התלת מימדי של תעלת השורש על ידי איטום המעבר מהתעלה אל האפקס של השן, הינה למנוע כניסה מחדש של מיקרואורגניזמים למערכת השורש. חומרים המשמשים עבור המילוי חייבים להיות תואמים מבחינה ביולוגית ולא נספגים, על מנת שיוכלו לשמש כגורם אוטם במעבר בין אזור הסתימה לרקמה הפריאפיקלית. לצמנטים תפקיד חשוב באיטום כל מערכת תעלת השורש על ידי מניעת מעבר של המיקרואורגניזמים הנותרים באזורים הבלתי נגישים של התעלות. הוכח בעבר שבשילוב עם חומר בסיס, יש להם פעולה מצוינת על התוצאה ארוכת הטווח של הטיפול האנדודונטי. צמנט שורש אידיאלי חייב להבטיח אטימה מצוינת, יציבות ממדית טובה, זמן התייבשות איטי על מנת להבטיח זמן עבודה נאות, חוסר מסיסות לנוזלי הרקמות, הידבקות נאותה לדפנות השורש ותאימות ביולוגית. AH Plus מתוצרת Dentsply DeTrey קונסטנץ, גרמניה, הוא צמנט שרף אפוקסי של תעלות שורש, אשר נחשב לתקן הזהב בשל תכונותיו הכימיות-פיזיקליות. עם זאת, המגבלה העיקרית של הצמנט הזה היא בהיעדר תכונות ביו-אקטיביות. צמנטים של סידן סיליקט מוגדרים כחומרים ביו-קרמיים, כלומר הם מהווים תת-קבוצה של חומרים שניתן להגדיר כביו-אינרטיים, תואמים ביולוגיים או מתכלים, בהתאם לאינטראקציות שלהם עם הרקמה הסובבת. חומרים ביו-אקטיביים הינם מועדפים על תהליך הריפוי הפרי-אפיקלי, הם גם מעדיפים ערכי pH גבוהים יותר ושחרור יוני Ca2+ ויש להם חוזק הידבקות דומה לזה של צמנטים אחרים. מחברי המאמר טוענים כי הידע על התכונות הכימיות, הפיזיקליות והביולוגיות האפשריות הקיימות בין שני הסוגים של הצמנטים האנדודונטיים, עשוי להיות שימושי לרופאים על מנת לטפל בבעיות אנדודונטיות מסוימות, כגון: סגירת אפקס פתוח, פרפורציות ברצפת תא מוך השן, זיהומים מתמשכים בשורש וספיגת שורשים.

החידוש בסקירה הנוכחית של הספרות נעוץ בהשוואה ממצה בין צמנטים של קלציום סיליקטים וקבוצות שרפי האפוקסי, תוך התחשבות בהיבטים כימיקלים-פיזיקליים, ציטוטוקסיים, אוסטאוגניים, תכונות השחרור של יונים ויכולת האיטום.

 

מטרה

 

מטרת עבודה זו הייתה לנתח את ההבחנה העיקרית בין צמנטים מבוססי קלציום סיליקט לבין צמנטים מבוססי שרף אפוקסי, בספרות המדעית של השנה האחרונה, על מנת להדגיש את היתרונות העיקריים לשימושם הקליני הצפוי. השערת האפס הייתה שאין הבדל בין שני סוגי הצמנט בשימוש הקליני ושלשניהם מאפיינים חופפים.

המחברים זיהו מאמרים באמצעות מאגרי מידע אלקטרוניים כגון PubMed ו-Scopus. מילות המפתח בהן השתמשו היו חומר איטום משרף אפוקסי ומקלציום סיליקט. הקריטריונים להחרגה מהסקירה היו כדלקמן:

– מאמרים שאינם כתובים באנגלית;

– ביקורות נרטיביות וסקירות שיטתיות;

– מחקרים שלא התמקדו בהיבטים כימיים פיזיקליים, תאימות ביולוגית ויכולת איטום;

– מחקרים שעסקו רק בסוג הצמנט, או שדיווחו רק על נתונים ומידע עבור סוג אחד של צמנט אנדודנטי;

– מחקרים שפורסמו לפני 2010;

בתום תהליך הבחירה נבחרו 13 מחקרים לניתוח איכותני.

הנתונים שנאספו מהמחקרים הכלולים שימשו על מנת לנתח תכונות שונות, כגון תכונות כימיות-פיזיקליות, ציטוטוקסיות ונדירת תאים, תגובה דלקתית, מינרליזציה ופעילות אוסטאוגנית, שחרור יונים ויעילות המילוי של השורשים. צמנטים של קלציום סיליקט

שנותחו במחקרים אלה הראו תכונות ביולוגיות ומכאניות טובות בהשוואה לצמנטים קונבנציונליים מבוססי שרף, וכתוצאה מכך תאימות ביולוגית טובה יותר ופחות ציטוטוקסיות.

 

מסקנות

לדעת החוקרים, אמנם קיים צורך במחקרים לטווח ארוך, אך לפי ממצאי הסקירה הנוכחית לצמנטים אלו יש מאפיינים אידיאליים כדי לאפשר מילוי יעיל של תעלות שורש.

Dioguardi M, Quarta C, Sovereto D, et al. Calcium silicate cements vs. epoxy resin based cements: Narrative review. Oral 2021; 1:23-35