השתלמות בגז צחוק

29/10/2020 - השתלמות בגז צחוק לפרטים נוספים על הקורס  מקום: קויפמן 4, תל אביב מארגנים: מרכז ההשתלמויות IDS פרטים והרשמה: 03-7979600