יותר מ-20.5 מיליון משרות אבדו במהלך החודשיים האחרונים בארצות הברית כתוצאה מיידית של מגיפת הקורונה, מצב אשר העלה את שיעור האבטלה ל-14.7 אחוזים בחודש אפריל 2020, הרמה הגבוהה ביותר מאז השפל הגדול (לפי הלשכה לסטטיסטיקה של ארצות הברית 2020). לדברי מחברי המאמר, ההערכה היא כי שיעור האבטלה עלול להגיע לכ-30 אחוזים ברבעון השני של השנה.

לצד אי הוודאות וההפסדים הפיננסים הרבים הקשורים לאובדן העבודה, רבים מן המובטלים יאבדו גם את הכיסוי הביטוח הדנטלי בארצות הברית שהיה להם בחסות המעסיק (ESDI). בעוד שיעורי הביטוחים הדנטליים הלאומיים נותרים נמוכים מאלה של הביטוחים הרפואיים הכללים, ליותר מ-26 מיליון אמריקנים יש כיסוי דנטלי כלשהו, ​​כאשר מחציתם מקבלים את הכיסוי באמצעות המעסיק שלהם (האיגוד הלאומי לביטוחי שיניים 2019). לאלה אשר איבדו את הביטוח שהיה להם בחסות המעסיק כתוצאה ממגפת COVID-19 ישנן כמה אפשרויות לקבלת גישה לטיפולי שיניים, כמו הארכת הביטוח של מקום העבודה באופן פרטי, ואנשים מסוימים עשויים להתאים לקבלת ביטוח רפואי במסגרת Medicaid

(תכנית אמריקנית פדרלית ומדינתית המסייעת בכיסוי עלויות רפואיות עבור בעלי הכנסה ומשאבים מוגבלים) כתוצאה מאובדן ההכנסה. לשינויים כאלו בכיסוי הביטוחי תהיה השפעה על ניצול השירותים הדנטליים ובכך על תוצאות בריאות הפה. הכיסוי של Medicaid עבור טיפולי שיניים משתנה במידה ניכרת ברמת המדינה ותוכניות ביטוח המוצעות כתחליף אינן נדרשות לכלול כיסוי לטיפולי שיניים. ביטוח דנטלי מגן מפני תוצאות גרועות בבריאות הפה, ואלו החסרים ביטוח זה נוטים פחות לקבלת טיפולי שיניים מונעים. נמצא בעבר, כי היות האדם לא מבוטח כלל או היותו מוטב של Medicaid נקשרו בשיעור מוגבר של שימוש במחלקת החירום של בתי חולים לצורך טיפול בבעיות אורליות, עקב חוסר גישה לטיפולי שיניים רגילים.

מטרה

במחקר זה העריכו המחברים את השפעת הכיסוי הביטוחי הדנטלי באוכלוסיית ארצות הברית כתוצאה מעלייה דרסטית בשיעורי האבטלה ואובדן הכיסוי הביטוח הדנטלי הקיים בחסות המעסיק במהלך התפרצות מגפת הקורונה. לאור תוצאות השינויים בסטטוס הביטוח, הם בנו מודלים של השינויים הצפויים בסוגי הפרוצדורות הדנטליות המבוצעות במרפאות השיניים בארצות הברית ובמספר הביקורים במחלקות המיון הקשורים לבעיות דנטליות, תוך התבססות על דפוסי השימוש הרגיל במרפאות השיניים לפי סוג הגורם המשלם.

לצורך המחקר נעשתה הערכה של השינויים בכיסוי הביטוח הדנטלי ברמת המדינה, תוך שימוש באומדנים כלכליים שהוחלו בעבר. שינויים צפויים בסוגי טיפולי שיניים שבוצעו במרפאות השיניים בפריסה ארצית הוערכו באמצעות מודל מיקרו-סימולציה, תוך שימוש בנתוני סקר המרפאות הלאומי. שינויים במצב הביקורים במחלקות המיון בגין בעיות דנטליות נאמדו על ידי התאמת קווי המגמה של דפוסי הביקור במחלקות אלו לפי סוג הגורם המשלם. בוצעו ניתוחי רגישות על מנת להעריך כיצד השינויים בשיעורי האבטלה ושיעורי הכיסוי הביטוח הדנטלי בחסות המעסיק בתגובה לאבטלה עשויים לשנות את התוצאות. מאז חודש מרץ 2020, שיעור האבטלה הלאומי בארצות הברית גדל ב-8.40 נקודות אחוז, עליה אשר צפויה לגרום לכך כי יותר מ-16 מיליון בני אדם יאבדו את הכיסוי הביטוח הדנטלי בחסות המעסיק. מתוך אלו, 45.0 אחוזים עשויים להירשם למערכת ה-Medicaid במדינתם ולתוכנית ביטוח הבריאות של ילדים, ו-47.0 אחוזים צפויים להפוך ללא מבוטחים. עם השינויים הצפויים הללו בכיסוי הביטוחי הדנטלי, יחוו מרפאות השיניים הממוצעות ירידות בביקורי בדיקות השגרה השוטפים, אך תהייה עליה בצורך לעקירת שיניים, הליך שנמצא בשימוש רב בקרב מתרפאים המבוטחים בביטוח ציבורי או לא מבוטחים כלל. בנוסף, הביקורים הקשורים בבעיות דנטליות במחלקות המיון צפויים לגדול ב-4.0 אחוז. המחברים מסכמים כי לאובדן התעסוקה שנגרם על ידי מגפת הקורונה בארצות הברית, יכולות להיות השפעות שליליות על בריאותם של בני אדם כתוצאה מהפגיעה באפשרות הגישה לטיפולי שיניים. היעדר ביטוח דנטלי צפוי להיות בולט יותר במדינות שלא הרחיבו את שירותי ה-Medicaid או לא מספקים במסגרת זו הטבות דנטליות למבוגרים.

Choi SE, Simon L, Riedy CA, et al. Modeling the impact of COVID-19 on dental insurance coverage and utilization. J Dent Res 2021; 100: 50-57. DOI: 10.1177/0022034520954126