מחברי המאמר מציינים, כי הרדמה כללית לשם טיפולי שיניים מאפשרת טיפולים במהלך 'מצב של חוסר הכרה מבוקר'. למרות שמדובר בשיטת טיפול נפוצה ברפואת השיניים לילדים, הרדמה כללית יוצרת סיכונים מתועדים היטב. בנוסף, לעיתים קרובות קיימת תקופת המתנה ממושכת להליכי הרדמה כללית לילדים עם השפעות נלוות על רווחתו של הילד. בבריטניה, כל הליכי ההרדמה הכללית מתבצעים במסגרות בית חולים, מה שגורם לעלויות משמעותיות. בשנים 2019-2018, נתוני ההוצאות של מערכת הבריאות באנגליה (NHS) העריכו כי הושקעו 41.5 מיליון פאונד במימון 44,685 פעולות בבתי חולים לעקירות שיניים בילדים.

תפיסה מוטעית היא, שהרדמה כללית עשויה למנוע מילדים להיות מודאגים יותר מטיפולי שיניים עתידיים. מחקרים הראו, שחרדה דנטלית עלולה אף לעלות בעקבות הרדמה כללית. לדברי מחברי המאמר, גורמי הסיכון למחלת העששת הינם מבוססים היטב ופורסמו הנחיות לאומיות בנושא זה. גורמי סיכון אלו הם סימנים קליניים קודמים או נוכחיים של העששת, הרגלי תזונה, מצב סוציו-אקונומי, שימוש בפלואוריד, רמת היגיינת הפה, זרימת רוק נמוכה ומצב ההיסטוריה הרפואית. למרות שקיים דמיון עם גורמי הסיכון לעששת, הגורמים המגבירים את הסבירות לטיפול במסגרת הרדמה כללית אינם זהים. בסקר חתך אחד הגיעו החוקרים למסקנה שגילו וארץ מגוריו של המתרפא קשורים לצורך לטיפול במסגרת הרדמה כללית, כאשר ילדים המתגוררים בוויילס נמצאים בסבירות גבוהה יותר לקבל טיפול הרדמה כללית מאשר אלה החיים באנגליה.

מטרה

מכיוון שקיים מידע מועט בספרות על גורמי סיכון הקשורים למתרפאים ילדים המקבלים טיפול דנטלי בהרדמה כללית, מטרות המחקר היו לקבוע את פרופיל המתרפאים המופנים לטיפול בהרדמה כללית לשם טיפולי שיניים ולזהות גורמים קשורים המביאים לכך שילד זקוק להרדמה כללית .בסך הכל גויסו 42 מתרפאים ממרפאות להערכת מתרפאים חדשים במכון הדנטלי של אדינבורו, סקוטלנד. שאלונים פרוספקטיביים ניתנו להורים של המתרפאים עם שאלות לגבי רמת החרדה הדנטלית של ילדם, מוצא אתני, רמת האנגלית המדוברת והשפות המדוברות בבית. מדידות גובה ומשקל (BMI) נלקחו ומידע אחר (גיל, מין, מצב ההיסטוריה הרפואית ומיקוד כתובת המגורים לרמת המצב החברתי) נאסף מהרשומות הרפואיות שלהם. בהשוואה לאוכלוסייה המקומית, לילדים שהופנו לטיפול בהרדמה כללית לשם טיפולי שיניים הייתה ירידה משמעותית ברמת האנגלית, ועלייה בשפות שאינן אנגלית בבית. למתרפאים מקבוצות מיעוט אתניות ולילדים מאזורים מקופחים חברתית היה ייצוג יתר משמעותי. חרדה דנטלית שדווחה באופן עצמי הייתה גבוהה ושכיחה יותר בילדים בגילאי בית הספר היסודי מאשר בתיכון.

מסקנות

מחברי המאמר מציינים כי מחקר זה הדגיש מספר משתנים הקשורים לילד המתרפא שעשויים להגביר את הסבירות לטיפול בהרדמה כללית לשם טיפולי שיניים. לדבריהם, נדרשת עבודת מחקר נוספת על מנת לאשר את הקשרים הללו ולפתח התערבויות להפחתת מספר הילדים הזקוקים להרדמה כללית.

Hua L, Busuttil-Naudi A, Keightley AJ. Do paediatric patient-related factors affect the need for a dental general anaesthetic? Br Dent J 2022; 233(5): 407-412