מתן אלחוש מקומי הוא אחד מההליכים הדנטליים המפחידים ביותר מבחינת המתרפא. מחברי המאמר מציינים כי הכאב המורגש במהלך מתן אלחוש מקומי לילדים ניתן להפחתה בשיטות שונות, כגון מריחת חומרי אלחוש מקומיים, הסוואת המזרק, הסחת דעת באמצעות משקפיים אודיו-וויזואליים, שינוי תמיסת האלחוש המקומי וגירוי נגדי. קיימים סוגים שונים של הליכי גירוי נגדי להפחתת תפיסת הכאב במהלך מתן אלחוש מקומי, כגון ויברציות, הפעלת לחץ וקירור מקדים. אף על פי שנעשה שימוש בקירור מקדים לביצוע פעולות רפואיות כגון חיסונים, לא נעשה בו שימוש שגרתי ברפואת השיניים. קירור מקדים עם קרח לפני הזרקה לחיך הוצע לראשונה כבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת ודווח על השפעות של קירור מקדים באמצעות תרסיס הקפאה לשם הזרקות פָּלָטינָליות בקרב מבוגרים. מספר מחקרים השוו את יעילותו של תרסיס הקפאה עם מתן של 20 אחוז בנזוקאין לצורך הערכת כאב עקב מתן אלחוש בחיך בקרב מבוגרים ודיווחו כי הוא מהווה דרך יעילה להפחתת כאב במתן אלחוש פלטינלי בקרב מבוגרים. מספר מחברים דיווחו כי גוש של צמר גפן קר הינו גורם יעיל למניעת כאב במהלך מתן אלחוש בחיך. עם זאת, מחקר אחד דיווח על השפעות שליליות בצורה של נמק פלטינלי עקב מריחת התרסיס הקפוא למשך 10 שניות. החוקרים מציינים, כי לגבי היעילות של קירור מקדים בקרב ילדים ישנם רק מעט מחקרים.

מטרה

הסקירה השיטתית הנוכחית נועדה להעריך את הספרות הקיימת בנוגע ליעילות הקירור לפני מתן אלחוש מקומי בילדים. המחברים ערכו חיפוש אחרי פרסומים אשר הופיעו בין השנים 2020-1980 במאגרי המידע האלקטרוניים: PubMed, Ovid SP ו-Cochrane. בסקירה נכללו ניסויים קליניים אקראיים ומבוקרים, בהם הופיע קירור מקדים לפני מתן אלחוש מקומי אך לא נכללו מחקרים שאינם אקראיים או ניסויים קליניים שאינם מבוקרים, מחקרים השוואתיים, הערות טכניות, דוחות מקרה, סקירות נרטיביות, סקירות שיטתיות ומאמרים שאינם זמינים באנגלית. כן לא נכללו מחקרים שנעשה בהם שילוב של קירור מקדים עם שיטות אחרות של גירוי נגדי. המחקרים נבדקו בהתאם לכותרות ולסיכומים, ולאחר מכן בוצעה הערכה של הטקסט המלא של המאמרים שכלל שישה מחקרים בסקירה השיטתית הנוכחית. התוצאה העיקרית שהוערכה הייתה תפיסת הכאב או הכאב הסובייקטיבי עליו דיווח הילד שקיבל את האלחוש. התוצאה המשנית שהוערכה הייתה כאב אובייקטיבי שהוערך בכל אחד מהמחקרים.

מבין חמישה מחקרים שהעריכו את דיווחי הילדים באמצעות מדדי כאב בסולם אנלוגי ויזואלי (VAS), דיווחו ארבעה מהם על ציונים נמוכים יותר בקבוצת הקירור המוקדם ומחקר אחד דיווח על ציון VAS גבוה יותר בקבוצת הקירור המוקדם בהשוואה לילדים שטופלו באלחוש מקומי באמצעות 20 אחוז בנזוקאין. מבין ששת המחקרים שהעריכו את תגובת הכאב של ילדים על ידי מדדי Sound Eye Motor, דיווחו ארבעה מהם על ציון נמוך יותר בקבוצת הקירור המקדים, מחקר אחד לא דיווח על הבדל משמעותי בין קבוצות הקירור המוקדם והבקרה ומחקר אחד דיווח על מדד כאב גבוה יותר בקבוצת הקירור המקדים בהשוואה לילדים שטופלו באלחוש מקומית של 20 אחוזים בנזוקאין.

מסקנת החוקרים היא, כי בגבולות הסקירה השיטתית הנוכחית נמצאו ראיות המצביעות על כך שקירור מוקדם של אתר האלחוש באמצעות קרח יכול להוות תוספת יעילה לאלחוש מקומי בהפחתת הכאב הסובייקטיבי והאובייקטיבי במהלך מתן אלחוש מקומי לילדים.

Tirupathi SP, Rajasekhar S. Effect of precooling on pain during local anesthesia administration in children: A systematic review. J Dent Anesth Pain Med 2020; 20(3): 119-127