מחברי המאמר מתארים כי חומרי אלחוש מקומי משמשים באופן שגרתי לטיפול בכאב חריף, כגון במצבי חירום כמו פציעה, טראומה, או אפילו תגובות דלקתיות חריפות, כמו גם כמשככי כאבים לאחר ניתוח. עם זאת, ישנן התוויות נגד לחומרי אלחוש מקומי, כגון אלרגיות או תגובות של אי סבילות לחומרים משמרים, אשר הופכות את האלחוש לבלתי אפשרי. אי לכך, יש צורך בחלופות לשיכוך כאבים, על מנת שניתן יהיה לטפל במתרפאים כאלה ללא כאבים או עם מעט כאבים. היפנוזה מציעה אלטרנטיבה אפשרית לתרופות קונבנציונליות נגד כאב, שנעשית בקלות יחסית על ידי מטפל מיומן. לפי האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA), היפנוזה מוגדרת כ"מצב תודעתי הקשור לתשומת לב ממוקדת ולמודעות היקפית מופחתת ומאופיין ביכולת מוגברת להגיב לסוגסטיה". עם זאת, המונח "היפנוזה" משמש לרוב כמונח כולל לשיטות היפנוזה שונות, כגון היפנוטרפיה, היפנוזה עצמית וכן סוגי היפנוזה אחרים. מצב זה יכול להיות גם מתואר כקשב ממוקד, ריכוז וספיגה פנימית עם עיכוב מותנה של תפיסה היקפית. יתר על כן, הוא יכול להיות מורכב משלושה מרכיבים עיקריים; קליטה (נטייה לעסוק באופן מלא בחוויה מקבלת, דמיונית או אידיאלית), דיסוציאציה (הפרדה מנטלית של מרכיבים התנהגותיים שבדרך כלל יעובדו יחד) וסוגסטיה (נטייה מוגברת למלא אחר הוראות היפנוטיות). דיווחים קודמים הראו השפעות חיוביות של טיפול בהיפנוזה על כאב ואף הפחתה משמעותית בכאב תוך כדי ניתוח ואחריו, וכן צריכה נמוכה יותר של משככי כאבים. לכן, היפנוזה עשויה לשמש לא רק כטיפול יחיד, אלא גם כתוספת לאלחוש מקומי ולתמיכה בטכניקות לא היפנוטיות ולשפר את השפעותיהן. בתחום כאבי השיניים החריפים והפחתתם או העלמתם על ידי היפנוזה דנטלית, נעשה רבות בשנים האחרונות, ופורסמו מספר מחקרים קליניים.

מטרה

מטרת מחברי המאמר הייתה להעריך ולאמוד באופן שיטתי את ההשפעות של היפנוזה על הקלה בכאבי שיניים/ כאבי פָּנִים חריפים. בסקירה הנוכחית נכללו מחקרים מבוקרים אקראיים, מחקרי עוקבה, ניסויים קליניים מבוקרים, מחקרי חתך, הערכה ותיקוף, בהתאם להנחיות PRISMA של נבדקים אנושיים בכל הגילאים. חמישה מאגרי מידע אלקטרוניים (Cochrane, Embase, MEDLINE באמצעות PubMed, LILACS, Scopus) נבדקו למחקרים שפורסמו בין השנים 2021-1989. לגבי 27 מאמרים שנכללו, בוצעה הערכה באמצעות מערכת האיכות של NIH וכן נעשתה מטה-אנליזה. במחקרים דווח כי היפנוזה מפחיתה כאב בעת הניתוח ולאחריו וכן מפחיתה את השימוש במשככי כאבים בהליכים דנטליים שונים כגון עקירת שיניים. נבדקים בעלי יכולת גבוהה לעבור היפנוזה מגיבים בדרך כלל טוב יותר להיפנוזה. נעשה שימוש בטכניקות היפנוזה שונות לשיכוך כאבים והרפיה והמחקרים מראים הטרוגניות גדולה.

מסקנות

לדעת המחברים, למרות שיש מספר קטן בלבד של מחקרים בנושא עד כה, ניתן לאשר שקיימות עדויות להשפעות של היפנוזה על הקלה בכאבים חריפים באזור הדנטלי והמקסילופציאלי. היפנוזה מציעה אלטרנטיבה אפשרית לתרופות קונבנציונליות לכאבי שיניים חריפים, במיוחד במקרים של אלרגיות או התוויות נגד; טיפול זה יכול להיות מיושם בקלות על ידי מתרגל מיומן. למרות התוצאות המבטיחות, יש צורך במחקר נוסף.

Merz AE, Campus G, Abrahamsen R, Wolf TG. Hypnosis on acute dental and maxillofacial pain relief: A systematic review and meta-analysis. J Dent 2022. doi: 10.1016/j.jdent.2022.104184