סיגריה אלקטרונית (EC) הינה מכשיר המופעל באמצעות סוללה, המיועד לחימום תמיסה כימית ולהעביר למשתמש אדים המכילים ניקוטין בצורת אירוסול. בניגוד לסיגריות דליקות מסורתיות, הניקוטין בסיגריה האלקטרונית אינו מועבר באמצעות פליטת עשן יבש, אלא באמצעות אדים של תרסיס כימי לח. סיגריות אלקטרוניות מורכבות בעיקר מהתרכובת האורגנית הסינתטית פרופילן גליקול, גליצרין הוּמֵקטָנט (סופג לחות), חומרי טעם, מתכות כבדות, כגון ניקל ועופרת, תרכובות קרבוניל, כגון פורמלדהיד, אצטאלדהיד ואקרולין, והממריץ הפסיכו-אקטיבי ניקוטין. הסיגריה האלקטרונית שווקה בתחילה לשימוש ככלי להפסקת עישון, והתגלה כאמצעי של פעילות פנאי מקובלת חברתית, שאנשים עוסקים בה על מנת לצרוך ניקוטין. הפופולריות של השימוש בסיגריה האלקטרונית המשיך לעלות במהלך העשור האחרון. שכיחות מוצרי הסיגריה האלקטרונית עולה על 35 מיליון משתמשים ברחבי העולם. כ-10.8 מיליון אמריקאים עוסקים בשימוש בסיגריה אלקטרונית, כאשר יותר ממחצית מהצרכנים הינם מתחת לגיל 35.

מחברי המאמר מציינים, כי ההשפעות של התלות בניקוטין והנזק שנגרם על ידי המרכיבים הכימיים של האירוסולים בסיגריות האלקטרוניות מהווים גורמים לדאגה, במיוחד בקרב בני נוער ומבוגרים צעירים, שהינם הקבוצה הגדולה ביותר של הצרכנים. הם טוענים, כי הופעת מחקרים הנערכים על מנת להעריך את השפעת השימוש בסיגריה אלקטרונית על בריאות הפה הינה איטית וכתוצאה מכך, ראיות בדבר היקף הנזק הנגרם כתוצאה מהשימוש בסיגריות אלו בחלל הפה הינן מוגבלות. למיטב ידיעתם, אף אחד מהמחקרים שפורסמו לא בחן את תפיסתם של משתמשי סיגריה אלקטרונית בנוגע להשפעתו של העיסוק בהתנהגות הזו על בריאות הפה.

לאור העלייה המהירה בשכיחות השימוש בסיגריות אלקטרוניות בעשור האחרון, במיוחד באוכלוסייה הבוגרת הצעירה, ולאור מחקרים המצביעים על הסיכונים הבריאותיים השליליים בעקבות השימוש בסיגריות אלו, קיים לדעת מחברי המאמר צורך בבדיקה נוספת לגבי התפיסות הבלתי ידועות של סיכוני בריאות הפה. ניתן יהיה להשתמש בתוצאות מחקר זה על מנת להגביר את המודעות לקיומן של ההשפעות על בריאות הפה של נשימת אדי ניקוטין שעלולות להיות מסוכנות ולהבנה טובה יותר לגבי תפיסות המשתמשים. כן קיים צורך בקריאה לפעולה על מנת לתמוך בעמדות האיגוד הדנטלי האמריקני והרופא האמריקני הראשי על מנת להגן על המתרפאים מפני השפעות השימוש בסיגריה אלקטרונית העלולות להזיק לבריאות הפה, וזאת על ידי קידום הפסקת השימוש בהן. נותני שירותי בריאות הפה נמצאים בעמדה חזקה לחולל שינויים בנוגע לתוצאות הבריאותיות הכלליות של המתרפאים, בהתחשב במוכנותם למתן ייעוץ להפסקת השימוש בניקוטין בעת ביקורים במרפאת השיניים.

מטרה

המחקר נערך על מנת לחקור את הידע, העמדות ומנהגיהם של מבוגרים צעירים בנוגע להשפעת השימוש בסיגריות אלקטרוניות על בריאות הפה.

החוקרים ביצעו סקר חתך לבדיקת הידע, העמדות והמנהגים של בריאות הפה ושימוש באדי ניקוטין, בקרב מדגם נוחות של משתמשי סיגריות אלקטרוניות (n=220). התוצאות נותחו באמצעות מבחנים סטטיסטיים תיאוריים. משתתפים בגילאי 18 עד 24 (n=168) הצביעו על חוסר ידע והיכרות עם ההשפעות הבריאותיות על הפה של שימוש באדי ניקוטין. המשתתפים הביעו נכונות לדון בהשפעות הבריאותיות על הפה של אדי ניקוטין עם אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים (66 אחוזים) ורובם (65 אחוזים) עשויים להפחית (30 אחוזים) או להפסיק (24 אחוזים) את השימוש אם יאמינו שזה מזיק לבריאות הפה שלהם. המשתתפים בגילאי 18 עד 24 היו בסיכוי גבוה יותר שיסכימו להפסיק (68 אחוזים) מאשר אלה בגילאים 25 עד 34 (42 אחוזים). אלה שמבקרים אצל רופא השיניים כל שישה חודשים (57 אחוזים) ציינו שיפסיקו לעשן, לעומת אלה שלא (37 אחוזים).

מסקנות מחברי המאמר הן, כי המשיבים דיווחו על ידע נמוך בנוגע להשלכות עישון אדי ניקוטין על בריאות הפה, אך הביעו נכונות לדון בעישון זה עם אנשי המקצוע שלהם בתחום רפואת השיניים. ההשלכות המעשיות של המחקר הן כי רוב משתמשי הסיגריות האלקטרוניות מוכנים לקבל הנחיות של אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים לגבי הפסקת השימוש.

Martell KM, Boyd LD, Giblin-Scanlon LJ, et al. Knowledge, attitudes, and practices of young adults regarding the impact of electronic cigarette use on oral health. J Am Dent Assoc 2020; 151(12): 903-911