מחברי המאמר מציינים, כי בשיניים עם דלקת מוך בלתי הפיכה, פלישת החיידקים מוגבלת רק לחלק הכותרתי של השן, עם היעדר דלקת במוך של השורשים. התובנות המתפתחות בביולוגיה של מוך השן הובילו להבנה טובה יותר של תהליך המחלה וטיפול של פולפוטומי בדלקת בלתי הפיכה של מוך השן בשיניים קבועות בוגרות משמש כאלטרנטיבה פוטנציאלית לטיפול שורש. לכך יש יתרון של שמירה על חיות המוך, ובכך שמירה על הפונקציות הפיזיולוגיות וההגנתיות שלו. כן מדובר בהליך שמרני הגורם להחלשה פחותה של מבנה השן. בטיפול השגרתי של דלקת בלתי הפיכה במוך של שיניים קבועות בוגרות, מתמודדים רופאי השיניים עם הדילמה של החלטה בין ביצוע פולפוטומי לבין טיפול שורש. למרות שהטיפול האחרון נקשר לתוצאות צפויות יותר, רופאי השיניים עשויים לאמץ גישת טיפול מונעת ביולוגית, ובכך לנסות לשמור על בריאות מוך השן. יתרה מכך, העלויות עבור שני הטיפולים שונות, כאשר ביצוע פולפוטומי הינו זול יותר בהשוואה לטיפול שורש, אולם למיטב ידיעת המחברים התועלת של טיפול זה במונחים של חיסכון בטווח הארוך עדיין לא הוכחה. כאשר ספקי שירותי בריאות מתמודדים עם מצב קליני קשה, הערכת כלכלת הבריאות בצורה של ניתוח עלות-תועלת עשויה להיות גישה פרגמטית המסייעת בקבלת החלטות יעילה להקצאה פונקציונלית של משאבים. גישה אחת להערכת כלכלת בריאות היא מודל אנליטי, שבו ניתן לאחזר את נתוני הקלט ממחקרים קליניים שפורסמו בעבר. בהקשר זה, יישמו החוקרים את המודל הכלכלי הריאליסטי המונחה על ידי פרמטרים של עלות ותוצאה מהספרות הרלוונטית, על מנת להעריך את העלות-תועלת של פולפוטומי לעומת טיפול שורש בשיניים קבועות בוגרות עם דלקת מוך בלתי הפיכה.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לבדוק את ההשערה שטיפול פולפוטומי, שהינו פחות יקר, קשור לתוצאות בריאותיות משופרות במונחים של שנות חיים שנצברו על ידי שן במהלך תקופת חייו של אדם.

החוקרים עיצבו קבוצה של בני אדם עם דלקת מוך בלתי הפיכה בשיניים קבועות בוגרות, אשר עברו כל אחת משתי התערבויות פולפוטומי או טיפול שורש. גיל ההתחלה של הטיפול היה 18 שנים ולאחר מכן עקבו במהלך חייו של המתרפא עד לגיל של 60.6 שנים. הם בנו מודל של מרקוב למעקב אחר השן שטופלה בדלקת מוך בלתי הפיכה באמצעות TreeAge Pro Healthcare 2022 (תוכנה המשמשת למודלים של כלכלת בריאות לשם אנליזה של החלטות טיפול רפואי). העלויות נאמדו בהתבסס על שירותי הבריאות של ארצות הברית בעקבות פרספקטיבה של משלם פרטי. המודל עבר תיקוף פנימי על ידי ניתוחי רגישות, ואימות פנים בוצע על ידי רופא אנדודונט וכלכלן בריאות מנוסה. טיפול שורש היה קשור לתועלת בריאותית נוספת, אך בעלות מוגברת (1.08 שנים נוספות עם עלות מצטברת של 311.20 דולר) לאורך תקופת חייו של אדם. ניתוח רגישות ההסתברות גילה כי פולפוטומי הוא חסכוני בערכי נכונות לשלם נמוכים יותר (99.9 אחוזים מקובל ב-50 דולר) בעוד שהגדלת הערכים של טיפול שורש בערכי הנכונות לשלם היה טיפול חסכוני (99.9 אחוזים מקובל ב-550 דולר).

מסקנות

מחברי המאמר קובעים, כי בהתבסס על עדויות עדכניות, פולפוטומי היה אפשרות טיפול חסכונית בערכי נכונות לשלם נמוכים יותר לניהול של דלקת מוך שן בלתי הפיכה בשיניים קבועות בוגרות. עם זאת, על ידי הגדלת סף ערכי הנכונות לשלם טיפול שורש הפך לאפשרות טיפול חסכונית יותר לאורך תקופת חייו של האדם.

 Naved N, Umer F, Khowaja AR. Irreversible pulpitis in mature permanent teeth: A cost-effectiveness analysis of pulpotomy versus root canal treatment. BMC Oral Health 2024; doi.org/10.1186/s12903-024-04052-9