לדברי מחברי המאמר, מתרפאים עם תלונות מתמשכות ביחס לתותבת הקונבנציונליות שלהם בלסת העליונה, נהנים במידה ניכרת מתמיכת התותבות בשתלים ומדווחים על שביעות רצון מהתותבות ואיכות החיים הכללית ושיעורי ההישרדות הגבוהים של השתלים. מיקום השתלים, מספרם ונפח העצם הינם גורמים המשפיעים על ההצלחה הן של השתלים והן של תותבות העל בלסת העליונה. בסקירה שיטתית שנערכה בנושא, מומלץ על שימוש בלפחות ארבעה שתלים, הן באזורים הקדמיים והאחוריים, אם כי תוצאות קצרות טווח ממחקר פרוספקטיבי הצביעו על כך שהתוצאות עם ארבעה שתלים ללא חיבור, הממוקמים באזור הניבים והטוחנות, היו פחות טובות.

השוואה בין ארבעה ושישה שתלים מחוברים לתמיכה בתותבת בלסת העליונה, מצביעה על כך ששיטות טיפול אלו דומות ויעילות לאחר תקופת מעקב לטווח קצר ובינוני. במחקרים מסוימים על תותבות נתמכות בשתלים, הם הוצבו באזור האחורי לאחר הליך של הגבהת רצפת הסינוס. לפיכך, לדעת המחברים ישנה הטרוגניות ניכרת ביחס למשתני המתרפא והטיפול בתוך המחקרים המדווחים על תותבות בלסת העליונה באופן כללי ועל השימוש בארבעה לעומת שישה שתלים במיוחד, עם מחסור בנתונים איכותיים ארוכי טווח.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת להשוות, בצורה של ניסוי אקראית מבוקר, תוצאות של עשר שנים של תותבות על נתמכות ב-46 שתלים בלסת העליונה הקדמית במונחים של שינויים רדיוגרפיים, הישרדות, תוצאות קליניות, סיבוכים ושביעות הרצון של המתרפאים. במחקר השתתפו מתרפאים מחוסרי שיניים, עם תלונות על שיניהם התותבות ונפח עצם רב מאפשר השתלות באזור הקדמי של הלסת העליונה, אשר היו מועמדים לטיפול בתותבות על נתמכות בשתלים. הם חולקו באקראי לקבלת ארבעה שתלים (n=25) או שישה שתלים (n=25) ובהמשך הוערכו לאחר עשר שנות תפקוד. משתני התוצאה כללו שינויים ברמת העצם סביב השתלים, הישרדות השתלים ותותבות העל, סיבוכים, נוכחות של רובד, אבנית ודימום, דרגת הדלקת סביב השתלים, עומק הכיסים ושביעות רצון המתרפא. הבדלים בין הקבוצות ובין תקופות הערכה נבדקו עם מבחן Student t. 14 מתרפאים עם סך של 72 שתלים אבדו במשך תקופת המעקב. שני מתרפאים מקבוצת ששת השתלים חוו אובדן שתלים (ארבעה שתלים), וכתוצאה מכך הישרדות השתלים בקבוצה זו עמדה על 96.1 אחוזים לעומת 100 אחוזי הישרדות בקבוצת ארבעת השתלים. מדדי התוצאות הקליניים, הרדיוגרפיים ודווחי המתרפאים לא היו שונים עם מובהקות סטטיסטית בין שתי הקבוצות. מתרפאים משתי הקבוצות היו בדרך כלל די מרוצים מהתוצאה לאחר עשר שנים.

מסקנות

מחברי המאמר מסכמים, כי התקבלו תוצאות דומות וחיוביות לאחר מעקב של עשר שנים בשימוש בתותבות על בלסת העליונה, הנתמכות על ארבעה או שישה שתלים הממוקמים באזור הקדמי.

Slot W, Raghoebar GM, Cuneet MS, et al. Maxillary overdentures supported by four or six implants in the anterior region: 10-year randomized controlled trial results. J Clin Periodontol 2023; 50: 36-44