מחברי המאמר מציינים כי מחלת החניכיים משפיעה לרעה הן על תפקוד הלעיסה והן על הבריאות הכללית, וכתוצאה מכך מביאה לעלויות גבוהות יותר של טיפולי שיניים.
מספר גורמים, כגון עודף משקל, עישון, תזונה לא בריאה וחוסר פעילות גופנית קשורים עם התרחשות מחלת החניכיים ומשותפים כמדדי סיכון עם מחלות דלקתיות כרונית בלתי מדבקות (NCDs) נפוצות אחרות, כגון סוכרת מסוג 2 (T2DM) ומחלת לב וכלי דם (CVD). לדבריהם, קיים מחקר רב המתמקד בטיפול במחלות דלקתיות כרונית בלתי מדבקות באמצעות גישה מולטי-פקטוריאלית, שמטרתה שיפור היבטים שונים של אורח החיים של המטופל, כגון עישון, תזונה או פעילות גופנית. במיוחד הם מדגישים את המחקר החלוצי, שנערך בשנות ה-50 בשבע מדינות והיה הראשון שהדגיש את ההשפעות המיטיבות של הדיאטה הים תיכונית MD)). מאז נאספו מספר עדויות אפידמיולוגיות לגבי יכולת הדיאטה הים תיכונית להפחית באופן משמעותי את הסיכון לפתח מחלות דלקתיות כרונית בלתי מדבקות כגון תסמונת מטבולית, CVD, T2DM וסרטן. הקונצנזוס האחרון לגבי התזונה הים תיכונית מקיף לא רק את הצריכה וגודל המנה של קבוצות מזון ספציפיות, אלא גם מימדים אחרים של אורח החיים (כגון פעילות גופנית סדירה והולמת), אשר באופן קולקטיבי הוגדרו כאורח חיים ים תיכוני. ההשערה שביקשו החוקרים לברר באמצעות המחקר הנוכחי שנערך בעיצוב חתך מוצלב הוא שדבקות נמוכה בדיאטה הים תיכונית בשילוב עם התנהגות בלתי פעילה, תגביר את מצבי הדלקת המערכתית בדרגה נמוכה, רמות השומנים ולחץ חמצון, כמו גם ירידה ברגישות לאינסולין, וככאלה הם יתרמו לאירועי מחלת חניכיים חמורים יותר.

מטרה

מחקר זה נערך על מנת להעריך את הקשר בין הקפדה על תזונה ים תיכונית לבין רמת הפעילות הגופנית עם מצב החניכיים של קבוצת משתתפים המבוססת על אוניברסיטה. בסך הכל נכללו במחקר 235 בני אדם. דבקות בדיאטה הים תיכונית ורמת הפעילות הגופנית נרשמו באמצעות שאלונים מאומתים, יחד עם בדיקת חניכיים מלאה. יחסי סיכויים גולמיים ומותאמים חושבו על מנת להעריך את הקשר בין היצמדות לדיאטה הים תיכונית, רמת הפעילות הגופנית, וחומרת מחלת החניכיים. נבנה מודל רגרסיה לוגיסטי רב-משתנים כדי להעריך את השפעת השילוב בין דבקות נמוכה בדיאטה הים תיכונית לרמה נמוכה של פעילות גופנית על שכיחות מחלת החניכיים בשלבים חמורים של המחלה (III/IV). יחסי הסיכויים המתואמים עבור מחלת החניכיים בשלבים החמורים היו 1.65 עבור פעילות גופנית נמוכה ו-5.63 עבור דבקות בדיאטה ים תיכונית נמוכה. מודל הרגרסיה הלוגיסטי רב-המשתנים הסופי הצביע על יחס סיכויים של 10.23 למחלת חניכיים בשלבים החמורים בקרב בעלי דבקות נמוכה בדיאטה הים תיכונית ופעילות גופנית נמוכה.

מסקנות

מחברי המאמר מסכמים כי בני אדם המנהלים אורח חיים המשלב דבקות נמוכה בדיאטה הים תיכונית והיעדר פעילות גופנית סדירה היו בעלי סיכויים של פי 10 ללקות בצורות החמורות של מחלת החניכיים.

Marruganti C, Traversi J, Gaeta C, et al. Adherence to Mediterranean diet, physical activity level, and severity of periodontitis: Results from a university-based cross-sectional study. J Periodontol 2022; 93: 1218-1232