לדברי מחברי המאמר, טיפול שיניים בגיל מוקדם עשוי לקדם אורח חיים בריא, למנוע עששת ולסגל הן את הילד והן את ההורה המטפל לחוויה של טיפולי שיניים. במיוחד השימוש בשירותים דנטליים מונעים, כגון צריכת פלואוריד מקומי, יעיל במניעת עששת בילדים צעירים. בנוסף להיותו יעיל בהפחתת שכיחות העששת, טיפול השיניים המונע בגיל מוקדם הינו אף חסכוני. ב-25 השנים האחרונות המליץ האיגוד האמריקאי לרפואת שיניים לילדים (AAPD) להפנות ילדים לרופא השיניים בגיל שנה או עם הופעת השן הראשונה. האיגוד הדנטלי האמריקאי (ADA) והאקדמיה האמריקאית של רופאי הילדים ממליצים גם על ביקור בגיל שנה אחת. עם זאת, לדברי המחברים, רופאי השיניים לילדים והרופאים הכלליים לעתים קרובות אינם מוכנים לראות ילדים צעירים מאוד במרפאת השיניים שלהם. סקר חתך רוחב של 2,311 רופאי שיניים כלליים הקשורים ל-Medicaid (ביטוח רפואי) בעיר ניו יורק גילה שפחות מ-50 אחוזים מרופאי השיניים הכלליים ראו ילדים מתחת לגיל שנתיים. הם גילו שהסיבה השכיחה ביותר לא לראות ילדים צעירים הייתה "אי נוחות עם ילדים קטנים". אפילו בקרב רופאי שיניים לילדים, נמצא כי רק 53 אחוזים מתוך 2,157 רופאי שיניים אמריקאים לילדים שהשתתפו בסקירה ביצעו בדיקות של בריאות הפה בקרב תינוקות למתרפאים בני שנה. במחקר איכותני באמצעות קבוצות מיקוד שנערך בצפון קרוליינה בקרב אימהות עם ילדים עד לגיל שלוש נמצא, כי הן התקשו למצוא רופא שיניים שיראה את הילד שלהם. לדבריהן, לא ברור באם אי הנוחות של רופאי השיניים במתן טיפול לילדים צעירים מאוד מתורגמת לתקשורת עם המשפחות ובכך לקושי האימהות לקבלת ביקור במרפאת השיניים עבור ילדיהם. ניתוחי רשתות חברתיות שימשו בעבר על מנת לשפר את ההבנה לגבי הבריאות הדנטלית של מבוגרים אך לא את בריאות הפה של ילדים. נמצא קשר בין מאפייני הרשת החברתית (למשל, דיבור עם חברים קשורים על בעיות השיניים, תפיסה של ידע רב יותר בנושאי רפואת השיניים בין החברים, קיומם של יותר חברים שראו רופאי שיניים בשנה האחרונה) לבין שימוש מוגבר בקרב מבוגרים אמריקאים ממוצא מקסיקני. נכון לעכשיו, לא פורסם מחקר על הקשר בין הרשת החברתית של אימהות לבין השימוש בשירותים הדנטליים עבור ילדיהן.

המחקר הנוכחי ממלא את הפער הזה על ידי בחינת השאלה כיצד משפיעות מערכות היחסים של אימהות על התנהגותן בחיפוש אחר טיפולי שיניים עבור ילדיהן, במיוחד באם רופאי שיניים היו חברים משפיעים ברשת החברתית של האימהות בקשר לשימוש ברפואת השיניים של ילדיהן.

מטרה

המחקר האיכותני הנוכחי נערך על מנת לבחון באם מידע שקיבלו אימהות מרופאי השיניים ברשת החברתית שלהן היה עקבי עם ההמלצות המקצועיות הקובעות כי על ילדים להיבדק על ידי רופא שיניים כבר בגיל שנה. המחברים ביצעו מחקר איכותני בעיצוב של חתך רוחב בקרב אימהות במדינות פנסילבניה ומערב וירג'יניה בארצות הברית בין השנים 2020-2018 על מנת לברר כיצד הרשתות החברתיות שלהן משפיעות על ניצול שירותי רפואת השיניים לילדיהן. הם ביצעו ראיונות אישיים מובנים למחצה בקרב 126 אימהות של ילדים בגילאי 5-3. מערכת NVivo 12 (תוכנה להערכה איכותית של נתונים) שימשה להעתקה קידוד וניתוח נתונים איכותיים. שני חוקרים ניתחו את הנתונים באמצעות תיאוריה מבוססת ושיטות השוואה קבועות. למעלה ממחצית האימהות דיווחו על קשר מקצועי עם רופא שיניים כחלק מהרשת החברתית שלהן בנושא בריאות הפה של הילדים. האימהות תיארו את הנושאים הבאים: 1) הן פנו לרופאי השיניים ברשת החברתית שלהן על מנת לקבל מידע על רפואת שיניים לילדים ולקבוע ביקור ראשון של הילד שלהן במרפאת השיניים; 2) הן תיארו את ההצדקות של רופאי השיניים לגבי עיתוי הביקור הראשון במרפאת השיניים בגיל יותר משנה אחת; 3) הן תיארו את השפעת רופא השיניים המסרב לראות את הילד ו-4) לאחר שרופא השיניים סירב לראות את הילד שלהן, חלק מהאימהות לא הסכימו עם המלצת רופא השיניים לעיכוב הביקור מכיוון שקיבלו מידע חלופי שעודד ביקורים מוקדמים במרפאת השיניים.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי הממצאים מצביעים על הצורך של רופאי השיניים לחזק את התנהגות חיפוש טיפולי השיניים של אימהות לילדים צעירים ולהקפיד על ההמלצות לביקור אצל רופא השיניים בגיל שנה אחת.

rticle2021

Burgette JM, Dahl ZT, Weyant RJ, et al. Opposition to early dental visit by dentists: A qualitative study on mothers’ social networks. JDR Clin Trans Res 2021. DOI: 10.1177/23800844211059072