על פי מחברי המאמר, למחלות החניכיים ישנו נטל כלכלי משמעותי. ההערכה היא, שהעלויות הישירות עבור הטיפול במחלות החניכיים הינן כ-3.5 מיליארד דולר והעלויות העקיפות הן של 150 מיליארד דולר עקב אובדן פרודוקטיביות.

במהלך שני העשורים האחרונים נבדק הקשר בין השמנת יתר לבין מחלות חניכיים. מספר חוקרים דיווחו על קיומה של מגמת עלייה מקבילה הן בהשמנת יתר והן במחלות החניכיים ובאובדן התאחיזה הקלינית בקרב חולים עם השמנת יתר ואינדקס מסת גוף גבוהה יותר (BMI) הסובלים ממחלת החניכיים. גם למרות שהמנגנונים הסיבתיים המדויקים אינם מבוססים, השמנת יתר עלולה לתרום למחלות החניכיים באמצעות מספר מסלולים. רקמת השומן היא מקור לייצור מוגבר של ציטוקינים והורמונים פרו-דלקתיים, הגורמים למצב כרוני של דלקת ברמה נמוכה, המחמירה את מחלות החניכיים. בנוזל חריץ החניכיים ובסרום זוהה איזון פגום של מתווכים פרו ואנטי דלקתיים. מתווכים פרו-דלקתיים הינם מעכבים של קולטני האינסולין. בני אדם הסובלים מהשמנת יתר מפגינים התפתחות רבה יתר של זנים פתוגניים של חיידקי הרובד בהשוואה לכאלו שאינם שמנים מאד. התגובה החיסונית של המאכסן לחיידקי הפה נחשבת לפחותה, מכיוון שמצבי דלקת כרונית גורמים לסבילות לקולטני תאים המופעלים בדרך כלל באמצעות נוכחותם של חיידקים.

המחברים טוענים, שנקבע כי עלויות שירותי הבריאות גבוהות יותר בקרב בני אדם הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר. אלו האחרונים משתמשים בשירותי אשפוז, אשפוזים בבתי חולים ותרופות מרשם בשיעור גבוה בהרבה מבני אדם שאינם שמנים. עלויות הבריאות הנוספות בקרב הסובלים מהשמנת יתר נובעות באופן חלקי מהטיפול הבריאותי הנדרש למחלות הקשורות להשמנת היתר, כגון סוכרת ויתר לחץ דם. מחברי המאמר קובעים כי עם אותו רציונל, יש לצפות כי העלויות של טיפולי חניכיים יהיו גבוהות יותר בקרב חולים הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר. יתר על כך, מספר מחקרים הצביעו על כך שמתרפאים שאינם שמנים עשויים להגיב בצורה חיובית יותר לטיפולי החניכיים מאשר חולים הסובלים מהשמנת יתר. מצב זה עשוי לחייב טיפולי חניכיים נוספים ואינטנסיביים יותר בקרב חולים הסובלים מהשמנת יתר, ולהוביל לעלויות טיפול גבוהות יותר. למרות שמספר חוקרים בחנו את ההשפעה של טיפולי החניכיים על עלויות רפואיות, למיטב ידיעתם, לא נבדקה ההשפעה של השמנת יתר על עלויות טיפולי החניכיים.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי נערך על מנת לקבוע באם יש לחולים הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר עלויות גדולות יותר עבור טיפולי החניכיים, לאחר התאמה לחומרת מחלת החניכיים הבסיסית ומשתנים אחרים.

לצורך מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי השתמשו המחברים בנתונים מרישומים דנטליים אלקטרוניים של מבוגרים חולים שנבדקו מ-1 ביולי 2010 ועד 31 ביולי 2019, בבית ספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת בוסטון בארצות הברית. החשיפה הראשונית הייתה מדד מסת הגוף, שסווג כהשמנת יתר, עודף משקל או משקל נורמלי. מחלות החניכיים סווגו תוך שימוש בבדיקה קלינית באמצעות מחדר. לשם חישוב התוצאה העיקרית, שהייתה סך כל עלויות הטיפול בחניכיים, השתמשו החוקרים בקודים של ניהול העלות של פרוצדורות שונות. מדגם המחקר כלל 3,443 מבוגרים, מתוכם 39 אחוזים היו במשקל תקין, 37 אחוזים היו עם עודף משקל ו-24 אחוזים סבלו מהשמנת יתר. ממוצע (SD) עלויות טיפולי החניכיים הכוללים של חולים שהיו שמנים היה גבוה במידה ניכרת (420$ [719$]) מזה של אלו שסבלו מעודף משקל ($402 [761$]) ומזה של מתרפאים בעלי משקל תקין ($268 [601$]). לאחר שליטה על משתנים מערפלים וחומרת המחלה, לחולים שסבלו מהשמנת יתר היו עלויות טיפול חניכיים גבוהות ב-27 אחוזים מאשר לבעלי משקל תקין. העלויות הנוספות של טיפולי החניכיים המיוחסות להשמנה היו גבוהות מאלה המיוחסות לסוכרת או לעישון.

 

מסקנות

 

מתוצאות המחקר עולה, כי בקרב המתרפאים בבית הספר לרפואת השיניים, אשר סבלו מהשמנת יתר, נגרמו עלויות טיפולי חניכיים גבוהות יותר באופן משמעותי בהשוואה למתרפאים עם משקל נורמלי, ללא תלות בחומרת מחלת החניכיים הראשונית.

 

Singhal A, McDonough R, Jurasic MM, et al. Effect of being overweight and obese on periodontal treatment costs. J Am Dent Assoc 2023; 154(7): 620-627