מחברי המאמר מציינים, כי קיימים דווחים תדירים לגבי אלרגיה לפניצילין (PCN), כאשר כ-10 אחוז מהאוכלוסייה בארצות הברית טוענים לתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה זו. עם זאת, השכיחות האמיתית של אלרגיה לפניצילין קרובה יותר ל-1 אחוז. ההבדל בין השכיחות האמיתית לבין השכיחות המדווחת מדגיש את הבעיה שחלק מהמתרפאים מתויגים בצורה שגויה כאלרגים לפניצילין, וזהו מצב התורם לאתגרים בפרקטיקה של רישום טיפול באנטיביוטיקה ובטיחות המתרפא. ידוע כי אלרגיות רבות דועכות עם הזמן, כלומר, למתרפאים עשוי להיות תיק רפואי עם תווית אלרגיה שאינה מוצדקת עוד. התיוג השגוי של אלרגיה לפניצילין מוביל לעיתים קרובות למרשם של אנטיביוטיקה בספקטרום רחב יותר או לאפשרות מתן סוגי אנטיביוטיקה אחרים, מצב המגביר סיכונים לעמידות מיקרוביאלית, כישלון בטיפול, אשפוז ממושך, עלויות רפואיות מוגברות ואירועים פוטנציאליים הקשורים לתרופות. רישום אנטיביוטיקה בעלת טווח רחב יותר תורם לבעיה הולכת וגוברת של עמידות לאנטיביוטיקה, ומשפיע הן על בריאות המטופל והן על החוסן החברתי הרחב יותר מפני זיהומים. סיווג שגוי זה מתאים לעלייה של 26 אחוזים בסיכון להידבק בזיהום ב-Clostridioides difficile ועליה ברגישות של 69 אחוזים לזיהומי Staphylococcus aureus עמידים למתיצילין.

טיפול בסוגיה הנרחבת של תיוג שגוי של אלרגיה פניצילין הינו חיוני והדרך המבטיחה להערכה והתערבות במצב זה מצויה במרפאות השיניים. רופאי השיניים אחראים ליותר מ-10 אחוז מהמרשמים לאנטיביוטיקה במרפאות חוץ (25 מיליון מרשמים בשנה) ונמצאים במיקום אסטרטגי ליזום דיונים חיוניים על הערכה מחדש של אלרגיה לפניצילין. מחברי המאמר טוענים, כי למרות ההתפתחות של תכניות להערכת אלרגיה לפניצילין במסגרות בריאות שונות, שילובם של מטופלים כמשתפי פעולה פעילים בתהליך ההערכה מחדש אינו מספיק. לשם השפעה מתמשכת, הכרחי למקם את המתרפאים בליבת היוזמות שמטרתן לפתור את הקיום של תוויות אלרגיה לא מדויקות לפניצילין. באופן מסורתי, מחקרים העוסקים בהערכה מחודשת של אלרגיה לפניצילין לא שילבו מתרפאים במידה מספקת כמשתפי פעולה פעילים, ובכך החמיצו הזדמנויות להתמודד עם האתגר המתמשך של תוויות אלרגיה לא מתאימות לפניצילין במגוון מערכות בריאות. החוקרים נקטו ביוזמה חדשנית, ופיתחו כלי להערכת מחודשת של אלרגיה לפניצילין לשם שיפור הטיפול (PARTI). משאב זה נועד להעריך בקפדנות ולהקל על הערכה מחדש של אלרגיות פניצילין מתועדות, עם הפניה לאחר מכן של מתרפאים לספקי שירותי בריאות לצורך בדיקת אלרגיה לפניצילין בהתאם לצורך.

 

מטרה

המחברים ביקשו להגביר את בטיחות המתרפאים באמצעות יוזמה זו במרפאות השיניים ושיתופם בתהליך התקשורת, על מנת לתייג מחדש מתרפאים שכבר אינם סובלים מאלרגיה לפניצילין ולחדד את נוהלי רישום האנטיביוטיקה במסגרת טיפולי בריאות הפה. המחברים ערכו מחקר בשיטות מעורבות מינואר 2022 עד מאי 2023, בו אספו נתונים של קבוצות מיקוד ממתרפאים עם אלרגיות לפניצילין וסקרו עובדים של שירותי הבריאות (HCWs) בנוגע לכלי להערכה מחודשת של אלרגיה לפניצילין, לשם שיפור הטיפול. המשוב התמקד בהליכי הערכה מחדש, מידע על אלרגיה ממוקד במתרפא ועדכוני הרשומות הרפואיות. המחקר כלל 15 מתרפאים בקבוצות המיקוד ו-50 משיבים בסקר של העובדים בשירותי הבריאות המייצגים אזורים מגוונים בארצות הברית. המאפיינים הדמוגרפיים של המתרפאים כללו מגוון גזעים, בגיל ממוצע של 52 שנה, ורובם היו נשים (53.3 אחוזים). לרוב המשתתפים היו אינטראקציות רפואיות במהלך השנה הקודמת, שבה נשאלו 86.6 אחוזים מהחולים לגבי אלרגיות לתרופות. המשיבים מקרב העובדים בשירותי הבריאות כללו בעיקר רוקחים (30 אחוזים) ורופאי שיניים, שיננית וסייעות שיניים (28 אחוזים). המשוב על הכלי PARTI היה מועיל, כאשר הן המתרפאים והן עובדי שירותי הבריאות זיהו את היתרונות הפוטנציאליים שלו וסיפקו תובנות לשיפור. עובדים רבים (68 אחוזים) הדגישו את החשיבות של שלב 3 של כלי ה-PARTI העוסק בבדיקת אלרגיה לפניצילין והמשוב של המשתתפים שולב בכלי הסופי של PARTI.

מסקנות

מחברי המאמר מסכמים, כי המשוב של המתרפאים ועובדי שירותי הבריאות על כלי PARTI שימש על מנת להשלים כלי להערכה מחדש של אלרגיה לפניצילין במתרפאים ולשימוש במרפאות השיניים. פריסת כלי ה-PARTI במרפאות השיניים הינו בעל חשיבות מכרעת, שכן לתיוג שגוי של מתרפאים עם אלרגיות לפניצילין עלולות להיות השלכות חמורות, כגון מניעת מרשם של אנטיביוטיקה מצילת חיים למצבים כמו אנדוקרדיטיס. יישום זה משפר את התקשורת בין רופאי השיניים והמתרפאים והינו חיוני להבטחת בטיחות משופרת למתרפאים ושמירה על רישומים רפואיים מדויקים במסגרת מערכות הבריאות.

A J. Kunz Coyne, D Holger, E Kennedy et al. Penicillin allergy reassessment for treatment improvement: A dental office tool to support appropriate penicillin allergy labeling. J Am Dent Asso 2024: doi.org/10.1016/j.adaj.2023.12.007.