לדברי מחברי המאמר, מחלת אלצהיימר (AD) וסוגים אחרים של דמנציה מהווים דאגה עולמית בבריאות הציבור, עם יותר מ-50 מיליון אנשים המושפעים כיום ברחבי העולם. עם הזדקנות אוכלוסיית העולם, מספר האנשים שחיים עם צורה כלשהי של ירידת קוגניטיבית צפוי לעלות באופן דרמטי. בהתחשב בחוסר הנוכחי של טיפולים יעילים, זיהוי גורמי סיכון הניתנים לשינוי בירידה הקוגניטיבית הינה חשובה על מנת שניתן יהיה לפתח אמצעי מניעה יעילים.

מחלת החניכיים מייצגת את אחת המחלות הבלתי מדבקות הנפוצות ביותר (NCDs) בקרב המין האנושי, המשפיעות על כמעט מחצית אוכלוסיית העולם הבוגרת. תהליך המחלה מפעיל השפעות מזיקות הן על מבנים התומכים בשיניים והן על הבריאות הכללית. מחלת החניכיים נקשרה באופן עצמאי למספר מחלות מערכתיות ותמותה דרך מסלולים ישירים ועקיפים, הכרוכים בטרנסלוקציה של חיידקים לאיברי מטרה שונים ובעלייה בדלקת מערכתית בדרגה נמוכה. כתוצאה ממנגנונים אלה, נמצא גם קשר אפשרי עם פגיעה קוגניטיבית. דנ"א או גורמים וירולוגיים מפתוגנים בחניכיים, כגון ליפופוליסכריד וג'נג'יפאין, זוהו בדגימות נוזל עמוד השדרה והמוח של חולים עם אלצהיימר בניתוח לאחר המוות. מחלת החניכיים עשויה גם להגביר את הסיכון למחלות בלתי מדבקות אחרות, כולל סוכרת ומחלות לב וכלי דם (במיוחד יתר לחץ דם ושבץ). מחלות אלו עלולות לפעול כמתווכות במסלול הסיבתי בין מחלת החניכיים לבין ביצועים קוגניטיביים מופחתים. מחקרים אפידמיולוגיים קודמים דיווחו על קיום קשר בין מחלת החניכיים וביצועים קוגניטיביים נמוכים. לדברי המחברים, לא קיימים עד כה מחקרים המבוססים על מדגמים מייצגים באמצעות פרוטוקול של בדיקת חניכיים בפה מלא המתמקד בנבדקים בסיכון גבוה (≥ 60 שנים), שיכולים לחשוף את הראיות הזמינות לסיכון לקשרים אלו.

מטרה

המחקר האפידמיולוגי הנוכחי נועד לחקור את הקשר בין מחלת החניכיים לבין ביצועים קוגניטיביים נמוכים בנבדקים בני 60 ומעלה, תוך שימוש בסקר הבריאות והתזונה (NHANEDS) מהשנים 2014-2011. המטרה המשנית הייתה להעריך את תפקיד התווך הפוטנציאלי של מחלות נלוות (כגון יתר לחץ דם) ודלקת מערכתית בהסבר זה. החוקרים אספו נתונים מ-2086 מבוגרים (בני 60 ומעלה) מייצגים מתוך 77.1 מיליון בני אדם, ממסד הנתונים של NHANES. מקרים של מחלת החניכיים זוהו וסווגו בהתאם ל-AAP קריטריונים של ה-CDC והאיגוד הפריודונטלי האמריקאי (קלים, בינוניים וחמורים). התפקוד הקוגניטיבי הוערך באמצעות הקונסורציום להקמת רישום למחלת אלצהיימר (CERAD), מבחן שטף החיה (AFT), מבחן החלפת סמלי הָספָרות (DSST) וציון הקוגניציה הגלובלי. הרבעון המשוקלל הנמוך ביותר ללא סקר עבור כל מבחן קוגניטיבי הוגדר כביצוע קוגניטיבי נמוך. מחלת חניכיים מתונה וחמורה הייתה קשורה באופן מובהק לביצועי DSST נמוכים. כל עלייה של מילימטר בממוצע רמת התאחיזה הקלינית בחניכיים הייתה קשורה לביצועים נמוכים יותר של AFT, DSST וציון קוגניציה גלובלי.

מסקנות

לדעת מחברי המאמר, ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על קיומו של קשר בלתי תלוי בין מחלת החניכיים לבין ביצועים קוגניטיביים נמוכים בקרב מבוגרים (בני 60 ומעלה).

Marruganti C, Baima G, Aimetti M, et al. Periodontitis and low cognitive performance: A population based study. J Clin Periodontol. 2023; 50: 418-429