השכיחות של מחלות הלב וכלי הדם (CVD), שהינן גורמי מוות מובילים, ירדה בעולם המערבי תוך האצה בקרב מדינות בעלות הכנסה בינונית עד נמוכה. ההערכה היא, כי בשנת 2015 סבלו 423 מיליון אנשים מהמחלה והיו 18 מיליון מקרי מוות המיוחסים למחלות לב וכלי דם. לדברי מחברי המאמר, נמצא בעשור האחרון כי דלקת מהווה מנגנון מרכזי בפיתוח והאצה של טרשת עורקים. מחלת החניכיים הינה מחלה דלקתית כרונית הנגרמת על ידי חיידקים, הפוגעת הן ברקמת החיבור והן בעצם התומכת בשיניים. בשנת 2010, שכיחות מחלת החניכיים החמורה הייתה כ-11 אחוזים בארצות הברית ו-9 אחוזים במערב אירופה. מחקרים אפידמיולוגיים מצאו כי מחלת החניכיים קשורה באופן חיובי למחלות לב וכלי דם וקשורה באופן עצמאי עם אוטם שריר הלב (MI). למרות שלא נקבע קשר סיבתי, הוצע כי דלקת כרונית הנגרמת על ידי מחלת החניכיים מאיצה את ההתקדמות של טרשת עורקים כלילית ומעלה את הסיכון לקרעים ברובד הטרשתי, מצב המוביל לתסמונות קורונרית חריפה. בחלק מהמדינות המפותחות, כולל שבדיה, חל שיפור במצב בריאות החניכיים, הלב וכלי הדם, אשר ייתכן שהחליש את הקשר בין המצבים הללו.

מטרה

החוקרים ביקשו להעריך טוב יותר את הקשר בין בריאות החניכיים, הלב וכלי הדם באוכלוסייה גדולה עם סטנדרט גבוה של טיפולי שיניים ומניעת מחלות לב וכלי דם. לשם כך השתמשו המחברים ברישום טיפולי החניכיים ברשומות הלאומיות של שבדיה כסמן מייצג למחלת החניכיים לאורך תקופה של שלוש שנים, על מנת לחקור באם אוטם שריר לב ראשון ומחלת החניכיים היו קשורים.

במחקר הארצי שנערך בעיצוב מקרה בקרה, נבחנו נתונים ממרשם לאומי ובו נכללו 51,880 בני אדם עם אוטם שריר לב ראשון בשנים 2013-2011 ו-246,978 משתתפי בקרה תואמים עבור גיל, מגדר ואזור גיאוגרפי. טיפולי החניכיים בשלוש השנים שקדמו לזמן ההכללה במחקר סווגו כ-(1) ללא טיפול שיניים; (2) ללא טיפול חניכיים, (3) עם טיפול חניכיים אחד או יותר, או (4) עם טיפול אחד או יותר שכלל סילוק אבנית/ הקצעת שורשים ו/או ניתוח חניכיים. כמו כן חושבו תדירויות שנתיות של טיפולי סילוק אבנית/הקצעת שורשים ו/או ניתוח חניכיים. בוצעה אנליזה של רגרסיה לוגיסטית מותנית להערכת יחסי הסיכויים (OR) עבור אוטם שריר הלב, עם 95 אחוזים רווח הסמך (CI) מותאם למשתנים המקבילים, הכנסה, השכלה וסוכרת.

למרות שמתוך משתתפי קבוצת הניסוי, פחות קיבלו טיפול של סילוק אבנית/ הקצעת שורשים ו/או ניתוח חניכיים מאשר קבוצת הבקרה (19.2 אחוזים לעומת 19.8 אחוזים), התדירות השנתית למקרים הייתה גבוהה יותר. לא נמצא קשר בין סילוק אבנית/הקצעת שורשים/או ניתוח חניכיים עם אוטם שריר לב ראשון. עם זאת, נראתה מגמה לא מובהקת בין הסיכון לאוטם שריר לב ראשון לבין תדירות גבוהה של סילוק אבנית/הקצעת שורשים ו/או ניתוח חניכיים.

מסקנת מחברי המאמר היא, כי בחברה הכלל-ארצית השוודית העכשווית לא נמצא קשר בין אוטם שריר לב ראשון לבין מחלת החניכיים שהוערכה באמצעות טיפולי חניכיים.

Nordendahl E, Fored M, Kjellström B, et al. Periodontitis, assessed using periodontal treatment as a surrogate marker, has no association with a first myocardial infarction in a Swedish population. J Periodontol 2021; 92: 1730-1737

 

11.