מחברי המאמר מציינים, כי מתרפאים עם משנן חלקי ויחידות לעיסה חסרות בחלק האחורי של הלסת העליונה סובלים לעיתים קרובות מחוסר גובה רכס מספיק על מנת להתאים מיקום של שתלים דנטליים באורך סטנדרטי. הליכי גרפט של הסינוס, בין אם מבוצעים בהשהיה או נערכים בו-זמנית עם התקנת השתל, נחשבים כסטנדרט הטיפול. נתונים ארוכי טווח על הישרדות השתלים ושיעורי הסיבוכים הראו תוצאות חיוביות של שיטת טיפול זו. נהלים אלה כרוכים בחסרונות כגון זמן טיפול ממושך, עלויות גבוהות יותר ותחלואה מוגברת של המתרפאים. נתונים לטווח קצר ובינוני על טיפול האמצעות שתלים קצרים יותר הראו שיעורי הישרדות גבוהים וסיבוכים מינימליים. קיום של מגבלות פוטנציאליות כגון יחס גבוה בין הכתר לבין השתל ומספר גבוה יותר של סיבוכים ביולוגיים וטכניים

הביאו להמלצה זהירה על שתלים דנטליים קצרים יותר, בעיקר כאשר משתמשים בהם לתמיכה בשחזורים של יחידה אחת ללא סד מחבר. לדברי המחברים, נתונים קצרי טווח וסקירה שיטתית בנושא הציגו העדפת שימוש בשתלים דנטליים קצרים יותר, בהתבסס על תחלואה מופחתת של המתרפא, זמן ניתוח קצר יותר, זמן טיפול מופחת באופן כללי ועלויות נמוכות יותר.

 

מטרה

 

המחקר הרב-מרכזי הנוכחי נערך על מנת להשוות את שיעורי ההישרדות של שתלים בהשוואה בין שתלים דנטליים קצרים יותר (6 מ"מ) לבין שתלים באורך סטנדרטי (15-11 מ"מ) בשילוב עם הרמת סינוס על פני תקופת תצפית של עשר שנים. המטרות המִשׁנִיות כללו את שיעור הסיבוכים הביולוגיים והטכניים, שינויים ברמת העצם השולית (MBL) ומדדי תוצאות המדווחים על ידי המתרפא (PROMs).

לצורך המחקר, חילקו המחברים 101 מתרפאים (137 שתלים) עם רכס בגובה 7-5 מ"מ בלסת העליונה האחורית באופן אקראי לשתי שיטות טיפול: שתלים קצרים יותר (6 מ"מ) (קבוצת הקצרים [GS]) או שתלים באורך סטנדרטי (15-11 מ"מ) עם גרפט של הסינוס (קבוצת הגרפט[GG] ) לאחר הרכבת השחזור הסופי, המתרפאים נקראו באופן קבוע לביקורת במשך עד עשר שנים. הערכת התוצאות כללה הישרדות השתלים, רמות העצם השוליות MBLs)), פרמטרים ביולוגיים וטכניים ומדדי תוצאות המדווחים על ידי המתרפאים באמצעות פּרוֹפִיל ההשפעה של בריאות הפה (OHIP-49).

במשך תקופת המעקב של חמש עד עשר שנים, 77 מתרפאים עם 105 שתלים (GS=36 מתרפאים/48 שתלים; GG=41/57) היו זמינים לבדיקה חוזרת (שיעור נשירה של 21 אחוזים). שיעורי הישרדות השתלים ברמת המתרפא היו 96.0 אחוזים (GS= 2כשלים) ו- 100 אחוזים (GG), כאשר חציון MBLs הסתכם ב-0.00 מ"מ. סיבוכים טכניים התרחשו בעיקר בחמש השנים הראשונות. שיעורי סביב-אימפלנטיטיס היו 4.2 אחוזים (GS) ו-13.3 אחוזים (GG). ציוני OHIP-49 החציוניים לאחר עשר שנים היו 7.00 (GS) ו-9.00 (GG).

 

מסקנות

 

מחברי המאמר מסכמים, כי בהתבסס על שיעורי הישרדות דומים של השתלים לעשר שנים, תחלואה מופחתת של המתרפאים ועלויות נמוכות יותר, השימוש בשתלים דנטליים קצרים יותר עשוי לשמש כחלופת טיפול לשתלים ארוכים יותר המוחדרים בשילוב עם גרפט של הסינוס למתרפאים עם גובה רכס מוגבל באזור האחורי של הלסת העליונה.

 

Thoma DS, Haas R, Sporniak-Tutak K, et al. Randomized controlled multi-centre study comparing shorter dental implants (6 mm) to longer dental implants (11-15 mm) in combination with sinus floor elevation procedures: 10-year data. J Clin Periodontol 2024; 51: 499-509