מחברי המאמר מציינים, כי טיפולי השתלת שיניים מוצלחים תלויים בגורמים שונים, כגון תכנון הטיפול, ההליך הכירורגי, טיפולי השיקום והתחזוקה. התקדמות הטכנולוגיה של ההדמיה התלת-ממדית, כלומר טומוגרפיה ממוחשבת של אלומת חרוט (CBCT) וטומוגרפיה ממוחשבת מרובת גלאים (MDCT) שיפרו את התוצאה הקלינית על ידי צמצום הסיכון לכישלון.

ניתן להעריך את מצב העצם המכתשית באתר ההשתלה באמצעות ניתוח כמותי ואיכותי של בדיקות רדיוגרפיות. ניתן למדוד את כמות העצם המכתשית על ידי מתן נתונים גיאומטריים וכמותיים תלת מימדיים של העצם הזמינה באתר ההשתלה וכן ניתן למדוד מספר פרמטרים של העצם המכתשית בצורה מדויקת באמצעות CBCT ו-MDCT כגון רוחב העצם, גובה העצם, מיקום המבנה האנטומי החיוני והעובי הקורטיקלי. מיקום מוצלח של שתלים עשוי להיות מושפע מכמה גורמים, כגון מצב העצם, עיצוב השתל, ממדי השתל, והטכניקה הניתוחית. היציבות הראשונית של השתל (PIS) מייצגת את היציבות המתקבלת מיד לאחר ביצוע השתל ועשויה להשפיע על האוסאואינטגרציה. המשמעות של שתלים עם PIS גרוע היא קיום של תנועה זעירה לאחר התקנת השתל, שעלולה להשפיע על היציבות המשנית של השתל. מחקרים מהעבר דיווחו שמיקרו-תנועה הינה גורם סיבתי שיכול להוביל לכישלון של אוסאואינטגרציה עקב היווצרות קפסולה של רקמה סיבית המקיפה את השתל במקום העצם. PIS נמוך עלול לעכב את הליך הרמודליזציה של העצם סביב השתל, ולגרום לאובדן של אוסאואינטגרציה ולכשל אפשרי של השתל. לכן, לדעת המחברים יש להעריך את ה-PIS כפרוטוקול סטנדרטי מכיוון שמדד חיובי הינו גורם חיוני לטיפול מוצלח של שתלים.

היציבות הראשונית של השתל נמדדת באופן כמותי באמצעות מספר מכשירים עם הליכים לא פולשניים. היישום של מספר מכשירים אלקטרוניים להערכת PIS נוסה על מנת להימנע משימוש בבדיקות סובייקטיביות באמצעות מדד יציבות השתל (ISQ), ערכי פריוטסט (PTV) וערך מומנט ההחדרה (ITV). בסקירה שיטתית מהעבר הגיעו החוקרים למסקנה שיש מתאם חיובי בין PIS לבין הצפיפות המינרלית של העצם באתר ההשתלה. עובי העצם הקורטיקלית נחשב גם כן כפרמטר עצם, אשר מותאם עם PIS. עם זאת, לדברי המחברים חסרות ראיות קליניות לכך שמצב העצם המכתשית עשוי לשמש כגורם מנבא הקשור ל-PIS.

 

מטרה

 

העבודה הנוכחית נועדה לסקירה שיטתית וניתוח כמותי של המתאם בין מספר פרמטרים של העצם המכתשית, שנמדדו באמצעות בדיקה רדיוגרפית תלת מימדית, ומדידת היציבות הראשונית של השתל באמצעות ISQ, PTV ו-ITV.

המחברים ערכו חיפוש ספרות במסדי נתוני המידע של PubMed, SCOPUS ו-Web of Science עבור מאמרים שפורסמו עד חודש פברואר שנת 2022. מטה-אנליזות נערכו על מנת לחשב את מקדם המתאם הממוצע המשוער בהתבסס על מודל השפעות אקראיות מרובה-רמות, ולאחר מכן ניתוח תת-קבוצות. בסקירה נכללו 26 מחקרים המורכבים מ-17 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, שמונה מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים ומחקר מבוקר לא אקראי אחד. בסך הכל נותחו הנתונים של 3109 שתלים שהוצבו ב-1171 נבדקים. 23 מחקרים הוערכו באמצעות מטה-אנליזה. מצב העצם המכתשית היה בקורלציה מובהקת עם ITV, ISQ ו-PTV.

 

מסקנות

 

לדעת מחברי המאמר, מצב העצם המכתשית קשור באופן מובהק ליציבות הראשונית של השתל .צפיפות עצם נמוכה ועצם קורטיקלית דקה עלולים להוביל ל-PIS נמוך; לפיכך, ייתכן לדעתם שיש צורך בשינוי בתכנון הטיפול ובפרוצדורות הכירורגיות על מנת למנוע היווצרות של אוסאואינטגרציה לקויה.

 

RH PutraU Cooray AS Nurrachman, et al. Radiographic alveolar bone assessment in correlation with primary implant stability: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Implants Res 2024; 35(1): 1-20