מחברי המאמר קובעים, כי הקשר בין דיאטה למחלות חניכיים אינו מובן היטב. ההנחה כי תזונה עלולה להשפיע על בריאות החניכיים נתמכת מדעית על ידי מחקרים בבעלי חיים וכמה מחקרים בבני אדם וכן על ידי סבירות ביולוגית חזקה. למרות זאת, הרוב המכריע של המחקרים שפורסמו שנעשו בבני אדם הינם בצורת חתכים מוצלבים ורובם התמקדו במרכיבי תזונה אשר רלוונטיים ישירות לבריאות האפיתל ורקמת החיבור של החניכיים, כגון ויטמינים A, C, D ומינרלים כגון סידן. מספר מועט של מחקרים בחנו חומרים מזינים אחרים, כגון סיבים תזונתיים, אומגה 3 חומצות שומן או קבוצות מזון ספציפיות. במחקר אשר בו השתמשו בסקר הלאומי לבחינת הבריאות והתזונה (NHANES) III, על מנת לברר את הקשר בין איכות התזונה ומחלת החניכיים, תוך שימוש במדד האכילה הבריאה (HEI), נמצא קשר חיובי בין איכות לקויה של תזונה ומידת שקיעת האבנית על גבי השיניים. המחברים מצאו גם קשר הפוך בין שלוש התנהגויות לשיפור הבריאות, כולל שמירה על משקל תקין, עיסוק בפעילות גופנית ברמה המומלצת, צריכה של תזונה איכותית ושכיחותן של מחלות החניכיים. הם מציינים כי ניתוח של דפוסי תזונה הינו גישה באפידמיולוגיה תזונתית, המאפשרת ללמוד את התפקיד הכללי של הדיאטה כסיכון למחלות במקום להגביל את המיקוד למזונות או חומרים מזינים מסוימים.

מכיוון שדיאטה הינה חשיפה מורכבת, הגישה של ניתוח דפוסים מהווה פלטפורמה המסבירה טוב יותר קיום אינטראקציה ומתאם בין חומרים מזינים, ומאפשרת זיהוי השפעות מצטברות של מזונות וחומרים מזינים. אחת מהגישות לפיתוח דפוס תזונתי הינה ניתוח רכיבים עיקריים, אשר הדגים במחקר מעקב בקרב עובדי מערך הבריאות כי ניתן להסביר את מרבית השונות בתזונה על ידי שני גורמים: דפוסי תזונה שקולים (הבנויים למניעת מחלות) ומערביים. הדפוס המערבי עשיר בבשר מעובד, בשר אדום, חמאה, מוצרי חלב עתירי שומן, ביצים ודגנים מעודנים, בעוד שהדפוס השקול עשיר בירקות, פירות, קטניות, דגנים שלמים, דגים ועופות. דפוסים שקולים ומערביים נחקרו בספרות הרפואית, ולדוגמה נמצא כי תזונה מערבית קשורה לסיכון מוגבר לסוכרת, הישנות של מחלת הסרטן ותמותה ממצבים קרדיווסקולארית ואחרים, ואילו התזונה השקולה קשורה במהופך לסוכרת, ותמותה ממצבים קרדיווסקולארית ואחרים.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לברר באופן פרוספקטיבי קשר בין דפוסי דיאטה שקולים ומערביים לבין שכיחות מחלות החניכיים במחקר מעקב שנערך בקרב אנשי מקצוע בתחום הבריאות לאורך 24 שנות מעקב. מחקר זה כלל 51,529 אנשי מקצוע בתחום הבריאות בארצות הברית, אשר השלימו בשנת 1986 כשהיו בני 75-40 בשאלון בסיסי באמצעות הדואר.

במחקר נאסף מידע מפורט אודות ההיסטוריה הרפואית והדנטלית שלהם בנוסף להתנהגות אורח החיים ומדידות גופניות באמצעות שאלונים דו-שנתיים. המשתתפים סיפקו מידע על התזונה באמצעות שאלונים חצי כמותיים על תדירות המזון. במחקר הנוכחי נכללו 34,940 גברים מתוך משתתפי מחקר המעקב של אנשי המקצוע בתחום הבריאות, שלא סבלו ממחלות חניכיים ומחלות קשות בתחילת המחקר. באמצעות ניתוח מרכיבים עיקרי, זוהו שני דפוסי תזונה עיקריים ("שקולים" ו"מערביים") והחוקרים השתמשו במודלים של סיכון פרופורציונלי של Cox על מנת לבחון את הקשר בין שני דפוסי התזונה לבין שכיחות הדיווח העצמי של קיום מחלת החניכיים על פני תקופת מעקב בת 24 שנים וחקרו כל תבנית בנפרד. לא נמצא קשר כללי בין דפוסי התזונה המערביים או השקולים לבין מחלות החניכיים. לעומת זאת, בקרב משתתפים אשר סבלו מהשמנת יתר, נקשר דפוס התזונה המערבי באופן משמעותי למחלת החניכיים.

מסקנות החוקרים הן, כי לא היה קשר כולל בין דפוסי תזונה מערביים או שקולים למחלת החניכיים. עם זאת, בניתוח של תת-קבוצות, הייתה התזונה המערבית קשורה באופן משמעותי לסיכון גבוה יותר להתפתחות המחלה בקרב גברים שמנים.

 .The associations between major dietary patterns and risk of periodontitis
Alhassani A, Hu FB, Li Y, et al.. J Clin Periodontol 2021; 48: 2-14