סיגריות אלקטרוניות הוצגו לשוק האמריקאי בשנת 2006 כחלופה בטוחה יותר לסיגריות קונבנציונליות, כמו גם כלי להפסקת עישון. דווח כי 4.7 אחוזים מתלמידי חטיבת הביניים ו-19.6 אחוזים מתלמידי התיכון משתמשים בסיגריות אלקטרוניות.

העישון באמצעות אידוי קיבל תשומת לב בינלאומית, כתוצאה ממספר מקרי מוות אשר התרחשו עקב שימוש בסיגריות אלקטרונית ופגיעה בריאות, הקשורה לשימוש במוצרי אידוי בשנת 2019. הנתונים הסטטיסטיים של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן פרסמו כי המספר הכולל של מקרי מוות כתוצאה מפגיעת ריאות הקשורה לסיגריה אלקטרונית או לאידוי נכון לחודש פברואר 2020 בארצות הברית היה 68, עם סך של 2,807 אשפוזים. אידוי כרוך בשימוש במכשיר אלקטרוני המחמם נוזל אידוי ומייצר אירוסול. התרסיס הזה נשאף וחלק ממרכיביו נדבקים לרקמות הקשות והרכות של חלל הפה. נוזלי האידוי מכילים בדרך כלל בסיס, הכולל פרופילן גליקול וגליצרין, ניקוטין וחומרי טעם. בעבר נחקרו השפעות האידוי על בריאות הפה, הקשורות לבריאות החניכיים, ונמצא כי הן האידוי והן השימוש בטבק נקשרים לפגיעה בבריאות החניכיים. כמו כן, נמצא כי פרמטרים קליניים ורדיוגרפיים סביב שתלים נפגעים עקב תגובה דלקתית מוגברת בקרב בני אדם העוסקים באידוי. לדברי מחברי המאמר, המחקר על ההשפעות של אידוי ושימוש בסיגריות אלקטרוניות על שכיחות העששת הינו נדיר. במחקר חתך משנת 2021, בו העריכו חוקרים 4,618 רשומות מסקר בדיקות הבריאות והתזונה הלאומית לשנים 2017-2018, הם הגיעו למסקנה, כי הן משתתפים שעישנו סיגריות אלקטרוניות והן מעשנים כפולים (כלומר, אלו שעישנו סיגריות רגילות וסיגריות אלקטרוניות) היו בעלי סיכוי גבוה יותר לסבול מעששת לא מטופלת מאשר לא מעשנים ולא מעשנים כפולים.

 

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לבחון את הקשר בין שימוש באידוי או בסיגריות אלקטרוניות לבין הסיכון לעששת. השערת האפס הייתה, שלא קיים הבדל בסיכון לעששת בין מתרפאים המשתמשים באידוי או סיגריה אלקטרונית לבין אלו שאינם עוסקים באידוי או סיגריה אלקטרונית. החוקרים ערכו מחקר מוצלב בקרב מתרפאים אשר נבדקו בקליניקה של מרפאת השיניים בבית ספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת Tufts בארצות הברית החל מינואר 2019 עד ינואר 2020. הם ביצעו מבחן סטטיסטי של מן וויטני, על מנת לברר את היחסים בין השימוש בסיגריות אלקטרוניות ואידוי לבין הסיכון להתפתחות עששת. מתוך 13,216 מתרפאים שהשתתפו במחקר, מלכתחילה 13,080 ענו שאינם משתמשים בסיגריות אלקטרוניות או באידוי (99.3 אחוז), ו-136 ענו שהם כן משתמשים באחת משתי שיטות העישון (0.69 אחוז). נמצא הבדל סטטיסטי משמעותי בסיכון לעששת בין קבוצת המשתמשים באידוי והמעשנים סיגריות אלקטרוניות, לעומת קבוצת הבקרה, 14.5 אחוזים, 25.9 אחוזים, ו-59.9 אחוזים מקבוצת הבקרה היו בקבוצות של סיכון נמוך מתון או גבוה לעששת בהתאמה, לעומת 6 אחוזים, 14.3 אחוזים ו-79 אחוזים בקבוצת מעשני הסיגריות האלקטרוניות והאידוי, אשר היו במצב של סיכון נמוך מתון או גבוה לעששת בהתאמה.

 

מסקנות

החוקרים מסכמים, כי במחקר הקבוצתי הנוכחי נמצא קשר בין השימוש בסיגריות אלקטרוניות או אידוי לבין סיכון לעששת בקרב מתרפאים. לאלו שעסקו באידוי היה סיכון גבוה יותר להתפתחות עששת.

 

Irusa KF, Finkelman M, Magnuson B, et al. A comparison of the caries risk between patients who use vapes or electronic cigarettes and those who do not. A cross-sectional study. J Am Dent Assoc 2022; 153(12):1179-1183