מספר וריאציות מורפולוגיות של שורשי השיניים ותעלות השורש במלתעות המנדביולריות דווחו בספרות כולל נוכחות של ערוצים רדיקולריים, קונפיגורציה בצורת C, תעלות פורקציה, רמיפיקציות אפיקליות, מורפולוגיה של שלושה שורשים ותעלות כפולות. תעלות כפולות מסווגות בדרך כלל בתצורה של Vertucci מסוג V ומתייחסות לנוכחות תעלת שורש שנייה הממוקמת על הצד הלינגבאלי וקיים סיכוי גבוה יותר שתתגלה במלאות הראשונות. לפתח התעלה הלשונית יש בדרך כלל זווית כניסה חדה והיא ממוקמת בשליש האמצעי (69 אחוזים) או האפיקאלי (31 אחוזים), מה שעשוי לתרום לכך

שהיא לא תתגלה בבדיקה קלינית. מחברי המאמר מציינים כי השכיחות הגבוהה יחסית של תעלה נוספת זו במלתעה תחתונה היא אולי אחת התכונות האנטומיות הרלוונטיות ביותר בקבוצת שיניים זו, בהתחשב בכך שנראה כי לתעלות שורש שנוכחותן הוחמצה או שלא טופלו ישנה השפעה שלילית על תוצאות הטיפול האנדודונטי. בסקירת ספרות שיטתית שנערכה לאחרונה באמצעות הערכה של טומוגרפיה ממוחשבת של קרן חרוט CBCT נמצאו שבעה מחקרים משש מדינות שדיווחו על שכיחות של תעלות לשוניות במלתעה הראשונה של הלסת התחתונה וחמישה מחקרים מארבע מדינות על קיומן במלתעה השנייה. לדבריהם, ברוב האזורים הגיאוגרפיים נותרה השכיחות וההשפעה העולמית של קיום תעלה לשונית במלתעות תחתונות לא ידועות. יתר על כן, לא קיימים מחקרים המעריכים את השפעתה על גורמים דמוגרפיים, כגון מין, גיל או מוצא אתני, כפי שדווח בהקשר למאפיינים אנטומיים אחרים.

מטרה

במחקר הנוכחי ביצעו החוקרים ניתוח כלל עולמי in vivo בנוגע לשכיחות תעלת שורש לשונית במלתעות של הלסת התחתונה והקשר לדמוגרפיה של המתרפאים (מוצא אתני, גיל ומין) באמצעות הדמיות של מערכת CBCT. השערות האפס שנבדקו היו שלא קיימים הבדלים בשכיחות התעלה הלשונית במלתעות הלסת התחתונה בהתחשב ב-(1) אזורים גיאוגרפיים, (2) מוצא אתני, (3) גיל ו-(4) מין. המחקר נערך על ידי בודקים מ-23 מדינות שהונחו להעריך הדמיות של טומוגרפיה ממוחשבת של קרן חרוט מ-300 מלתעות ראשונות ו-300 מלתעות שניות (סך הכל 13,800 שיניים) לגבי נוכחות של תעלה לשונית, תצורת התעלה, ונתונים הקשורים למוצא האתני, הגיל והמין של המתרפאים תוך שימוש במתודולוגית סינון סטנדרטית.

אחוז ההסכמה בין הבודקים היה 94.9 אחוזים (לגבי מלתעות ראשונות) ו-97.8 אחוזים (מלתעות שניות). נצפה ההבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית בין השיעור העולמי של תעלה לשונית במדינבולה במלתעה הראשונה (23.8 אחוזים; טווח, 32.7-12.0 אחוזים) לשנייה (5.3 אחוזים; טווח, 15.3-1.0 אחוזים). מתרפאים ממוצא אסייתי ובני 60 ומעלה נקשרו בפרופורציות הנמוכות ביותר לקיום תעלה לשונית, ואילו בעלי מוצא אפריקאי וקבוצות צעירות נקשרו בשיעורים הגבוהים ביותר. השכיחות של התעלה הלשונית בקרב זכרים (27.9 אחוזים) הייתה גבוהה יותר מנקבות (20.0 אחוזים) רק לגבי המלתעה הראשונה. זכרים נקשרו ל-1.533 ו-1.597 סיכויים גבוהים יותר להציג תעלת שורש לשונית במלתעה הראשונה והשנייה בהתאמה.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי השיעור העולמי של קיומה של תעלת שורש לשונית היה 23.6 אחוזים ו-5.3 אחוזים במלתעה הראשונה והשנייה בהתאמה. לדבריהם לממצאי האתניות, האזור הגיאוגרפי, הגיל והמין הייתה השפעה על התוצאות.

Martins JNR, Zhang Y, von Zuben M, et al. Worldwide prevalence of a lingual canal in mandibular premolars: A multicenter cross-sectional study with meta-analysis. J Endod 2021; 47(8): 1253-1264