אננטמה היא תפרחת בצורת כתמים קטנים על הריריות. מצב זה מאפיין חולים הסובלים מזיהומים נגיפיים הגורמים למחלות כגון הפה והטלפיים, חצבת, ולעיתים גם אבעבועות רוח, או COVID-19. בנוסף, זיהומים חיידקיים כגון קדחת השָנית עשויים גם הם להיות גורם לאננתמה. במחלות האמורות מופיעים בדרך כלל סימני אֵקסָנטמה (תפרחת בעור) ואננתמה ביחד.
לאחרונה דווח באיטליה על קיום תופעות בעור בקרב 18 חולים עם תסמונת זיהום חריף בדרכי הנשימה עקב מחלת נגיף הקורונה (COVID-19), המתבטאות כ"פריחה אריתמית", "אורטיקריה נרחבת" ו-"וֵזיקולות דמויות אבעבועות רוח". דיווחים נוספים מתארים תפרחות מסוגים אחרים, כולל שינויים בצורת פֵטֵכיות ופורפורות ונגעים איסכמיים ועוד. לדברי מחברי הדיווח הנוכחי, לא ברור באם ביטויים אלו קשורים ישירות למחלת ה- COVID-19, מכיוון שגם זיהומים נגיפיים וגם תגובות תרופתיות שליליות הינם גורמים תדירים לתופעות לוואי. רמז חשוב להבדלה בין שתי הישויות הוא קיום נגעים בחלל הפה בצורת אננטמות. עם זאת, עקב חששות בטיחות, חלל הפה לא נבדק בחולים רבים עם חשד למחלת COVID-19.

מטרה

במאמר הנוכחי מתארים החוקרים מספר ווריאציות של אננטמות בפיותיהם של סדרת חולים הסובלים מ-.COVID19
במחקר נכללו 21 חולים עוקבים מבית החולים האוניברסיטאי של רמון קג'אל במדריד, אשר סבלו מתפרחות בעור וחלו במחלת COVID-19, אשר קיומה אושר בבדיקת שרשרת פולימרז בזמן אמת מדוגמת מטוש נזופרינגיאלי, והיו זקוקים להתייעצות של רפואת עור החל מ-30 במרץ עד 8 באפריל בבית החולים. חלל הפה של חולים שהציגו תפרחת עור נבדק באופן סיסטמטי. האֵננטמות סווגו לארבעקטגוריות: פטכיות, מקולות, שילוב של מקולות ופטכיות ואריטמות וֵסיקולריות. מתוך 21 חולים עם COVID-19 ופריחה בעור, שישה חולים (29 אחוזים) סבלו מאֵננטמות. טווח הגילאים של חולים אלה היה בין 69-40 שנים, וארבעה מתוך השישה (66 אחוזים) היו נשים. המורפולוגיה של פריחה בעור הייתה פפוּלו-וֵסיקולרית, פורפורית ודמוית אריתמה מולטיפורמה בקרב חולה 1, 2 ו-3, בהתאמה. בקרב חולים עם פריחות אורטיקריות או מקולו-פָפולריות טיפוסיות לא נצפו כל אננטמות. האננטנמות היו מקולריות בקרב חולה אחד, פטכיאליות בקרב שני חולים, ומקולות עם פטכיות בקרב שלושה חולים, ומיקומן בכל החולים היה בחך. הזמן הממוצע (טווח) בין הופעת תסמיני COVID-19 לבין הופעת הנגעים המוקוקוטנאים היה 12.3 יום (טווח של 24-2 ימים). השהיה זו הייתה קצרה יותר בקרב חולים עם אננטמות בצורת פטכיות לעומת אלו עם נגעים מקולריים עם מראה של פטכיות. צריכת תרופות וממצאי מעבדה לא היו קשורים לאף אחד מסוגי האננטמות.
מחברי המאמר מציינים, כי התצפיות הראשוניות שהם מציגים מוגבלות על ידי מספר המקרים המצומצם והיעדר קבוצת בקרה. למרות העלייה בדיווחים על פריחות בעור בקרב חולים עם COVID-19, קביעת אבחנה אטיולוגית הינה מאתגרת. עם זאת, קיום אננטמות מהווה רמז משמעותי שמציע אטיולוגיה ויראלית ולא תגובה תרופתית, במיוחד כאשר נצפה דפוס של נגעים בצורת פטכיות.

Jimenez-Cauhe J, Ortega-Quijano D, de Perosanze-Lobo D, et al. Enanthem in patients with COVID-19 and skin rash. JAMA Dermatol. Published online July 15, 2020. doi:10.1001/jamadermatol.2020.2550